Reglerne om flytning uden samtykke berører mange mennesker og er relevante for alle kommuner, men sagernes kompleksitet og praktiske håndtering giver udfordringer. Der er mange bolde i luften på samme tid, omfattende dokumentationskrav og en vanskelig vurdering af, om betingelserne for flytning er opfyldt. Komponents kursus giver dig viden og kompetencer på området.

Kurset henvender sig til alle inden for det sociale område, der arbejder med inhabile borgere. Flytning uden samtykke vedrører et bredt udsnit af sårbare borgere, og omfatter både mennesker med medfødt og senere erhvervet mental svækkelse, psykisk syge, samt demente personer.

Flyttereglerne gælder både ved flytning fra eget hjem, flytning mellem forskellige boformer og internt i samme botilbud. Regelsættet er løbende blevet udbygget gennem årene, og den fulde forståelse af reglerne kræver indgående kendskab til Ankestyrelsens praksis og overblik over samspillet mellem forskellige dele af lovgivningen (fx serviceloven, retssikkerhedsloven og værgemålsloven). Ankestyrelsens egne undersøgelser viser, at brugerne oplever dokumentationskravene som vanskelige at arbejde med. 

På kurset gennemgår vi både de relevante retsregler, og arbejder praktisk med dem. Du får en forståelse af reglernes rækkevidde, af de vurderinger, der afgør om en sag skal behandles efter reglerne om flytning uden samtykke, af hvordan man dokumenterer, at betingelserne er opfyldt i de enkelte tilfælde, og af de krav der stilles til borgerens retssikkerhed.

Kurset giver deltagerne de nødvendige forudsætninger for at arbejde selvstændigt med sager om flytning uden samtykke, for at vurdere om en sag er omfattet af reglerne, og for at undgå de faldgruber der gør, at mange sager får afslag i Familieretshuset.

Indhold

Vi undersøger eksempelvis, om man kan være samtykkehabil og alligevel være omfattet af personkredsen, hvornår flytning er absolut nødvendig, om der er forskellige betingelser for optagelse i og udvisitering fra forskellige boformer, hvordan man vælger det rette botilbud, og hvordan værgen og de pårørende kan og skal inddrages – men kommer i øvrigt hele vejen rundt. Kurset er tilrettelagt som en kombination af oplæg og gruppearbejde og øvelser, med vægt på aktiv deltagelse gennem udvalgte cases og principafgørelser fra Ankestyrelsen.  

Efter deltagelse i kurset

  • ved du hvornår en sag skal behandles efter flyttereglerne
  • kender du de vigtigste elementer i regelsættet og kan arbejde praktisk med det
  • forstår du behovet for og kravene til sundhedsfaglig og socialfaglig dokumentation
  • er du opmærksom på begrænsningerne ved de enkelte boformer under serviceloven
  • er du klar over behovet for inddragelse af værge, pårørende og advokat, og kender deres forskellige roller
  • ved du hvad Familieretshuset lægger vægt på i indstillingen
  • forstår du de procedurer, der skal iagttages ved sagernes behandling

Underviser

Advokat Michael Nathan er selvstændig, praktiserende advokat. Han har i mere end 20 år været optaget på Familieretshusets liste over de advokater, der kan beskikkes i sager om flytning uden samtykke, og har været beskikket i ca. 600 sager herom. Han har tillige undervist i dette og beslægtede emner for en lang række offentlige og private organisationer.

2.595 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 14. november 2023
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
14. november 2023 kl. 8.30 - kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til alle inden for det sociale område, der arbejder med inhabile borgere

Program

Morgenmad
Velkomst og programstart
Der vil løbende blive afholdt passende pauser
Personkredsen; samtykkehabilitet og væsentligt nedsat psykisk funktionsevne
Selvbestemmelsesretten og mindsteindgrebsprincippet
Forskellige tilfældegrupper
De vigtigste betingelser for flytning uden samtykke, samt demensreglen og andre undtagelser til hovedreglen
Dokumentationskrav
Cases og diskussion
Frokost
Forskellige botilbudsformer
Udvisitering fra botilbud og flytning til andet botilbud
Værge (fremtidsfuldmægtig) og pårørende
Sagsbehandlingsregler
Forholdet mellem kommune og private botilbud
Cases og diskussion
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen