Østjysk Ledelsesakademi udbyder i samarbejde med konsulenthuset Cubion et lederafklaringsforløb – Leder på spring. Forløbet er for dig, der har interesse og lyst til ledelse.

Formålet med forløbet er at give dig mulighed for personlig afklaring af, om du ønsker at gå ledervejen og viden om, hvad der skal til for at blive leder. Leder på spring er således et personligt afklaringsforløb – og ikke en egentlig udvikling af lederkompetencer.

Hvis du er interesseret i lederafklaringsforløbet, har spørgsmål til forløbet eller gerne vil tilmelde dig, skal du kontakte din lokale HR-konsulent, som også kan give dig adgang til tilmeldingsskemaet. Du kan finde kontaktoplysninger på din lokale HR-konsulent her

Tilmelding til lederafklaringsforløb i efteråret 2022 skal ske senest den 30. juni 2022. Tilmeldingen er bindende. Herunder kan du læse mere om lederafklaringsforløbet.

Læringsmål

Læringsmålene for lederafklaringen er:

 • At den enkelte deltager bliver afklaret i forhold til om vedkomne ønsker at gå ledervejen
 • At deltagerne får et billede af, hvad ledelse og det at være leder er
 • At deltagerne får tegnet konturerne af en kommende mulig karriere som leder
 • At deltagerne får en klarere forståelse af sig selv som menneske (præferencer, værdier, drivkræfter, opmærksomhedspunkter m.v.) i forhold til et muligt fremtidigt lederjob.
 • At deltagerne får mod på og lyst til at gå ledervejen i egen kommune
 • At der opstår netværk på kryds og tværs af de fem kommuner som på kort og lang sigt kan danne grundlag for videndeling, erfaringsudveksling og netværk
 • At de fem kommuner opnår et solidt og kvalificeret vækstlag af fremtidige ledere.

Indhold

Indholdet i lederafklaringsforløbet er overordnet:

 • Undervisningsdag 1 og 2
 • Introduktion til forløb, ledelse og ledelse i det offentlige, profilanalyse og biografisk værksted
 • Afklaringsproces: Individuel hjemmeopgave om lyst og mod på ledervejen.
 • Undervisningsdag 3: Ledelse i spil
 • Coaching i netværksgrupper – temaerne gives på kurset
 • Hjemmeopgave: Karrieresamtalen
 • Undervisningsdag 4: Min vej mod ledelse
 • Coaching i netværksgrupper – temaerne gives på kurset
 • Hjemmeopgave: Lederoplæg – hvad motiverer mig ved ledelse?
 • Undervisningsdag 5: Min vej mod ledelse – levering af lederoplæg (Hvor er jeg kommet i min afklaring?)

Læs mere om forløbet i denne PDF.

Praktiske oplysninger

Pris
8.200 kr.

Prisen er inklusiv kursusmaterialer, profiltest, gruppecoaching, bogen ”Dit personlige ledelsesrum” og forplejning.

Undervisere
Hanne Møller og Troels Møller, Cubion

Aktuelle forløb

Efterår 2022 – hold 21

Tid og sted

 • Mandag den 29. august og tirsdag den 30. august 2022
 • Onsdag den 28. september 2022
 • Onsdag den 26. oktober 2022
 • Torsdag den 10. november 2022

Karrieresamtale og mulighed for praktik aftales individuelt. Alle undervisningsmoduler og samtaler afholdes på Uddannelsescenter Laksetorvet, Bygning E, lokale E 0.74, 8900 Randers C, kl. 09.00 – 16.00.

Tilmelding
Tilmelding sker ved at kontakte din lokale HR-konsulent, hvor du kan få adgang til et tilmeldingsskema. Du kan finde kontaktoplysninger på din lokale HR-konsulent (link til forside#kontakt). Din lokale HR-konsulent vil også kunne svare på spørgsmål om selve lederafklaringsforløbet. Maksimalt deltagerantal er 20.

Parkering
Der kan i vinterhalvåret i perioden 1. september til 31. maj parkeres gratis ved Regnskovens parkering op mod Tørvebryggen. I sommerhalvåret kan der parkeres gratis på Gasværksgrunden over for Rema 1000 i Jernbanegade.