Modulet kvalificerer dig til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisnær ledelsesproblemstilling relateret til ledelse i din organisatoriske og ledelsesmæssige kontekst.

Arbejdet med specialet relateres til studiets øvrige moduler og uddyber arbejdet i disse moduler med:

  • videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver
  • projektopgaveskrivning
  • din professionelle kompetenceudvikling.

Indhold

Som lederstuderende sættes du gennem arbejdet med specialemodulet i stand til at bringe de øvrige modulers indhold i spil i forhold til den givne ledelsesproblemstilling. Der lægges i dette arbejde vægt på:

  • en reflekteret og systematisk anvendelse af relevante teorier om ledelse i en politisk styret organisation
  • at iagttagelsen, indsamlingen, bearbejdningen og analysen af empirien er gennemarbejdet i forhold til den valgte ledelsesproblemstilling
  • at teorivalg og empiri perspektiveres i forhold til lederens ledelsesmæssige og organisatoriske praksis i øvrigt
  • at den lederstuderendes formidling af problemstillingen er klar og reflekteret
  • at du som lederstuderende kan identificere behov for og strategisk tilrettelægge såvel egen som organisationens professionelle kompetenceudvikling ift. valgte problemstilling.

I specialemodulet er det indholdsmæssige udgangspunkt jeres ledelsesmæssige problemstillinger, som gennem en reflekteret og metodisk anvendelse af teori og empiri analyseres og perspektiveres. Modulet indeholder specifik metodeundervisning, hvor hovedvægten lægges på fremstillingen af kvalitative data, videnskabsteoretisk refleksion og opgaveskrivning. Det er et selvstændigt formål, at de studerende undervejs i forløbet i størst muligt omfang coacher og vejleder hinanden.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 3 undervisningsgange, 1 synopsisdag, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave er på max. 60 sider pr. person. Til mundtlig eksamen er der afsat 60 minutter pr. studerende inkl. votering.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages. Du skal desuden have bestået 3 grundmoduler og 3 valgmoduler (eller tilsvarende).

Eksamensform

Skr./mdtl.

16.400 kr.
Varighed: 3 undervisningsgange, 1 synopsisdag, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
ECTS: 15
Se tid og sted for det valgte forløb
Aalborg - efterår 2024

Undervisning: 22.8. + 23.8. + 19.9.2024 - kl. 9.00-15.00
Synopsisdag: 3.10.2024 - kl. 9.00-15.00
Aflevering: 3.12.2024
Eksamen: 12.12.2024

Tilmeldingsfrist: 5.6.2024
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Underviser er Jesper Holm
Undervisningen foregår hos Komponent, Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg.
--------------------
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til ledere i den offentlige sektor.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen