Kender du til ICS fra arbejde i en børne- og familieafdeling, men har et ønske om en større faglig dybde?

Dette kursus kan opfattes som ICS-metodekurset version 2.0. Der er fokus på omsætning af udvalgte faglige elementer; Det teoretiske grundlag i ICS, brug af tragtning, socialfaglig analyse med inddragelse af barnet eller den unge og familien, samt møder med samarbejdspartnere. 

Kurset er tilrettelagt som faglige nedslag i centrale dele af sagsforløbet.

Temaer på kurset er:

  • Det teoretiske fundament for ICS, som er multiteoretisk med afsæt i et bio-psyko-socialt perspektiv. Kernebegreber er risiko- og beskyttelsesfaktorer, og resiliensprocesser.
  • Løbende og systematisk tragtning ved brug af tragtmodellen, som en metode til at holde fokus og skabe en rød tråd i en børne- og ungesag. Vi arbejder med tragtmodellens tre faser - bekymring, hypotesedannelse og tragtning - og hvordan gode hypoteser kan opstilles.
  • Socialfaglig analyse gennem et helt sagsforløb via delanalyser og opdeling i beskrivelse, analyse og vurdering. Inddragelse af børn, unge og forældre i analysen. ICS-trekantens tre sider i den samlede analyse - mønstre, sammenhænge og afhængigheder.
  • ICS i samspil med samarbejdspartnere, både professionelle og familie og netværk og fra civilsamfund. Samarbejde om statusudtalelser og handleplaner med afsæt i ICS-skabeloner. Samarbejdsrelationer og snitflader. Mødefacilitering med ICS og ICS-redskaber ved møder med familie, netværk og samarbejdspartnere. 

Gennem hele kurset har vi fokus på ICS-redskaber og implementering i praksis. Der vil være underviseroplæg, dialog og refleksion, praksisøvelser med udgangspunkt i egne cases og workshops i undervisningen.

Der er tre undervisningsdage med undervisning fra kl. 9.00-15.30. På de regionale kurser ligger første og anden dag samlet. Mellem kursusdagene arbejdes der med prøvehandlinger i egen praksis.

Kurset udbydes både som regionalt kursus med deltagere fra forskellige kommuner, og som lokalt eller Task Force kursus, med deltagere fra samme arbejdsplads. På lokale og Task Force kurser, indledes forløbet med et formøde. På de regionale kurser er der støtte i form af e-læring til dit samarbejde med ledelsen på arbejdspladsen, og på de lokale og Task Force kurser, er der tilbud om online sparring til ledelsen i perioderne mellem kursusdagene. 

Når du er færdig med kurset har du fået:

  • Uddybende viden om og erfaring med omsætning af det teoretiske grundlag i ICS, tragtmodellen i børne- og ungesagsforløb, socialfaglig analyse og mødefacilitering på ICS-møder og samarbejde med professionelle samarbejdspartnere samt familie og netværk. 
  • Indledende erfaring med at implementere ICS og ideer til en fortsat implementering.

 

Formøder mellem kursusleverandøren og ledelsen i kommunen, hvis kurset holdes lokalt

Inden afholdelse af et metodekursus, skal der afholdes et formøde mellem kursusleverandøren og ledelsen hos jer. Mødet er en forventningsafstemning om praktiske forhold, som datoer og deltagere, samt den indholdsmæssige målretning af kurset. 

 

Undervisere

Katrin Leicht Schnohr, lektor på Københavns Professionshøjskoles Videreuddannelse, socialfaglig underviser, udviklingsmedarbejder, supervisor og e-læringsspecialist på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver, socialfaglig koordinator og konsulent i børn- og familieafdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om ICS og systematisk sagsarbejde, inddragelse, socialfaglig analyse, børnehandicapområdet og skriftlighed i socialt arbejde.    

Lotte Andersen, lektor på Københavns Professionshøjskoles Videreuddannelse, socialfaglig underviser på børn- og ungeområdet, forsknings- og udviklingsmedarbejder og podcastvært på Velfærdsprofeten. Tidligere socialrådgiver i børn- og familieafdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om ICS og systematisk sagsarbejde, teori og begreber i forbindelse med socialt arbejde, børnehandicapområdet, socialfaglig analyse og skriftlighed i socialt arbejde.

Malerne Kaa Rosted, lektor på socialrådgiveruddannelserne på Københavns Professionshøjskole, socialfaglig underviser, forsknings- og udviklingsmedarbejder og supervisor på børne- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børne- og familieafdelinger og specialkonsulent i Børns vilkår. Særlig viden om ICS, børnesamtaler og inddragelse, tværprofessionelt samarbejde og facilitering.

Birgit Koldsø, lektor på professionshøjskolen VIA, socialfaglig underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børne- og familieafdelinger på myndighedsområdet, og internationale erfaringer fra socialt arbejde. Særlig viden om ICS og systematisk sagsarbejde, resiliensprocesser, inddragelse og samtaler med børn, unge og familier, organisering og implementering.

Maria Bülow, lektor på Efter- og videreuddannelsen på professionshøjskolen VIA University College, socialfaglig underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børne- og familieafdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om ICS, inddragelse, samtaler med børn og unge, børn og unge med funktionsnedsættelser og socialt arbejdes organisering. 

Mai-Britt Beck Nielsen, lektor på socialrådgiveruddannelsen på professionshøjskolen VIA, socialfaglig underviser samt forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver og pædagog, netværksmedarbejder og faglig koordinator inden for børne- og ungeområdet. Særlig viden om ICS, helhedsorienteret arbejde med børn og unge både fra et myndigheds- og udførerperspektiv, børn og unge med funktionsnedsættelser, tværprofessionelt samarbejde og socialt arbejdes organisering.

Hanne Mortensen, ekstern socialfaglig og ledelsesfaglig underviser på professionshøjskolerne KP og VIA University College, selvstændig konsulent og supervisor. Tidligere socialformidler og leder i børne- og familieafdelinger og mange års erfaring som selvstændig på det sociale område. Særlig viden om ICS, helhedsorienteret arbejde med børn og unge både fra et myndigheds- og udførerperspektiv, systematisk sagsarbejde, børnehandicapområdet og ledelse, organisering og implementering.

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Københavns Professionshøjskole og VIA University College for Social- og Boligstyrelsen. Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens Børnekatalog – et kursustilbud målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på det udsatte børne- og ungeområde. Børnekataloget administreres af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter.  

Varighed: 3 dage
Se hvad prisen inkluderer

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 1440 kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.

Er du i målgruppen?

Myndighedssagsbehandlere på børn og ungeområdet, som har et grundlæggende kendskab til og erfaring med ICS, men som ønsker styrkede kompetencer i omsætningen af ICS.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Annemette Matthiesen
Lektor ved Københavns Professionshøjskole
Annemette Matthiesen
Tlf.
5163 2628