Tag del i kampen mod dårlige møder på din arbejdsplads som kommunal medarbejder.

Du kender godt følelsen. Endnu et møde, hvor tiden går og hvor man som mødedeltager føler, at tiden bliver spildt på alt det andet – alt det, som egentlig ikke drejer sig om opgaven. Opgørelser viser, at mellem 17 og 21 % af alle møder i Danmark aldrig burde være afholdt, da de er spild af tid . Hvor mange af disse møder finder sted hos dig?

På dette kursus vil vi give dig en grundig viden og indsigt i arbejdet med de mange mødetyper, så du er klædt på til at mestre forskellige møde- og faciliteringsformer. Du bliver i stand til at planlægge, gennemføre og reflektere over egen mødeledelse og facilitering med henblik på at kunne videreudvikle det gode møde på din egen arbejdsplads.

Kan du kende dette i dit daglige arbejde med møder i kalenderen?

Du kunne f.eks. være stødt på følgende spørgsmål i din hverdag:

  • “Jeg bliver tit så optaget af sagen, at jeg glemmer at samle op på mødet”
  • “Der må være tid til at afvige lidt fra dagsordenen, hvis engagementet åbner for – men det er svært at styre”
  • “Nogle gange bliver jeg for rigid i min tidsstyring”
  • “Vore møder er nok kedelige – vi har brug for viden om, hvordan vi kan gøre det anderledes”.

Hvis du kan nikke genkendende til bare én af pindene, så er du ikke alene. Mange flere sidder med samme spørgsmål rundt omkring ved mødebordene i de danske kommuner. Vær derfor med til at tage ansvar for, at jeres møder bliver mere fokuserede og indholdsrige – og gør dig bevidst om din egen rolle som mødeleder og mødefacilitator! Oprøret mod dårlige møder starter her - få den grundlæggende indføring i forberedelse af det gode møde, gennemførelsen af det gode møde og få fyldt værktøjskassen med konkrete ideer til bl.a. dagsordensskabeloner og forskellige modeller for møde- og faciliteringsformer, der klæder dig på til at kunne gennemføre forskellige typer af møder, som du støder på i forbindelse med dit arbejde.

Dit udbytte efter dagen:

  • Du får viden om forskellige nye møde- og faciliteringsformer; herunder også ‘elektroniske møder’
  • Du kan efter forløbet bruge forskellige former for mødeledelse og facilitering til at gennemføre det gode møde
  • Du bliver bedre til at planlægge, gennemføre og reflektere over egen mødeledelse og facilitering – alt sammen med den effekt at kunne videreudvikle det gode møde i egen hverdag
  • Du får mulighed for at lære af andres kommunale mødeledelse, og hvordan deres udfordringer og løsninger ser ud. Du får også mulighed for at spille jeres mødepraksis på banen undervejs – hvis du har lyst.

På dagen vil vi arbejde eksemplarisk - dvs., at vi i stor udstrækning vil bruge arbejdsmåder, som du også selv kan anvende i egen facilitering af mødeprocesser.
Du kommer til at afprøve små forløb på kursusdagen.

Godt for din leder at vide – hvorfor skal du afsted på kursus?

Din leder får en medarbejder, som kan bringe nye mødeformer på banen med endnu større effekt.
Arbejdspladsen får en medarbejder, som kender og kan facilitere processer, så deltagerne på møderne bliver inddraget og involveret.
Lederen får samtidig en medarbejder tilbage, som forstår egen rolle som mødeleder og mødefacilitator.
Lederen holder medarbejderens ’værktøjskasse’ ajour – så arbejdspladsen har en ’mødeleder-superbruger’, som også kan inspirere andre medarbejdere.

Kurset er case-baseret, og du er derfor også velkommen til inden kursets start at fremsende spørgsmål eller konkrete eksempler på udfordringer, som du er stødt på i dit arbejde med gode møder mv.

Hvor kan jeg læse mere?

Læs mere om norsk forskning fra 2017, som formentlig kan overføres direkte til en dansk kommunal sammenhæng: https://forskning.no/meninger/kronikk/2017/01/slutt-med-moter-og-fa-noe…

Undervisere

Underviser er chefkonsulent Susanne Harder og chefkonsulent Martin Nielsen fra Komponent.
Fælles for dem begge er indsigt og erfaringer i en dagligdag fyldt med møder i den kommunale virkelighed, som kan gøres meget bedre.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kommunale medarbejdere.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen