Viden, færdigheder og kompetencer til at lede den professionelle opgaveløsning. Dette valgmodul styrker din ledelse af den faglig kvalitet og de professionelle relationer i jeres opgavefællesskab.

Få teorier, metoder og kompetencer til at lede den faglige udvikling på dit område. På dette modul reflekterer du over den faglige ledelsesopgave i egen organisation og bredere i en offentlig sektorkontekst med de tendenser, der aktuelt er i spil så som frisættelse.

Du styrker din evne til at reflektere og begrunde egen faglige ledelsespraksis ift. organisationens rammebetingelser, kerneopgave, strategier, værdier, udviklingsmål og styringsredskaber. Vi arbejder f.eks. med temaer som at oversætte og omsætte organisatoriske mål til faglige løsninger med kerneopgaven i centrum.

Fokus i udviklingen af dit faglige lederskab er i høj grad det relationelle. Målet er, at du som leder opnår refleksions- og handlekompetencer til at identificere, udvikle og fremtidssikre en faglig organisationskultur sammen med relevante aktører.

Som led i undervisningen lærer du at indsamle data om det faglige miljø og udvikling med henblik på et stærkere fagligt lederskab til gavn for borgere, medarbejdere og øvrige aktører. Du arbejder med organisatoriske data fra egen praksis omsat i konkrete prøvehandlinger, som vi drøfter som en del af undervisningen.

 

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

9.500 kr.
Sted og startdato
Herlev: April 2024
Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
ECTS: 5
Se tid og sted for det valgte forløb
Herlev - forår 2024

Undervisning: 3.4. + 22.4. + 8.5. + 21.5.2024
Læringsteamdage: 11.4. + 30.4. + 14.5.2024
Vejledning: 30.5.2024
Aflevering: 12.6.2024
Eksamen: 20.6.2024

Tilmeldingsfrist den 1.3.2024
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00-15.00
Underviser er Per Møller Janniche.
--------------------
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.

Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen