Få styr på at inddrage, systematisere og skabe sammenhæng i dit sagsarbejde med børn og unge med en funktionsnedsættelse ved brug af udredningsværktøjet.

Kurset er designet efter et systematisk sagsforløb.

Temaer på kurset er:

 • Inddragelse af børn og unge med psykiske, kognitive, fysiske og kommunikative funktionsnedsættelser og deres familier. Vi arbejder med inddragelse i forskellige dele af sagsarbejdet, men med udgangspunkt i Lundys inddragelsesmodel.
 • Pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen, som strukturerende for, og kvalitetssikring af sagsforløbet.
 • Målgruppevurdering med brug af tragtmodellen og samspil mellem målgruppevurdering og den indledende vurdering.
 • Det teoretiske fundament for udredningsværktøjet og ICS.
 • Juridisk og faglig sondring mellem brug af udredningsværktøjet og børnefaglig undersøgelse.
 • Sammenhæng mellem faglig udredning, vurdering og opfølgning.
 • Handleplansarbejde, formål, typer af mål og specifikke mål.

Undervisningen er bygget op om underviseroplæg, dialog og refleksion, samt fælles øvelser og praksisøvelser med udgangspunkt i egen praksis.

Der er tre undervisningsdage med undervisning fra kl. 9.00-15.30. Første og anden dagen ligger samlet på de regionale kurser. Mellem kursusdagene arbejdes der med prøvehandlinger i din egen praksis.

Kurset udbydes både som regionalt kursus med deltagere fra forskellige kommuner, og som lokalt eller Task Force kursus med deltagere fra samme arbejdsplads. På lokale og Task Force kurser, indleder vi forløbet med et formøde. På de regionale kurser er der støtte i form af e-læring til dit samarbejde med ledelsen på arbejdspladsen, og på de lokale og Task Force kurser er der tilbud om online sparring til ledelsen i perioderne mellem kursusdagene. 

Når du er færdig med kurset har du:

 • Redskaber til inddragelse af børn og unge med funktionsnedsættelse.
 • Øvelse i systematisk sagsarbejde på børnehandicapområdet ved brug af udredningsværktøjet, samt pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen.
 • Forståelse af det teoretiske fundament bag ICS og udredningsværktøjet.
 • Konkrete forslag til, og de første erfaringer med, implementering af udredningsværktøjet i dit egen eller teamets praksis .

 

Formøder mellem kursusleverandøren og ledelsen i kommunen, når kurset afholdes lokalt

Inden afholdelse af et metodekursus, skal der afholdes et formøde mellem kursusleverandøren og ledelsen hos jer. Mødet er en forventningsafstemning om praktiske forhold, som datoer og deltagere, samt den indholdsmæssige målretning af kurset.

 

Undervisere

Katrin Leicht Schnohr, lektor på Københavns Professionshøjskoles Videreuddannelse, socialfaglig underviser, udviklingsmedarbejder, supervisor og e-læringsspecialist på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver, socialfaglig koordinator og konsulent i børn- og familieafdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om ICS og systematisk sagsarbejde, inddragelse, socialfaglig analyse, børnehandicapområdet og skriftlighed i socialt arbejde.    

Lotte Andersen, lektor på Københavns Professionshøjskoles Videreuddannelse, socialfaglig underviser på børn og ungeområdet, forsknings- og udviklingsmedarbejder, og podcastvært på Velfærdsprofeten. Tidligere socialrådgiver i børn- og familieafdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om ICS og systematisk sagsarbejde, teori og begreber i forbindelse med socialt arbejde, børnehandicapområdet, socialfaglig analyse og skriftlighed i socialt arbejde.

Maria Bülow, lektor på Efter- og videreuddannelsen på professionshøjskolen VIA University College, socialfaglig underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børn- og familieafdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om ICS, inddragelse, samtaler med børn og unge, børn og unge med funktionsnedsættelser og socialt arbejdes organisering. 

Varighed: 3 dage
Se hvad prisen inkluderer

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 1440 kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.

Er du i målgruppen?

Myndighedssagsbehandlere på handicapområdet for børn og unge 0-18 år.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Annemette Matthiesen
Lektor ved Københavns Professionshøjskole
Annemette Matthiesen
Tlf.
5163 2628