Kommunerne er i de seneste år blevet mere opmærksomme på, hvordan data og analyse har en stor styringsmæssig værdi. For at data kan analyseres og formidles, så det kan bruges som vidensgrundlag og beslutningsstøtte i vores organisationer, er der et stigende behov for, at medarbejdere og ledere ved, hvad god datakvalitet er samt hvordan rå data kan omsættes til værdifulde indsigter.
Udgivet den 09-09-2022

– Det er vigtigt at medarbejderne i kommunerne kan understøtte organisationen med relevante dataanalyser. Dette kræver at man forstår behovet for data, hvad der skal til for at belyse dette samt hvem man skal spørge og inddrage i fagforvaltningerne, siger Ida Andréa Stoltze Rasmussen, chefkonsulent i Komponent, og underviser på Komponents kursus Kommunal dataanalyse og dataunderstøttelse af organisationen.

Forståelse for databehov og -kilder

Som medarbejder er det altså vigtigt at kunne koble behovet for viden og de beslutninger der skal træffes med de datamuligheder, der er i kommunen. Derfor er det vigtigt at skabe en forståelse for, hvad det er for en praksis, der er afspejlet i data. For at gøre det har vi behov for både at undersøge praksis og at kunne dykke ned i data, for at se hvad de virkelig er udtryk for.

– I arbejdet med data skal man være bevidst om, de mange forskellige datakilder der er, datakvaliteten af den analyserede data samt hvorvidt der er fejl heri. Derfor er det vigtigt at man i arbejdet med data kan stille de rigtige spørgsmål. På kurset giver vi derfor deltagerne viden og kompetencer til kvalificeret at kunne vurdere rådatas kvalitet, siger Ida Andréa Stoltze Rasmussen.

Modtagere og dataformidling

Når man anvender data, skal man samtidig være bevidst om, hvilke beslutninger data kan bruges til at understøtte. Ifølge Ida Andréa Stoltze Rasmussen er det derfor helt centralt at vurdere usikkerhedsmarginerne i de analyser, der leveres på baggrund af kommunens data. Det er her centralt at inddrage fagfagligheden på de områder der undersøges, således data kan suppleres og kvalificeres ud fra den kontekst de stammer fra. I den forbindelse skal man også have blik for, hvilke forskellige interessenter der er på tværs af kommunen, samt hvem og hvordan data og analyserne videre skal anvendes og kommunikeres.

– Når data skal formidles og visualiseres, er det centralt at have forståelse for, hvem der er den endelige modtager. Det er i udgangspunktet forskelligt om data og analysen skal formidles til din nærmeste leder eller den politiske ledelse. Derfor har vi på kurset fokus på, hvordan data kan kommunikeres og anvendes forskelligt afhængig af, hvem modtagerne er og hvilken kontekst det skal indgå i, siger Ida Andréa Stoltze Rasmussen.

Anvendelsen af data til både styring, ledelse og beslutningstagning vil formentlig kun vokse i de kommende år. Derfor er det ifølge Ida Andréa Stoltze Rasmussen vigtigt, at de kommunale medarbejdere, som sidder med dataopgaver, kan afkode behovet, kvalificere data og understøtte den kommunale organisation for at videreudvikle velfærden i kommunen. Komponents kursus er derfor orienteret mod den kommunale praksis og det egentlige dataarbejde nærmere end de systemtekniske detaljer, således medarbejdere fra forskellige kommuner kan deltage og spare med hinanden.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

 

Konsulent i læringsledelse på 0-18 årsområdet er en praksisnær uddannelse, der styrker konsulenter, ressourcepersoner og PPR-medarbejdere i udvikling, implementering og forankring af områdets store forandringer.

Læs mere om det skræddersyede læringsforløb, og find ud af, om det er noget for jer.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

IASR
Chefkonsulent
Ida Andréa Stoltze Rasmussen
(1500x950_webfokus_NAIB)
Konsulent
Nanna Ibsen