Dette kursus er til Børne- og familie afdelinger hvor rådgiverne er nyuddannede, nyansatte eller har begrænsede erfaringer med ICS. ICS-metodekurset introducerer deltagerne til ICS og træner dem i praksislignende situationer.

Dette ICS-metodekursus introducerer til ICS, og giver træning i praksislignende situationer.

Kurset er designet efter et systematisk sagsforløb.

Temaer er:

  • Den indledende vurdering, det indledende møde og inddragelse af barnet, den unge og familien fra forløbets start.
  • Det teoretiske fundament i ICS bl.a. udviklingspsykologi, affektregulering, mentalisering og resiliensprocesse.
  • Faglig udredning både som en motivations- og samarbejdsproces og som et produkt i en børne- og ungesag, og ikke mindst den røde tråd mellem bekymring, undersøgelse og opgaven med beskrivelse, analyse og vurdering.
  • Handleplaner som omfatter få, prioriterede mål og sammenhæng mellem mål og indsats.
  • Samtidig opfølgning med løbende opmærksomhed på virkning af indsatser på barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Igennem hele kurset arbejder vi med pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen og ICS-redskaber, både ICS-trekanten, ICS-håndbogen og de aldersopdelte fokusområder, tragten med vejledning samt ICS-magneterne.

I undervisningen sættes deltagerenes praksiserfaringer med ICS i spil, og der vil være mulighed for at reflektere og sparre og træne nye praksisser og drøfte omsætning af ICS på arbejdspladsen 

Der er tre dage med undervisning fra kl. 9.00-15.30. Første og anden dagen ligger sammen og bliver efterfulgt af en periode på tre-fire uger med prøvehandlinger i egen praksis og en opfølgende tredje dag.

Når du er færdig med kurset har du fået:

  • Erfaring med omsætning af ICS i praksis på myndighedsområdet, også med de typiske udfordringer og faldgruber.
  • Ny eller genopfrisket viden om ICS inklusiv om metodens teoretiske fundament.
  • Forståelse af, hvordan pejlemærkerne for kvalitet i sagsbehandlingen og ICS-redskaberne kan understøtte systematisk sagsarbejde af høj kvalitet baseret på ICS.

Undervisere

Malene Kaa Rosted, lektor på socialrådgiveruddannelserne på Københavns Professionshøjskole, socialfaglig underviser, forsknings- og udviklingsmedarbejder og supervisor på børne- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børne- og familie afdelinger og specialkonsulent i Børns vilkår. Særlig viden om ICS, børnesamtaler, inddragelse, tværprofessionelt samarbejde og facilitering.

Maria Bülow, lektor på Efter- og videreuddannelsen på professionshøjskolen VIA University College, socialfaglig underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børn- og familie afdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om ICS, inddragelse, samtaler med børn og unge, børn og unge med funktionsnedsættelser og socialt arbejdes organisering. 

Mai-Britt Beck Nielsen, lektor på socialrådgiveruddannelsen på professionshøjskolen VIA, socialfaglig underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver og pædagog, netværksmedarbejder og faglig koordinator inden for børne- og ungeområdet. Særlig viden om ICS, helhedsorienteret arbejde med børn og unge både fra et myndigheds- og udføreperspektiv, børn og unge med funktionsnedsættelser, tværprofessionelt samarbejde og socialt arbejdes organisering.

Hanne Mortensen, ekstern socialfaglig og ledelsesfaglig underviser på professionshøjskolerne KP og VIA University College, selvstændig konsulent og supervisor. Tidligere socialformidler og leder i børne- og familie afdelinger og mange års erfaring som selvstændig på det sociale område. Særlig viden om ICS, helhedsorienteret arbejde med børn og unge både fra et myndigheds- og udføreperspektiv, systematisk sagsarbejde, børnehandicapområdet og ledelse, organisering og implementering. 

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Københavns Professionshøjskole og VIA University College for Social- og Boligstyrelsen. Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens Børnekatalog – et kursustilbud målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på det udsatte børne- og ungeområde. Børnekataloget administreres af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter.

Varighed: 3 dage
Se hvad prisen inkluderer

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 1440 kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning.

Er du i målgruppen?

Nyuddannede eller nyansatte socialrådgivere, socialformidlere eller lignende i kommunale børne- og familieafdelinger, som bruger ICS. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Annemette Matthiesen
Lektor ved Københavns Professionshøjskole
Annemette Matthiesen
Tlf.
5163 2628