Få indsigt i de grundlæggende forvaltningsretlige principper og regler for kontrolindsatsen og nyttige værktøjer, der styrker din og din kommunes indsats mod socialt bedrageri

Er du ny i arbejdet med kommunens indsats mod socialt bedrageri? Skal du snart arbejde med jeres indsats mod socialt bedrageri? Eller er du lige begyndt?

Så skal du tage på dette kursus, som giver en grundlæggende indføring i reglerne om kontrolarbejdet samt de grundlæggende sagsbehandlingsregler i forvaltningsretten.

Formålet er at gøre dig til en dygtig/bedre sagsbehandler, der foretage både intern og ekstern kontrol. En del af kurset er case-baseret, og du er derfor også velkommen til inden kursets start at fremsende spørgsmål eller konkrete eksempler, som du er stødt på i dit arbejde med reglerne m.v..

Indsatsen mod socialt bedrageri virker

Gennem de seneste år har hovedparten af de danske kommuner oprettet særlige kontrolenheder til at kontrollere, at udbetalingen af sociale ydelser sker på det rette grundlag. Dette kontrolarbejde er præget af stor kompleksitet, og det stiller stadigt større krav til de kommunale kontrolmedarbejderes kompetencer og analytiske evner. Samtidig foregår kontrolarbejdet i et til tider bredt og komplekst interessentlandskab med mange interne og eksterne samarbejdspartnere, du skal forholde dig til og kommunikere med. Det kan betale sig at gå målrettet efter de sociale bedragere. Hver eneste medarbejder, der arbejder med at afdække socialt bedrageri, sparer kommunerne og staten for 1,3 millioner kroner i gennemsnit om året. Det viser en undersøgelse, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har foretaget.
Alene i Vallensbæk Kommune har indsatsen mod socialt bedrageri i 2018 givet 4,6 mio. i besparelse til Vallensbæk Kommune. Det svarer til lønnen til ca. 12 social- og sundhedsassistenter.

Kan du kende dette i dit daglige arbejde som ny i kontrolindsatsen?

Du sidder til dagligt i en kontrolgruppe, hvor du modtager denne sag:
Hans Christian tilflytter Korsby Kommune den 27. marts 2019 med 2 af sine 3 børn. Han fraflytter børnenes mor, Maude, og flytter direkte ind til sin nye kæreste, Ulla og hendes barn. Ulla godkender flytningen via logiværtens erklæring, som Folkeregisteret i Korsby Kommune har sendt til Ulla. Den 7. april 2019 modtager Folkeregistret et opkald fra Ulla, der oplyser, at Hans Christian og hans 2 børn, er fraflyttet hendes adresse igen den 6. april 2019. Folkeregistret giver Hans Christian 8 dage til at henvende sig, og hører de ikke fra ham, vil han og de 2 børn blive registreret på Ukendt adresse. Folkeregisteret giver i den anledning Kontrolgruppen besked herom. Hans Christian henvender sig ikke, så han og børnene bliver derfor registreret på Ukendt adresse. Få dage efter, ringer Hans Christian til Folkeregistret og oplyser en ny adresse. På den nye adresse, som er en lejlighed, ses der at bo et ældre ægtepar Møhge-Andersen, og iflg. BBR er lejligheden på 55 m2.

Hvordan vil du gribe sagsbehandlingsprocessen an, og hvad du vil gøre fremadrettet – og ikke mindst; hvilken lovgivning og sagsbehandlingsregler gælder for sagen?

Kom og vær med!

Brug denne dag sammen med kollegaer – også fra andre kommuner – til at styrke jeres viden på området samt få yderligere inspiration og konkrete værktøjer til at foretage både intern og ekstern kontrol. Dagen inkluderer desuden de nye kompetenceprofiler for kontrolmedarbejdere, som er udarbejdet af Projekt Fremfærd; så du kommer også tilbage til arbejdspladsen med nyeste viden om hvor kontrolopgaven bevæger sig hen i fremtiden.

Internt i kommunen samarbejder kontrolmedarbejderne især tæt med en række fagforvaltninger samt eksempelvis Borgerservice og Folkeregisteret. Der samarbejdes f.eks. med medarbejdere, som modtager ansøgninger, kontrollerer dem, samt visiterer ydelser (kontroltrin 1), og foretager løbende opfølgning (kontroltrin 2). Kurset tager udgangspunkt i det praktiske arbejde i kommunerne og dermed også jeres egne udfordringer med konkrete sager..

Godt for din leder at vide

Hvor kan jeg læse mere?
”Vi skal stoppe snyderne uanset, hvor de befinder sig! Selvom store dele af udbetalingen og kontrollen af sociale ydelser er overtaget af Udbetaling Danmark, forsætter vores kontrolgruppe på grundlag af deres mange års erfaring med afsløring af snyd med sociale ydelser i millionklassen til gavn for kommunens borgere”, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen i Fredensborg Kommune. Læs mere >>

Underviser

Specialkonsulent Jan Carlsson fra Gældsstyrelsen. Uddannelsesmæssigt har Jan en bred baggrund med en diplomuddannelse fra Forvaltningshøjskolen. Med speciale i foged og konkursret, socialret, formueret, speciel inkassojura. Tidligere har Jan arbejdet i både Frederikssund og Egedal Kommune med etablering af kontrolgrupperne.

2.995 kr.
Sted og startdato
Odense: 4. december 2024
Varighed: 1 dag
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingsen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kommunale medarbejdere, som arbejder med kontrol for socialt bedrageri.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen