Det fællesoffentlige ledelsesevalueringsværktøj er forskningsbaseret, fleksibelt, udviklingsorienteret og målrettet danske offentlige arbejdspladser og de ledelsesudfordringer, der møder dem.

Værktøjet er udarbejdet af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse i tæt samarbejde mellem KL/Komponent, Danske Regioner og Medarbejder- og kompetencestyrelsen.

Det består af:

 • Spørgsmål inden for en række ledelsestemaer, som man selv kan sammensætte, så de passer til organisationen eller arbejdspladsen, samt nogle spørgsmål, alle svarer på, så man er sikker på, at komme rundt om de vigtigste spørgsmål om ledelse.
 • En række konkrete forslag til, hvordan man kan tilrettelægge og afvikle evalueringen inkl. forslag til tidsplaner, opfølgende dialoger og konkrete handlinger til at styrke de forskellige ledelsestemaer individuelt og i i organisationen.
 • Et it-understøttelsessystem, hvor man billigt og nemt vil få adgang handlingsorienterede evalueringsrapporter udviklet af forskere, samt en opsætning, der understøtter mulighederne for at sammensætte evalueringen selv og som nemt og sikkert sender data videre til forskerne som kan bruge dem i deres forskning i offentlig ledelse.  

Herfra er man dog på egen hånd, og en række spørgsmål kan melde sig: Hvorfor skal vi evaluere, hvordan bruger vi evalueringen bedst i vores organisation, evt. i sammenhæng med tidligere evalueringer, hvordan sikrer vi, at lederne bruger materialet, så det giver værdi, hvordan håndterer vi særligt gode eller særligt dårlige evalueringer og kan man læse sig til en god dialog?

Kort sagt – hvordan sikrer man sig strategisk ophæng og at ledelsesevaluering bliver til ledelsesudvikling?

Læs mere Læs mindre
 

Temamøder om ledelsesevaluering

Få indblik i værktøjet, inspiration til at få mest muligt ud af at bruge det og lejlighed til at reflektere og drøfte, hvordan du kan bruge værktøjet i udviklingen af din egen og hele organisationens ledelse.

Vi sætter fokus på, hvorfor, hvordan og hvad du skal være opmærksom på, når du som leder eller HR-konsulent skal i gang med ledelsesevaluering i din kommune.

To kvinder taler i undervisningssituation
 

Vi bistår på flere niveauer, når din kommune skal evalueres

Vi hjælper med både strategisk sammenhæng til organisationens ledelsesgrundlag, tidligere evalueringer og ambitionen for ledelsen i kommunen og hjælp til opfølgning for hele eller dele af organisationen. Brug et eller flere af følgende tilbud, der kan sættes fleksibelt sammen til netop jeres organisation og de relevante ledelseslag i kæden og tilpasses både i enkeltdelene og i helheden. 

Elementerne består af:  

Faciliterede møder med direktion/HR/chefgruppen

Vi sætter fokus på kvaliteten af ledelsesudvikling i organisationen: Hvad er situationen, hvad ønsker I at opnå, og hvad kan en ledelsesevaluering bidrage med? Deltagerne arbejder fx med og bliver støttet i: 

 • Overvejelser om igangsætning: Grundlæggende antagelser, værdier, ledelsesforståelser, organisationstænkning og begrundelser for at sætte en proces i gang.
 • Koblinger til aktuelle organisatoriske udfordringer: Hvad kræver særligt fokus på ledelse? Er der fx tidligere målinger eller undersøgelser, der har vist udfordringer på ledelsessiden, noget der kræver særlig indsats? 
 • Strategiske valg i forhold til temaer for ledelsesevaluering og ledelsesudvikling: Hvilke temaer skal vælges ud, og skal det være de samme i hele organisationen? Hvordan skal processen være, hvem skal inddrages i udviklingen, hvem skal evaluere og hvem skal evalueres og hvordan kan I designe opfølgningen, så den giver mest mulig ledelsesudvikling? 
 • Fremadrettet strategi: Hvordan sætter I et nul-punkt og evaluerer med fokus på læring og progression? Hvordan kan I lige fra start have fokus på opfølgning, så indsatserne følges helt til dørs? 

Hjælp til opfølgning

Strukturering og planlægning og evt. facilitering af dialoger mellem chefer og ledere, dialog i lederteams og dialoger mellem evaluerede ledere og medarbejdere. Udbyttet skal stå mål med indsatsen. Vi hjælper med at forankre resultaterne i lederteams og chef/direktionsgrupper, så det individuelle aspekt løftes over i et kollektivt ansvar for god ledelse i hele kæden. Aftales i dialog med HR-afdelingen.  

Undervisning i at tilbagelæse og oversætte evalueringens data

 Hvordan skal rapporten forstås? Hvad kan udledes – og hvad kan ikke? Og hvordan kan lederne i dialog med medarbejdere, chef og evt. sideordnede ledere fortolke resultaterne og blive klogere på, hvordan de kan udvikle ledelse på baggrund af evalueringen? Hvordan håndterer man den særligt ringe evaluering, så alle kommer godt videre? Inkl. evt. undervisning i opfølgning for HR-konsulenter.  Aftales i dialog med HR-afdelingen. 

Afsluttende møde med direktion/HR/chefgruppe

Afsluttende møde om strategisk udbytte og værdiskabelse: Hvilke konsekvenser har ledelsesevalueringen for den fremtidige ledelsesstrategi? Hvilken værdiskabelse skal der komme ud af evalueringen? Hvilke fortællinger skal fremmes eller ændres? Og ikke mindst: Hvordan kan de øverste ledelsesniveauer både være rollemodeller for opfølgning og understøtte den øvrige ledelseskæde i at fastholde et forbedringsperspektiv.  

Processen

Der vil være fokus på samspillet i ledelseskæden og evt. i sideordnede lederteams og på at understøtte læring og refleksion i organisationen og hos den enkelte leder uanset, hvilke resultater, der er fremkommet. 

Processen kan tilpasses behovet – er der behov for tydeligt afgrænsede formål med hvert element, eller behov for en mere eksplorativ proces. Dertil kan der indgå faglige oplæg efter behov om fx: 

 • evalueringsmetode og tilgang
 • særlige aspekter af de valgte ledelsestemaer 
 • samarbejdsaspekter og overgjorte styrkesider
 • psykologisk tryghed i forbindelse med opfølgningsarbejde 
 • personligt lederskab og evaluering – herunder samspillet med det fælles fokus 
 • projektledelse – hvad betyder det at komme fra intentioner og mål til realiseret og eksekveret praksis.
Læs mere Læs mindre
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
1500x920_LOUA
Chefkonsulent
Louise Angelo
Per Møller Janniche profilbillede
Chefkonsulent
Per Møller Janniche
HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb
THT
Chefkonsulent
Thøger Terp
CMN
Centerchef
Christina Nüssler