Styrk din ledelse af den faglige kvalitet og de professionelle relationer i jeres opgavefællesskab. Få viden, færdigheder og kompetencer til at lede den professionelle opgaveløsning.

Få teorier, metoder og kompetencer til at lede den faglige udvikling på dit område. På dette modul reflekterer du over den faglige ledelsesopgave i egen organisation og bredere i en offentlig sektorkontekst med de tendenser, der aktuelt er i spil så som frisættelse.

Du styrker din evne til at reflektere og begrunde egen faglige ledelsespraksis ift. organisationens rammebetingelser, kerneopgave, strategier, værdier, udviklingsmål og styringsredskaber. Vi arbejder f.eks. med temaer som at oversætte og omsætte organisatoriske mål til faglige løsninger med kerneopgaven i centrum.

Fokus i udviklingen af dit faglige lederskab er i høj grad det relationelle. Målet er, at du som leder opnår refleksions- og handlekompetencer til at identificere, udvikle og fremtidssikre en faglig organisationskultur sammen med relevante aktører.

Som led i undervisningen lærer du at indsamle data om det faglige miljø og udvikling med henblik på et stærkere fagligt lederskab til gavn for borgere, medarbejdere og øvrige aktører. Du arbejder med organisatoriske data fra egen praksis omsat i konkrete prøvehandlinger, som vi drøfter som en del af undervisningen.

Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
ECTS: 5
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.

Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

På modulet får du:

 • Kompetencer til at lede den faglige udvikling i din organisation
 • Styrket din evne til at reflektere over og begrunde din egen faglige ledelsespraksis
 • Kompetencer til at kunne identificere, udvikle og fremtidssikre en faglig organisationskultur
 • Metoder til at indsamle data om det faglige miljø og udvikling

Målgruppe

Modulet Faglig Ledelse (5 ECTS) henvender sig til offentlige driftsledere. Fx skoleledere, daginstitutionsledere, teamledere med videre.

Mød dine undervisere

Rasmus Rossel

Rasmus Rossel
Chefkonsulent i Komponent

Rasmus har stor erfaring som konsulent, underviser og facilitator med fokus på ledelses- og organisationsudvikling, forandringsprocesser, faglig ledelse, ledelse af tværgående indsatser, tværgående samarbejde, det personlige lederskab og talentudvikling i offentlige organisationer og konkrete løsningsfokuserede samtaler.

På Den Offentlige Lederuddannelse underviser Rasmus særligt på modulerne Tværgående ledelse, Det personlige lederskab og forandring, Den offentlige proceslederuddannelse og Faglig ledelse.

Per Møller Janniche

Per Møller Janniche
Ekstern underviser i Komponent
 

Per har været med til at udvikle og levere konsulentydelser til alle kommunale ledelsesniveauer. Han har arbejdet med forløb for både direktioner, chef- og ledergrupper, individuel og teambaseret coaching, facilitering og procesledelse.

Derudover har Per undervist i over seks år på Den Offentlige Lederuddannelse i blandt andet Coaching og Det personlige lederskab og forandring, og er ligeledes fast tilknyttet som underviser på Den Offentlige Proceslederuddannelse®

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Fakta og formalia

Dette modul består af:

 • 4 undervisningsgange
 • vejledning
 • opgaveskrivning 
 • mundtlig eksamen

Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

 • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
 • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
 • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen