Hvordan ser kommunestyret og den kommunale velfærd ud lige nu – og frem mod 2030?

Rekruttering af medarbejdere bliver stadigt sværere, plejekrævende borgere bliver flere og forventningerne til service bliver stadig højere. Digitalisering, grøn omstilling og stigende ulighed skubber til vores forestillinger om sammenhængskraft og velfærd. Fremtiden er lige om hjørnet.

Hvad betyder forandringerne for kommunernes vilkår og muligheder for samfundskontrakten mellem den offentlige sektor og borgerne, og for samspillet mellem politikere og forvaltningen?

Komponent, KL og chefforeningerne inviterer kommunale direktioner til det tredje fælles udviklingsforløb med fremtidens kommunestyre i fokus.

Temaerne er samspillet mellem politikere og embedsmænd, involveringen af borgere og topledelsens rolle heri som medskabere af kommunestyret 2030. Vi stiller skarpt på ”vilde problemer”, som arbejdskraftmangel på den helt korte bane og klimaudfordringer på den lidt længere bane. Problemer, som kræver nytænkning og helhedstænkning, fordrer samtaler med nye såvel som velkendte aktører, og at direktionerne udvikler nye metoder og kombinationer af metoder til at bedrive topledelse.

Vi arbejder hele vejen rundt om problemerne og anlægger nye vinkler – og bruger problemerne som anledning til at tænke videre på den store fortælling om udviklingen af kommunernes selvstyre og direktionernes roller og samspil.

Noget af det tankegods, der vil blive trukket på, er:

  • Ny syntese – at tænke stort, starte lokalt og afsøge løsninger, der holder hele vejen rundt – afprøvet på fx arbejdskraftmangel og med erfaringerne fra COVID-19 og frikommuneprojekterne in mente.
  • Bæredygtige samfund og resiliente kommuner, der kan klare både klimakrise og arbejdskraftmangel, kommer også af langsigtet planlægning, viljen til at gå mange veje samtidigt og modet til at tænke nyt. Vi arbejder med de nyeste tanker inden for bæredygtighed, forståelse af velfærd og ser på nye frugtbare samarbejder, der bidrager til at samfundet er grønnere om få år.
  • Kommunerne er langt fremme, men har også et stort potentiale som aktører. Cirkulær økonomi og doughnut-økonomi er ikke længere bare buzzwords, men kan være nødvendige næste skridt.
  • Nye former for borgerinddragelse som et bud på vejen ud af tillidskrisen og stigende ulighed.

Direktionerne får:

  • Et udviklingsrum, hvor kommunale topledere sammen kan udvikle en fælles forståelse af, hvad der skal til for at forny og bevare kommunernes relevans i en tid, hvor det ser ud til at blive vanskeligt at levere på den nuværende samfundskontrakt om meget kort tid.
  • Inspiration udefra og tid i egen direktion til at arbejde med både udviklingen af direktionens egne evner, mindset og rollefordeling samt konkrete metoder til at finde nye veje for topledelsen, også i relationerne til omverdenen – med afsæt i den private sektor, kulturen, forskningen og fra innovative samfundskræfter.
  • Sparring med andre kommunale direktioner og udveksling af udviklingsbehov og muligheder samt mulighed for at skabe nye samarbejder på tværs af kommuner.
  • Fagligt relevante netværk og tværgående drøftelser for den enkelte direktør med andre direktører inden for samme fagområde.

Forløbet er ikke et kursus, en konference eller et teamudviklingsforløb. Formålet er, at direktionerne med inspiration og skæve indspark får redskaber og rum til at arbejde aktivt med egen praksis, de fælles løsninger og løsningen af samfundsudfordringer. Løsninger, der er til at tage med hjem og videreudvikle sammen med egen organisation, politikere og lokale og regionale aktører.

 

 

Varighed: 12-12 forløb + opfølgningsdag
Se alle dage og tidspunkter
Afholdelsessted:
GAME Streetmekka Viborg
Nellikevej 3
8800 Viborg

Overnatningssted:
Peak 12 Hotel
Tingvej 10
8800 Viborg

04.10.2022 kl. 12:00 - 05.10.2022 kl. 12:00

Opfølgningsdag:
Komponent
Hedeager 5, 1. sal
8200 Aarhus N

08.11.2022
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Pris for deltagelse: 14.900 kr. inkl. overnatning + opfølgningsdag, ekskl. transport og moms.

Er du i målgruppen?

Direktioner - Forløbene vil blive afholdt 4 gange for mellem 5-10 direktioner pr. gang, så holdene ikke bliver større end 30-40 deltagere.

Vigtig info

Da der er et begrænset antal pladser, gælder tilmeldinger efter "først til mølle"-princip. 

Derudover skal I være opmærksomme på, at det er hele direktionen, der skal tilmeldes.

Har I spørgsmål vedr. tilmeldinger, er I meget velkommende til at kontakte Line Schubert, lisc@komponent.dk, 87796359

Program

Under udarbejdelse - se beskrivelsen ovenfor.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

1500x920_LOUA
Specialkonsulent
Louise Angelo
MINJ
Konsulent
Mia Nyborg Jørgensen
LISC
Chefsekretær
Line Schubert