Komponent inviterer i samarbejde med KL til et partnerskab om reformen Børnene Først.

Deltag i partnerskabet og bliv klar til at kunne arbejde med de nødvendige ændringer inden for styring, ledelse og organisering, som reformen kalder på.

Med reformen Børnene Først er der lagt op til, at vi skal hjælpe udsatte børn og familier tidligere og bedre end i dag. Men har I styr på, hvad reformen helt konkret kommer til at betyde for jer?

Som kommune står I over for en stor omstillingsproces med implementering af ny lovgivning, udvikling af nye metoder, ændring af fagligt mindset, nye organiseringsformer samt ændret økonomisk og faglig styring/ ledelse.

Bliv en del af vores partnerskab

Derfor tilbyder Komponent og KL nu alle landets kommuner at blive en del af et partnerskab om reformen Børnene Først. Partnerskabet vil gøre jer klar til i den enkelte kommune og i fællesskab at kunne arbejde med de nødvendige ændringer inden for styring, ledelse og organisering, som reformen kalder på.

Partnerskabet giver jer også mulighed for at være tæt på de nationale beslutningsprocesser, så I hele tiden kan være opdaterede i jeres forberedelse. Samtidig får I mulighed for - med afsæt i et lokalt og konkret analysegrundlag - i fællesskab at drøfte de ledelsesmæssige beslutninger, som I står overfor. Det kan indgå i jeres forberedende arbejde til, når reformen træder i kraft i januar 2023.

Download invitation til partnerskabet >>

Download bilag til invitation >>

Hvad får I ud af forløbet?

Parathedsanalysen giver jer en status på jeres parathed til reformen Børnene Først og de forandringer, I står overfor, når reformen implementeres.

  • I er tæt på arbejdet med Børnene Først, hvilket skaber et opdateret vidensgrundlag om forestående forandringer
  • I får viden og input til, hvordan I skal håndtere kommende forandringer
  • I får sparring på de forestående forandringer i reformen Børnene Først fra andre kommuner, som er på samme rejse
  • I får en styret proces, hvor der skabes en ramme om forandringen Partnerskabets indhold og proces Partnerskabet indeholder en parathed

Partnerskabet afholdes fra maj i 2022- maj 2023 og målgruppen er ledergrupper og nøglemedarbejdere, som skal arbejde med reformen Børnene Først.

Er I blevet nysgerrige på, om det er noget for jer at deltage? Så tag fat på Lene Hausted

Varighed: 5 dage
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er pr. deltagende kommune og er ex. moms.
Er du i målgruppen?

Målgruppen er børn- og familiechefer samt ledere og nøglemedarbejdere, der er ansvarlige for implementering af reformen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted