Østjysk Ledelsesakademi udbyder i samarbejde med konsulenthuset Cubion et lederafklaringsforløb – Leder på spring. Forløbet er for dig, der har interesse og lyst til ledelse.

Gennem en introduktion til ledelse undersøger vi, hvad ledelse er, og hvad de vigtigste lederopgaver består i, i en typisk dansk kommune anno 2023. Du vil blive præsenteret for både praksisnære og teoretiske tilgange til ledelse, og samtidig vil du få en dybere indsigt i, hvem du selv er, og hvordan du matcher en eventuel lederrolle. Formålet med forløbet er således at give dig et solidt grundlag til personlig afklaring af, om du ønsker at gå ledervejen. 
”Der er bare så mange lærerige refleksioner, hver gang og jeg går derfra klogere på mig selv”(Deltager, Leder på spring, efteråret 2022). 

Hvis du er interesseret i lederafklaringsforløbet, har spørgsmål til forløbet eller gerne vil tilmelde dig, skal du kontakte din lokale HR-konsulent, som også kan give dig adgang til tilmeldingsskemaet. Du kan finde kontaktoplysninger på din lokale HR-konsulent her

Tilmelding til lederafklaringsforløb i efteråret 2024 skal ske senest den 12. juni 2024. Tilmeldingen er bindende. Herunder kan du læse mere om lederafklaringsforløbet.

Læringsmål

  • At den enkelte deltager bliver afklaret i forhold til om vedkomne ønsker at gå ledervejen
  • At deltagerne får et billede af, hvad ledelse er og hvad det vil sige at være leder i dag
  • At deltagerne bliver bevidste om at ledelse er et fag, der kan læres og at processen er livslang
  • At deltagerne får en klarere forståelse af sig selv som menneske (præferencer, værdier, drivkræfter, opmærksomhedspunkter m.v.) i forhold til et muligt fremtidigt lederjob.
  • At deltagerne får mod på og lyst til at gå ledervejen, og få tegnet konturen af mulig karriere, i egen kommune 
  • At de fem kommuner opnår et solidt og kvalificeret vækstlag af fremtidige ledere.

Indhold

Indholdet i lederafklaringsforløbet er bygget op omkring 5 undervisningsdage, med hvert deres tema og opgaver imellem.

Praktiske oplysninger

Pris
8.200 kr.

Prisen er inklusive forplejning,  kursusmaterialer, profiltest, gruppecoaching, bogen NY LEDER?, Centrale temaer og overvejelser om lederskab.

Undervisere
Hanne Møller og Troels Møller, Cubion

Indhold

Tema:
1. Ledelse i en
    kommune
2. Dig som leder

Indhold:
Introduktion til forløb, ledelse og ledelse i det offentlige, JTI-profilanalyse og biografisk værksted

Tema:
Ledelse i spil med temaerne

Indhold:
Arbejde i Læringsgrupperne.
Autoritet, autenticitet og magt. Følelser i ledelse og dilemmaer i ledelse.

Tema:
Din vej mod ledelse

Indhold:
Arbejde i Læringsgrupperne. Ledelse af organisationer, Leadership Pipeline og Energi i hele lederlivet.

Tema:
Lederen som kommunikator

Indhold:
Lederen som kommunikator og forskellige kommunikations-tilgange

Indholdet kan ændre sig undervejs afhængigt af, om der opstår noget på holdet eller der er en aktuel ledelsesdagsorden, som skal inddrages. Leder på spring er bygget op via Aktionslæringsprincipper med henblik på at skabe mest mulig transfer fra undervisning til praksis. Derfor indgår Læringsgrupper som helt centralt element. Der er forskellige hjemmeopgaver, fx med interview og bearbejdning af disse. Desuden en såkaldt karrieresamtale med erfaren leder eller HR-konsulent i egen kommune, samt afslutningsvist en afholdelse af individuelle lederoplæg med titlen: Hvad motiverer dig i ledelse? Disse elementerunderstøtter læring og binder forløbet sammen i en rød tråd med afklaring og ledelse som det gennemgående.

Læs mere Læs mindre
 

Aktuelle forløb

Efterår 2024 – hold 23

Tid og sted

  • Mandag den 26. august og tirsdag den 27. august 2024
  • Tirsdag den 24. september 2024
  • Onsdag den 30. oktober 2024
  • Tirsdag den 12. november 2024

Karrieresamtale og mulighed for praktik aftales individuelt. Alle undervisningsmoduler og samtaler afholdes på Uddannelsescenter Laksetorvet, Bygning E, lokale E 0.74, 8900 Randers C, kl. 09.00 – 16.00.

Tilmelding
Tilmelding sker ved at kontakte din lokale HR-konsulent, hvor du kan få adgang til et tilmeldingsskema. Du kan finde kontaktoplysninger på din lokale HR-konsulent her. Din lokale HR-konsulent vil også kunne svare på spørgsmål om selve lederafklaringsforløbet. Maksimalt deltagerantal er 20.

Parkering
Der kan i vinterhalvåret i perioden 1. september til 31. maj parkeres gratis ved Regnskovens parkering op mod Tørvebryggen. I sommerhalvåret kan der parkeres gratis på Gasværksgrunden over for Rema 1000 i Jernbanegade.