Et særligt hold for Koncernservice, Københavns Kommune. Forstå de forskellige aspekter i sagsbehandlingen og få kompetencer til at analysere og vurdere konkrete sagsforløb fra start til slut.

Forstå de forskellige aspekter i sagsbehandlingen og få kompetencer til at analysere og vurdere konkrete sagsforløb fra start til slut.

Her kommer du i dybden med de centrale retsregler, der gælder i offentlige virksomheder, og du lærer indgående, hvordan reglerne bruges i det praktiske arbejde.

Du udvikler færdigheder, som hjælper dig til at opfylde behovet for korrekt sagsbehandling og samtidig tage de nødvendige hensyn til borgernes retssikkerhed.

På modulet arbejder vi med praksisrettet træning, hvor du lærer at analysere en sag, sådan at du kan tilrettelægge og gennemføre en optimal behandling af sager inden for dit arbejdsområde.

Indhold

Modulets hovedtemaer:

 • Rammer for sagsbehandling
 • Digitalisering
 • Sagens behandling
 • Kontrol og tilsyn

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • forstå, hvordan en sags behandling tilrettelægges, og herunder vurdere, hvilke informationer det er relevant at indhente
 • forstå opgavefordelingen mellem administrationen og politikerne og politikernes indflydelse på og rolle i sagsbehandlingen
 • have viden om, hvilke instanser der kontrollerer eller fører tilsyn med den offentlige forvaltning.

De studerende skal

 • kunne finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, så de kan anvende dem på typiske konkrete problemstillinger
 • forstå, hvordan de love, regler og rammer, der danner grundlag for administrativ sagsbehandling, kan anvendes systematisk i opgaveløsningen, og blive i stand til at vurdere, hvilke af disse bestemmelser, der er relevante i forhold til behandlingen af konkrete sager
 • blive i stand til at vurdere, hvilke muligheder borgerne har for at få indsigt i dokumenter og sager hos offentlige myndigheder
 • forstå betydningen af at iagttage god forvaltningsskik og god databehandlingsskik i hele sagsbehandlingsforløbet
 • blive i stand til at træffe beslutning om, hvordan sagsbehandlingen skal håndteres, efterhånden som sagerne udvikler sig
 • forstå, hvilke økonomiske og administrative konsekvenser manglende overholdelse af sagsbehandlingsreglerne kan få for sagsbehandlingen
 • kunne vurdere, hvornår en sag mister sin retsgyldighed og hvornår sagen ikke længere har administrativ betydning
 • ud fra eksempler på konkrete sager fra egen hverdag kunne analysere og vurdere, hvilke oplysninger der er nødvendige for at belyse og afgøre sagen, herunder de økonomiske aspekter. De skal kunne fremskaffe og bearbejde de nødvendige oplysninger til brug for en overskuelig og kvalificeret sagsbehandling
 • kunne udforme afgørelser, så de opfylder de formelle krav og er tilpasset modtagerens behov.

De studerende skal

 • blive i stand til selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre korrekt administrativ sagsbehandling og dermed professionelt indgå i samarbejde med relevante faggrupper og samarbejdsparter
 • have fokus på rettidighed og administration samtidig med, at man tilbyder borgeren en samtale med kvalitet, og hvad kvalitet i denne forbindelse er og bør være
 • kunne udvikle egen praksis i en struktureret sammenhæng.

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.

ECTS: 10
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Er du i målgruppen?

Medarbejdere med administrative funktioner i kommuner og regioner, på institutioner eller i fælleskommunale/selvejende virksomheder og institutioner

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg