Få kompetencer til at designe og facilitere involverende processer, som fremmer følgeskab på aftaler og beslutninger og understøtter læring, samarbejde, udvikling og fornyelse i din organisation.

Bliv klædt på til at designe og facilitere medinddragende og effektive processer i din afdeling eller organisation og få et teoretisk indblik i, hvordan der skabes rum for samarbejde om udvikling og læring i forbindelse med løsning af komplekse opgaver.

Som leder i en offentlig organisation er der brug for, at du har kompetencer inden for mange forskelligartede ledelsesdiscipliner; blandt andet facilitering. Ordet ‘facilitering’ kommer af latin ‘facilis’ og betyder at gør lettere. Som facilitator har man en processtyrende rolle med henblik på at gøre samarbejdet om opgaveløsningen lettere for medarbejderne - også når der er modsatrettede interesser på spil.

På modulet lærer du at lede og navigere i spændingsfelter mellem forskellige niveauer og interesser, hvor både narrative dialogredskaber, visuelle faciliteringsmetoder og psykologisk tryghed indgår som centrale elementer i arbejdet med de relationelle processer på gruppe- og organisationsniveau.

Du tilegner dig værktøjer og kompetencer til at skabe inddragende processer med afsæt i organisationens behov og du bliver bevidst om din egen rolle som både leder og facilitator.

9.500 kr.
Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen.
ECTS: 5
Se tid og sted for det valgte forløb
Aarhus - efteråret 2024

Undervisning: 25.10. + 31.10. + 7.11. + 21.11. 2024
Læringsteamdag: 12.11.2024
Vejledning: 22.11.2024
Aflevering: 3.12.2024
Eksamen: 10.12.2024

Tilmeldingsfrist: 23.9.2024
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N.
Der er undervisning fra kl. 9.00-15.00.

Underviser på modulet er John Møldrup
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Hvad er mit udbytte?

 • At kunne analysere de organisatoriske behov og muligheder for relationelle processer.
 • At skabe organisatorisk læring og udvikling.
 • At arbejde strategisk og praktisk med facilitering ved hjælp af procesdesign og forskellige faciliterings- og mødeledelsesgreb.
 • Og at kunne navigere i rollen som både leder og facilitator.
Ledelse og facilitering

Målgruppe

Modulet Ledelse og facilitering (5 ECTS) er for dig, som er leder i den offentlige sektor.

Mød dine undervisere

Katrine Brenner

Katrine Snellman Brenner
Chefkonsulent hos Komponent


Katrine er bl.a. underviser på Komponents proceslederuddannelse, Bedre Borgerdialog og Grafisk facilitering. Hun er en dygtig formidler og har øje for at skabe ny indsigt i og bevægelser på arbejdspladser og i organisationer. Tidligere har Katrine arbejdet med procesledelse i en af landets store kommuner og hendes undervisning bærer således præg af praksisnære- såvel som teoretiske erfaringer.

JMO

John Møldrup
Chefkonsulent i Komponent


John er ekspert i proces- og innovationsledelse – et område, hvor han gennem mange år har opbygget stærke teoretiske og praktiske kompetencer. John er en stærk formidler med fokus på at arbejde med omsætning af teori til praksis.

John underviser ligeledes på Den Offentlige Proceslederuddannelse®.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Fakta og formalia

Dette modul består af:

 • 4 undervisningsgange
 • vejledning
 • opgaveskrivning 
 • mundtlig eksamen

Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.


Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

 • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
 • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
 • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen