Modulet kvalificerer dig til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisnær ledelsesproblemstilling relateret til ledelse i din organisatoriske og ledelsesmæssige kontekst.

Onlinelederuddannelse med stor fleksibilitet

Med Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) som onlineforløb tilbyder Komponent nu et forløb for dig, som ønsker en videreuddannelse tilpasset din hverdag. Forløbet er for dig, som fx: 

  • Har behov for fleksibilitet i din videreuddannelse
  • Ønsker høj grad af muligheder for selv at tilrettelægge dit studie 
  • Har svært ved at være væk fra jobbet i mange hele dage 
  • Har lang transporttid til de steder, hvor Den Offentlige Lederuddannelse udbydes

Indhold på speciale-modulet online

På specialemodulet er det indholdsmæssige udgangspunkt dine helt konkrete ledelsesmæssige problemstillinger, som gennem en metodiske anvendelse af teori og empiri analyseres, perspektiveres og kvalificeres. Arbejdet med specialet relateres til studiets øvrige moduler og uddyber arbejdet i disse moduler med: 

  • Din professionelle kompetenceudvikling 
  • Projektopgaveskrivning 
  • Videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver 

Hvordan foregår speciale-modulet online?

  • 3 undervisningsgange online – med oplæg, gruppedrøftelser og begyndende skrivearbejde med specialet 
  • 1 synopsisdag online – med systematisk skrivearbejde på synopsen, der danner grundlag for specialet 
  • Vejledning online efter behov (individuelt og/eller i grupper) om specialet med vejleder

Du vælger selv vejleder til dit speciale, og i Komponent har vi et vejlederkatalog, som du kan vælge fra. 

Eksamen

Modulet afsluttes med en eksamen, der er en kombination af en skriftlige opgave og mundtlig eksamen. Eksamen kan både foregå online eller fysisk i Aarhus efter dit eget valg. 
Den skriftlige opgave er på 40-50 sider pr. person. Til den mundtlige eksamen er der afsæt 60 minutter pr. studerende inkl. votering. 

Pensum og selvstudie 

Pensum bestående af grundbøger, artikler og onlinematerialer udgør ca. 1500 sider. På læringsplatformen MitKomponent vil du have adgang til en samlet lektionsplan, kortere tekster og links til onlinematerialer. Grundbøger er inkluderet i prisen, og dem får du tilsendt. 
Selvstudie tilrettelægger du, som det passer dig, men underviser/vejleder hjælper naturligvis løbende med at understøtte og strukturere dit arbejde med specialet både tids- og indholdsmæssigt. 

15.400 kr.
ECTS: 15
Se tid og sted for det valgte forløb
ONLINE - efterår 2024 - forår 2025

Datoer:
Undervisning: 4.10. + 11.10. + 25.10.2024
Synopsisdag: 7.11.2024
Aflevering: 19.3.2025
Eksamen: 31.3.2025
(i forbindelse med eksamen er det muligt at mødes fysisk)

Tilmeldingsfrist: 5.9.2024
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Underviser er Jesper Holm
Undervisningen foregår ONLINE i tidsrummet kl. 9.00-15.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen