Komponent administrerer to kursustilbud for Social- og Boligstyrelsen. Kursustilbud til socialpsykiatrien bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recoveryorienteret rehabilitering, mens Børnekataloget bidrager til styrket kvalitet i sagsbehandlingen, som skaber positiv virkning for børn og unge og deres familier

Kursustilbud til socialpsykiatrien

Kursustilbuddet er en del af Social- og Boligstyrelsens samlede arbejde med at understøtte kommunerne i at udvikle deres praksis i socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering.

Kursustilbuddet er målrettet ledere, som er ansvarlige for udvikling af kvaliteten i de socialpsykiatriske tilbud, og medarbejdere, der arbejder med indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder. Kurserne henvender sig også til den politiske og administrative ledelse og til sagsbehandlere i kommunerne, ligesom eksterne og interne samarbejdspartnere og ikke mindst borgerne kan være relevante at invitere til at deltage i kurserne.

Læs mere Læs mindre

Børnekataloget

Børnekataloget bidrager til styrket kvalitet i sagsbehandlingen, som skaber positiv virkning for børn og unge og deres familier. Kursustilbuddet, som består af videns-, metode- og praksiskurser, er udbudt af Social- og Boligstyrelsen.

Børnekatalogets formål er at bidrage til en stærkere vidensbasering af arbejdet på børne- og ungeområdet for derved at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og indsatserne og på sigt skabe positiv virkning for børnene og deres familier.

Børnekataloget består af videnskurser (1 dag), metodekurser (3 dage) og praksiskurser (5 dage). 

Læs mere Læs mindre