Nye typer af udfordringer i samfundet kræver nye typer af løsninger

Det gælder også i kommunalpolitik, hvor udfordringen ofte er, at løsningerne skal findes indenfor et begrænset råd og samtidig svare på komplekse problemer.

Politikudvikling forandrer sig også i takt med, at borgerne kræver mere indflydelse, og mulighederne for at involvere flere aktører både løser og komplicerer politikudviklingen. Samtidig ser vi at politikerne i dag også får nye ambitioner om at kunne træffe bæredygtige beslutninger, der rækker længere ud i fremtiden. 

Som embedsmand har du nu muligheden for at udvikle din bistand til politikudviklingen i kommunalbestyrelse og udvalg.
Du kan være med til at sætte en kreativ og innovativ scene for en ny type politisk dialog og dermed hjælpe politikerne ud af de vante forhandlingsrammer.

Samtidig har du muligheden for at åbne for en ny type samspil mellem embedsværk, politikere og evt. andre aktører, hvor du og dine kolleger i højere grad får til opgave at gå i dialog med politikernes behov for faglig og innovativ bistand, frem for at skulle komme med fastlåste løsninger på færdigt formulerede politiske bestillinger.

 

På dette kursus får du:

  • En ramme for forståelse af samfundets udfordringer, kommunernes muligheder og behovet for forandring af systemer og processer
  • Blik på din egen rolle som embedsmand og muligheder og behov for forandring
  • En introduktion til innovation og kreativitet i udvikling, hvad det er og hvad det kan bruges til i politiske sammenhænge
  • Mulighed for at sparre og reflektere over egne innovative processer
  • Redskaber til at sætte nye rammer for politikernes drøftelser og politikudvikling
  • Indblik i andre kommuners erfaringer med vilde metoder til at håndtere svære problemer

Undervisere

Specialkonsulent Louise Angelo og Konsulent Theis Rubinke Sørensen, Komponent samt oplæg fra Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI)

5.500 kr.
Varighed: 2
Se alle dage og tidspunkter
Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
03.05.2023 kl. 11:30 - 04.05.2023 kl. 14:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.

Er du i målgruppen?

Embedsmænd/ledere og udviklingskonsulenter i kommunerne med opgaver indenfor udvalgsbetjening eller anden form for politikerbetjening.

Program

Fælles frokost
Velkomst og introduktion
Introduktion af programmets indhold, fokus på politikudvikling i dag og rollefordelingen mellem embedsværk, politikere, borgere og andre aktører. Drøftelse af deltagernes erfaringer og mulige anledninger til at udvikle rammer og processer for politikudvikling.
Vildskab og innovation i politik
Hvorfor er innovation vigtigt i politikudvikling og hvad er politikernes særlige muligheder og ansvar for at præge samfundet? Sammen med CO-PI (Center for offentlig-privat innovation) drøfter vi:

- Vildskab! Der er alvorlige grunde til at have som ambition at tænke nyt og vildt i den offentlige sektor: Betydelige udfordringer som klimakrise og personalemangel manifesterer sig allerede og flere anes i horisonten. Midt i stormen kigger vi mod politikerne for løsninger. I skal hjælpe dem med at finde de løsninger - og det kalder på lidt vildskab i tilgangen. Hvorfor nye greb og tilgange i innovationsarbejdet?

- Hvorfor er det svært at tænke nyt? Hvilke dilemmaer støder man på?

- Hvilke tilgange til innovation findes der?

Undervejs bliver deltagernes egne erfaringer og vilkår inddraget, og deltagerne drøfter, hvordan forskellige eksempler på vild, kommunal innovation ville lande i deres kommune.
Pause
Workshop om redskaber og eksempler på innovation
Vi går tættere på de konkrete metoder og tilgange og arbejder sammen og i grupper om at skabe en tilgang til innovation, der vil kunne bruges med politikerne i egen kommune. CO-PI faciliterer workshoppen, der giver dig:
- Redskaber til nye rammer: Den dynamiske dialog – i teori og praksis.
- En introduktion til at bruge spil som basis for en ny og mere åben dialog i politikudviklingens fase
- Mulighed for at arbejde med oversættelse af de inspirationer, du har fået, til konkrete forslag til en tilgang til innovation i din kommune og hvordan du kan gøre politikerne interesserede i at dele din tilgang.
Pause
Opsamling på dag 1 og blik frem mod dag 2 samt walk and talk:
Med udgangspunkt i din rolle og relation til politikerne: Hvad er dine benspænd, muligheder og anledninger til at bistå politikerne med at skabe rammer for innovative processer? Og hvad har du brug for at vide mere om?
Egen tid
Middag
Klap Kæphesten
Spillet, der udforsker politiske ønsker og præferencer, så der kommer nyt lys på udfordringerne. Vi prøver det af, så du både får spillet under huden og tips til din facilitering af spillet for politikere.
Tak for i aften
Tilbageblik på dag 1 og introduktion til dag 2: To konkrete eksempler på kreative rammer for politikudvikling
Sådan gjorde vi: En inspirerende fortælling fra en kommunal kollega eller kommunalpolitiker.
Spørgsmål og drøftelser – fordele, ulemper, muligheder
Pause
Mandat – spillet, der bringer innovation ind i politikudviklingen
Deltagerne prøver en del af endnu et spil, og får dermed snuset til endnu et værktøj i værktøjskassen. Vi drøfter fordele og ulemper set i relation til drøftelserne på dag 1.
Opsamling
Vi samler op på forløbet og drøfter, hvordan ideer og metoder kan bruges i hjemkommunerne og i forhold til deltagernes konkrete vilkår og muligheder.
Frokost og tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

1500x920_LOUA
Chefkonsulent
Louise Angelo
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek