Børnekataloget bidrager til styrket kvalitet i sagsbehandlingen, som skaber positiv virkning for børn og unge og deres familier. Kursustilbuddet, som består af videns-, metode- og praksiskurser, er udbudt af Social- og Boligstyrelsen.

Vil I arbejde mere vidensbaseret i den kommunale sagsbehandling og indsatserne på børne- og ungeområdet?

Børnekatalogets formål er at bidrage til en stærkere vidensbasering af arbejdet på børne- og ungeområdet for derved at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og indsatserne og på sigt skabe positiv virkning for børnene og deres familier.

Børnekataloget består af videnskurser (1 dag), metodekurser (3 dage) og praksiskurser (5 dage). 

Læs mere Læs mindre
 

Videnskurser

På videnskurserne får I på én dag viden om relevante temaer, fx relevant lovgivning, forskning og undersøgelser, centrale udviklingsinitiativer og konkrete eksempler fra andre kommuner.

Videnskurserne udbydes som regionale kurser med tilmelding for enkeltpersoner. Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen, og deltagerbetalingen på 480 kr. ekskl. moms dækker udgifter til lokaler og forplejning. Online webinarer er gratis. 

Læs mere Læs mindre
Videnskursus om bekymrende skolefravær
Få nyeste, forskningsbaserede viden om bekymrende skolefravær, metoder til opsparing og afdækning samt konkrete redskaber til at bryde fraværsmønstret.
Startdato
15. maj 2023, 28. august 2023, 15. november 2023
Sted
Aarhus, Herlev, Aalborg
Varighed
1 dag
Videnskursus om kvalitet i anbragte børn og unges hverdagsliv - forebyggelse af voldsomme situationer
Få ny viden, der kan forbedre børn, unge og personalets trivsel på opholdssteder og døgninstitutioner. Få styrket din viden fra forskning og praksis om en forebyggende og inddragende tilgang til at forebygge voldsomme situationer og magtanvendelser p...
Startdato
24. maj 2023, 14. juni 2023, 20. september 2023...
Sted
Online
Varighed
2,5 time - 2 timer- 2 timer
Videnskursus om tværfagligt samarbejde
De mest komplekse børnesager kræver det mest omfattende samarbejde. Få hjælp til at knække koden på succesfuldt tværfagligt samarbejde og bliv introduceret til konkrete processtyringsværktøjer, du kan bruge i din dagligdag.
Startdato
1. juni 2023, 14. september 2023, 29. november 2023
Sted
Herlev, Aarhus, Odense
Varighed
1 dag
 

Metodekurser

På metodekurserne får I tre dages træning i anvendelsen af konkrete metoder og de bagvedliggende socialfaglige teorier. Kurserne understøtter udbredelse og implementering af ICS og udredningsværktøjet og metoder til samtale med børn og unge. 

Metodekurserne udbydes som lokale og regionale kurser. Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen, og kan derfor afholdes gratis i egen organisation med 15-40 deltagere.

Enkeltpersoner kan deltage på regionale kurser med deltagerbetaling på 1.440 kr. ekskl. moms, som dækker udgifter til lokaler og forplejning. Lokale kurser tilrettelægges på et formøde mellem ledelse og kursusleverandør.

Metodekursus om ICS - introduktion til nye rådgivere
Er du nyuddannet eller nyansat i en ICS-kommune og skal i gang med at bruge ICS i praksis sammen med børn, unge, familier og andre professionelle?
Startdato
8. maj 2023, 19. september 2023, 2. november 2023
Sted
København, Aarhus
Varighed
3 dage
Metodekursus om samtaler med børn og unge
Få styrket dine faglige kompetence i at gennemføre samtaler med børn og unge. Du får et skærpet blik på inddragelse af børn og unge igennem udviklingsstøttende og dialogbaserede samtaler, hvor barnet eller den unge er aktør i eget liv.   
Startdato
23. maj 2023, 23. august 2023, 7. november 2023
Sted
Aarhus, Odense, Herlev
Varighed
3 dage
Metodekursus om ICS og udredningsværktøjet
Få styr på at inddrage, systematisere og skabe sammenhæng i dit sagsarbejde med børn og unge med en funktionsnedsættelse ved brug af udredningsværktøjet.
Startdato
30. maj 2023, 30. august 2023, 30. oktober 2023
Sted
Odense, Herlev, Aarhus
Varighed
3 dage
Metodekursus om ICS - erfarne brugere
Kender du til ICS fra arbejde i en børne- og familieafdeling, men har et ønske om en større faglig dybde?
Startdato
20. september 2023, 7. november 2023
Sted
Herlev, Aarhus
Varighed
3 dage
Metodekursus om ICS - superbrugere
Vil du være med til at sikre god kvalitet i arbejdet med ICS?
Startdato
21. september 2023, 24. oktober 2023
Sted
Aarhus, Odense
Varighed
3 dage
 

Praksiskurser

På praksiskurserne får I fem dages træning i anvendelsen af metoder og redskaber, hvor der samtidig er fokus på, at det tillærte forankres i organisationen. Kurserne tager udgangspunkt i kommunens egen praksis og organisering, og det forventes, at ledelsen deltager på kurserne for at kunne arbejde videre med implementeringen.

Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og kan derfor afholdelse gratis i egen organisation med 15-40 deltagere. Kurset tilrettelægges på et formøde mellem ledelse og kursusleverandør.

Praksiskursus om inddragelse i egen sag og indsats
Få medarbejderne klædt på til at inddrage barnet eller den unge på måder, der styrker deres deltagelse, motivation og ejerskab. Sæt fokus på inddragelse af barnet eller den unge i egen sag i den kommunale sagsbehandling og i indsatser. Understøt anve...
Varighed
5 dage
Praksiskursus om systematik i sagsbehandlingen
Få styrkede færdigheder til at foretage socialfaglige skøn, og få redskaber til at sikre systematik i hele sagsforløbet på børne- og ungeområdet. 
Varighed
5 dage
Praksiskursus om netværksinddragende metoder
Bliv sammen med din organisation, klædt på til at arbejde med konkrete netværksinddragende metoder til samarbejdet med børn, unge, forældre og netværk i både det forebyggende arbejde og i myndighedssagsbehandlingen. Understøt anvendelsen i praksis me...
Varighed
5 dage
Praksiskursus om systematik i sagsbehandlingen til Task Force
Få styrkede færdigheder til at foretage socialfaglige skøn og få redskaber til at sikre systematik i hele sagsforløbet på børne- og ungeområdet.
Varighed
5 dage

Et kursustilbud fra Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen viderefører det populære Børnekatalog målrettet ledere og medarbejdere på børneområdet med fokus på:

  • Systematisk sagsbehandling, bekymrende skolefravær og tværfagligt samarbejde
  • Inddragelse
  • ICS og udredningsværktøjet.

Læs mere om Børnekataloget på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Kursustilbuddet administreres af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter. 

Læs mere Læs mindre
 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Få besked om nye kursusdatoer og relevante artikler og cases direkte i din indbakke. Børnekataloget er administreret af Komponent.

Læs mere Læs mindre

Kontakt os

Kursustilbuddet administreres af Komponent for Social- og Boligstyrelsen. Hvis du har spørgsmål til kurser og kompetenceudviklingsaktiviteter i tilbuddet, er du velkommen til at kontakte Komponent.

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted