Få kompetencer til at designe og facilitere involverende processer, som fremmer følgeskab på aftaler og beslutninger og understøtter læring, samarbejde, udvikling og fornyelse i din organisation

Som leder i offentlige organisationer kræver det, at du har kompetencer inden for mange forskelligartede ledelsesdiscipliner, blandt andet facilitering. Ordet ‘facilitering’ kommer af latin ‘facilis’ og betyder at gøre lettere. Som facilitator har man en processtyrende rolle med henblik på at gøre samarbejdet om opgaveløsningen lettere for medarbejderne - også når der er modsatrettede interesser på spil.

På modulet lærer du at lede og navigere i spændingsfelter mellem forskellige niveauer og interesser, hvor både narrative dialogredskaber, visuelle faciliteringsmetoder og psykologisk tryghed indgår som centrale elementer i arbejdet med de relationelle processer på gruppe- og organisationsniveau.

Du tilegner dig værktøjer og kompetencer til at skabe inddragende processer med afsæt i organisationens behov og du bliver bevidst om din egen rolle som både leder og facilitator.

 

Indhold

På dette valgmodul bliver du klædt på til at designe og facilitere medinddragende og effektive processer i din afdeling eller organisation. Du får et teoretisk indblik i, hvordan der skabes rum for samarbejde om udvikling og læring i forbindelse med løsning af komplekse opgaver, og du præsenteres for og trænes i konkrete og praksisnære metoder til at:

  • Analysere de organisatoriske behov og muligheder for relationelle processer
  • Skabe organisatorisk læring og udvikling
  • Arbejde strategisk og praktisk med facilitering ved hjælp af procesdesign og forskellige faciliterings- og mødeledelsesgreb
  • Navigere i rollen som både leder og facilitator

 

Tilrettelæggelse

Modulet består af 4 undervisningsdage, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen.

 

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

 

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

 

Eksamensform

Skr./mdtl.

9.500 kr.
Sted og startdato
Aarhus: August 2024
Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen.
ECTS: 5
Se tid og sted for det valgte forløb
Aarhus - efteråret 2024

Datoerne er på vej
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Ledelse og faciilitering henvender sig til ledere i offentlige organisationer.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Fakta

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen