Sæt retning for den resterende del af valgperioden

Midten af valgperioden er et oplagt tidspunkt at stoppe op og tage temperaturen på det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen.

Hvad har I nået i den første halvdel af valgperioden, hvad skal I nå i den sidste halvdel og er der noget i vores samarbejde, vi skal have talt om?

Måske synes I, at I har sat en klar, fælles politisk retning for kommunen, men oplever, at det er svært at holde den, når virkeligheden rammer og budgetterne bliver stramme. Det kræver et vedholdende fokus – og måske en drøftelse af, om retningen fortsat er den rigtige? Bakker I stadig op om beslutningerne, på trods af evt. kompromiser eller afstemninger, eller er der behov for at forny samtalerne om retningen?

En midtvejsevaluering kan fx sætte fokus på:

 • Hvor langt er vi nået med vores politiske ambitioner fra begyndelsen af valgperioden?
 • Er der sket noget i mellemtiden, der har ændret vilkårene, men som vi ikke har fået en systematisk drøftelse af?
 • Hvad skal vi lykkes med i den sidste halvdel af valgperioden, og hvordan vil vi nå derhen?
 • Har vi tid nok til at diskutere politik eller bruger vi for meget tid på proces og teknik?
 • Hvordan understøtter samspillet med forvaltningen vores politiske håb og drømme?
 • Hvordan arbejder vi med borgerinddragelse i politikudviklingen? Hvad er særligt vanskeligt, og hvad lykkes vi med?
 • Hvordan tilrettelægger vi engagerende og inddragende budgetprocesser?

Komponent tilbyder at skræddersy en midtvejsevaluering, der passer til lige netop jer. Med udgangspunkt i jeres situation og behov tilrettelægger og faciliterer vi en ramme for jeres drøftelser om fx roller, det gode samarbejde, tid til politik eller hvad I ønsker at bringe op i en midtvejsevaluering.

Tag fat i os for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer godt ind i den sidste halvdel af valgperioden.

Udbyttet af en midtvejsevaluering

Som kommunalbestyrelse kan man få et stort udbytte af en midtvejsevaluering ved fx at arbejde med temaer som:

Den fælles forståelse af

 • de største udfordringer, som der endnu ikke er en politisk løsning på
 • de vigtige politiske drøftelser i resten af valgperioden
 • tilrettelæggelsen af det politiske arbejde
 •  Retning og fremdrift i de politiske beslutninger

Samspillet mellem politikere og forvaltning om

 • Understøttelsen af det politiske arbejde – rammer og vilkår for drøftelse af de store temaer, det politiske råderum i sagerne og implementeringen af beslutninger
 • Rolle- og opgavefordelingen

Arbejdet med at inddrage borgerne, herunder

 • Hvordan den løbende dialog med borgere/foreninger/brugere mv. sker – er der fx brug for at gøre noget ekstra på udvalgte områder og hvordan skal det ske?
 • Hvad der er kommunens opgave i at skabe opbakning og engagement hos borgerne?
 • Skal kommunen gøre noget for at engagere flere i kommunalpolitik? Hvad er borgernes behov?

Komponent kan hjælpe med alt fra et enkelt temamøde, der sætter fokus på den resterende del af valgperioden, til en fuld analyse og evaluering af jeres politiske og administrative arbejde med tilhørende seminarer og rådgivning.

Er du i målgruppen?

Forløbet henvender sig til Kommunalbestyrelsen. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen