Bliv bedre rustet til at rådgive i vanskelige inhabilitetssager

Hvorfor er det relevant?

Inhabilitet kan ramme både kommunalpolitikere og medarbejdere, og som kommunal jurist vil du ofte skulle rådgive om inhabilitetsspørgsmål.

Spørgsmålene om inhabilitet kan variere meget, men kan bl.a. omhandle følgende:

  • Må et kommunalbestyrelsesmedlem være med til at beslutte, om den kommunale daginstitution, hvor hans ægtefælle er ansat, skal nedlægges?
  • Må en kommunal medarbejder beskæftige sig med tildeling af puljemidler til kulturområdet, når hun selv er aktiv i forskellige kulturforeninger i kommunen?
  • Må et kommunalbestyrelsesmedlem, som sidder i kommunens kultur- og fritidsudvalg, og samtidig er bestyrelsesmedlem i den lokale håndboldklub, være med til at behandle en sag om opførsel af ny håndboldhal?
  • Må et kommunalbestyrelsesmedlem, som ejer et hus, der ligger tæt på et planlagt solcelleanlæg, være med til at godkende ansøgningen fra et privat firma om opførelsen af solcelleanlægget? 
  • Må en kommunal medarbejder beskæftige sig med en sag, hvor en grundejerforening har søgt om tilladelse til opførsel af en naturlegeplads, når medarbejderen selv er medlem af grundejerforeningen?

Inhabilitetssager kan rumme vanskelige vurderinger, og her forudsætter en kvalificeret rådgivning, at du har styr på, hvilke faktuelle oplysninger, du skal skaffe dig, hvad reglerne siger, og hvad der kan udledes af praksis om inhabilitet.

Hvis du er nyansat jurist i en kommune, kan du bruge kurset som en introduktion til inhabilitetsområdet. Hvis du er erfaren jurist, kan du bruge kurset som et brush-up på området.

Kursets indhold

Kursets hovedvægt ligger på reglerne om speciel inhabilitet, men vi kommer også omkring regler for generel inhabilitet, relevante processpørgsmål, og ikke mindst virkningen af inhabilitet, herunder når inhabiliteten først konstateres efterfølgende.

Undervisningen vil – foruden en grundig gennemgang af retsreglerne og praksis – være bygget op omkring forskellige praksisnære cases samt deltagernes egne erfaringer.

Du vil derfor få mulighed for inden kurset at sende de konkrete spørgsmål, som du selv har oplevet som vanskelige at få has på, og som vi i fællesskab vil forsøge at finde svar på.

Dit udbytte af kurset

Når du er færdig med kurset, står du endnu stærkere i din rådgivning omkring vanskelige inhabilitetsspørgsmål, og du vil være opdateret med den nyeste inhabilitetspraksis.

Undervisere

Undervisere på kurset er chefkonsulent Lise Riddersholm Husted og chefkonsulent Natalia Louise Lehnsdal, KL, Jura og EU, som begge har beskæftiget sig med bl.a. inhabilitet i mange år og som dagligt rådgiver kommunale jurister om disse spørgsmål. Begge er endvidere erfarne undervisere om emnet.

3.700 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 1. november 2023
Se tid og sted for det valgte forløb
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
01.11.2023 kl. 09:00 - kl. 16:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og elektronisk materialer.
Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Faktura sendes efter tilmeldingsfristen. 

Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet jurister – nyansatte så vel som mere erfarne, som skal yde juridisk rådgivning om inhabilitet i en kommune.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash