Komponent har i regi af partnerskabet om reformen Børnene Først arbejdet sammen med 19 kommuner og KL på at gøre kommunerne klar til Barnets lov.

I partnerskabet har vi blandet andet arbejdet med kommunale parathedsmålinger, som skaber et godt grundlag for vurdering og prioritering af ændringerne, og vi har efterfølgende arbejdet med perspektiver på et børnevenligt system, organisering, inddragelse, rettigheder og retssikkerhed, rette og rettidig indsats i tilbudsviften samt ledelse og organisering.

Parathedsanalysen peger på fire centrale udviklingsbehov:

  • Der bliver behov for at gentænke den måde, sagsbehandlingen er organiseret på, hvis vi skal understøtte, at udsatte børn og unge oplever kontinuitet og ikke møder for mange myndighedspersoner på deres vej rundt i det kommunale system
  • Der er behov for kommunikations-og samtalekompetencer og kendskab til metoder og redskaber til hyppig og god dialog med børne og unge, hvis de skal opleve sig reelt inddraget i sagsbehandlingen og kende og gøre brug af deres rettigheder.
  • Der bliver behov for at undersøge kapaciteten og behovet for udvikling af nye tilbud, hvis udsatte børn og unge skal have hurtigere hjælp og hvis hjælpen skal skabe udvikling.
  • Der bliver behov for at tilpasse samarbejdet mellem myndighed og udfører, så indsatserne kommer hurtigt i gang og løbende bliver justeret.

Parathedsanalyserne har sat retning for kommunernes implementeringsplaner.

I Komponent har vi oparbejdet en stor viden og indsigt i organisatoriske, økonomiske og faglige forandringer som følge af Barnets lov. Derfor vil vi meget gerne hjælpe landets kommuner med den store forandringsproces, som I står over for.

Er I blevet nysgerrige på vores erfaringer? Så tag fat på Lene Hausted

Er du i målgruppen?

Målgruppen er børn- og familiechefer samt ledere og nøglemedarbejdere, der er ansvarlige for implementering af reformen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted