Alle har som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning. Kom med Komponent Online hvor vi sætter fokus på netop denne ret.

Offentlighedsloven giver enhver ret til aktindsigt.

Retten til aktindsigt gælder, uanset om man har en særlig retslig interesse i sagen eller ej, og myndigheden kan af samme grund ikke kræve en begrundelse for aktindsigten.

En myndighed har notatpligt i afgørelsessager, når den mundtligt eller på anden måde modtager oplysninger om sagens faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse.

Pligten til at tage notat gælder også i forhold til væsentlige sagsekspeditionsskridt.

Notatpligten indebærer, at myndigheden snarest muligt skal gøre notat. Notatpligten gælder dog ikke, hvis oplysningerne, vurderingerne eller sagsekspeditionsskridtene allerede fremgår af sagens dokumenter.

Sådan deltager du: Når du har tilmeldt dig webinaret via tilmeldingsknappen, får du et par dage før afholdelsen tilsendt et link, som fører dig til selve webinaret.

Forinden har du desuden modtaget en mail med et link, hvor du kan teste, om din computer er klar til at deltage.

Vi anvender programmet Zoom til at afvikle vores webinar.

Vi glæder os til at se dig til Online viden: Aktindsigt.

Undervisere

Pernille Bischoff, der er jurist, adjunkt og mangeårig underviser hos Komponent.

0 kr.
Sted og startdato
Online: 17. september 2024
Varighed: 1 time
Se tid og sted for det valgte forløb
Online
17. september 2024 kl. 8:15-9:15
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Dette webinar er gratis.

Er du i målgruppen?

Komponents Online viden aktiviteter er for dig, der er interesseret i forvaltning og myndighed, eller som bare gerne vil forstå hvorfor lovgivningen er afgørende for en høj tillid til det offentlige Danmark.
Du har brug for ny viden og inspiration til, hvordan du bliver endnu bedre i dit daglige arbejde. og du vil gerne møde andre i samme situation som dig selv.

Her er en fane

Den er fin

Her er en fane mere

Det er den her også! 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard