Børnebevidninger kan være en guldgrube for udsatte børn. Gennem breve fra tidligere omsorgsgivere og fagpersoner, kan børnene få et nuanceret billede af sig selv, og bevare et positivt selvbillede og tilliden til verden, fortæller børnepsykolog Rikke Yde Tordrup.
Udgivet den 30-08-2022

- Jeg vil gerne sætte gang i bevidstheden om, hvad det gør ved børn at læse deres journaler.  

Sådan siger aut. børnepsykolog Rikke Yde Tordrup om motivationen for at skrive bogen Barnets Perspektiv. I bogen præsenterer hun metoder og skabeloner til børnebevidninger for fagpersoner, der arbejder med udsatte og anbragte børn. 

Rikke Yde Tordrup har gennem mange år arbejdet som institutionspsykolog, og har som del af sit arbejde gennemlæst børnejournaler fra forskellige myndigheder, sammen med børn ned til 12 år. Derfor har hun også været vidne til, hvordan børn reagerer, når de ser, hvordan voksne de stoler på, beskriver dem overfor eksempelvis kommunen. 

- Det er ofte beskrivelser af alt det, barnet ikke kan. At det ikke er alderssvarende udviklet, at IQ ligger i den nedre del af almenområdet, at barnet er udenfor pædagogisk rækkevidde og så videre. Så sidder de og læser det om dem selv. Og vi risikerer, at de går helt i stykker af at læse den slags beskrivelser, siger hun. 

Ifølge den nye Barnets Lov, der træder i kraft i april 2023, har børn, der har boet på opholdssteder eller på anden vis haft kontakt med Børne- og Ungeforvaltninger, ret til at læse deres journaler, når de fylder 10 år. Men det er ofte barsk læsning, der kan ødelægge børns selvværd og tillid til verden. Derfor bør journaler ledsages af børnebevidninger i form af breve fra fagpersoner, der på forskellig vis har været inde over børnenes liv, for at give et positivt og nuanceret billede af barnet og dets situation, mener Rikke Yde Tordrup. 

 

En stabil fortælling 

Formålet med børnebevidninger er at understøtte barnets positive selvopfattelse af, hvem det er, og hvilken plads det har i verden. Udsatte børn er ofte blevet bygget op af kompetente fagpersoner omkring dem, og derfor er det vigtigt at være tro mod barnets perspektiv, altså opfattelsen af de trygge relationer til eksempelvis lærere eller pædagoger. 

Barnets Perspektiv indeholder skabeloner og metoder til, hvordan man som fagperson kan skabe en fortælling, der både giver en forklaring på barnets situation, bekræfter dets relationer og giver gode minder med på vejen. Samlet set giver det barnet en platform at stå på gennem en stabil fortælling, og gode forudsætninger for at kunne bruge den inddragelse, som Barnets Lov lægger op til, til noget positivt. Skabelonerne tager udgangspunkt i Daniel Sterns teori om udvikling i det narrative selv. 

- Min erfaring er, at det er til meget, meget stor glæde for barnet, at man fylder journalen med børnebreve, fra dem, der har haft barnet i hænderne. Det vil være en guldgrube til barnet, hvis det kan læse om fakta, den relationelle betydning og nogle minder fra egen fortid. Så gør det ikke så meget, at statusbeskrivelserne også er der, for de er til kommunen, brevene er til barnet, siger Rikke Yde Tordrup.  

Deltag på kurserne hos Komponent d. 4. oktober i Aarhus og d. 25. oktober i Herlev, så du kan blive klogere på børnebevidninger, i form af breve fra fagpersoner, der kan styrke barnet i at få et positivt og nuanceret billede af sig selv og sin situation. 

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted