Nye typer af udfordringer i samfundet kræver nye typer af løsninger

Det gælder også i kommunalpolitik, hvor udfordringen ofte er, at løsningerne skal findes indenfor et begrænset råd og samtidig svare på komplekse problemer.

Politikudvikling forandrer sig også i takt med, at borgerne kræver mere indflydelse, og mulighederne for at involvere flere aktører både løser og komplicerer politikudviklingen. Samtidig ser vi at politikerne i dag også får nye ambitioner om at kunne træffe bæredygtige beslutninger, der rækker længere ud i fremtiden. 

Som embedsmand har du nu muligheden for at udvikle din bistand til politikudviklingen i kommunalbestyrelse og udvalg.
Du kan være med til at sætte en kreativ og innovativ scene for en ny type politisk dialog og dermed hjælpe politikerne ud af de vante forhandlingsrammer.

Samtidig har du muligheden for at åbne for en ny type samspil mellem embedsværk, politikere og evt. andre aktører, hvor du og dine kolleger i højere grad får til opgave at gå i dialog med politikernes behov for faglig og innovativ bistand, frem for at skulle komme med fastlåste løsninger på færdigt formulerede politiske bestillinger.

 

På dette kursus får du:

  • En ramme for forståelse af samfundets udfordringer, kommunernes muligheder og behovet for forandring af systemer og processer
  • Blik på din egen rolle som embedsmand og muligheder og behov for forandring
  • En introduktion til innovation og kreativitet i udvikling, hvad det er og hvad det kan bruges til i politiske sammenhænge
  • Mulighed for at sparre og reflektere over egne innovative processer
  • Redskaber til at sætte nye rammer for politikernes drøftelser og politikudvikling
  • Indblik i andre kommuners erfaringer med vilde metoder til at håndtere svære problemer

Undervisere

Specialkonsulent Louise Angelo og Konsulent Theis Rubinke Sørensen, Komponent samt oplæg fra Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI)

Varighed: 2
Er du i målgruppen?

Embedsmænd/ledere og udviklingskonsulenter i kommunerne med opgaver indenfor udvalgsbetjening eller anden form for politikerbetjening.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

1500x920_LOUA
Chefkonsulent
Louise Angelo
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek