Hvad skal I nå inden KV25? Tag temperaturen på det politiske arbejde og sæt retning for den resterende del af valgperioden. Komponent kan bistå med temadage, analyser, seminarer og rådgivning.

Lige nu er et oplagt tidspunkt at stoppe op og tage temperaturen på det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen og sætte retning for den resterende del af valgperioden:

 • Hvad har vi nået i den første halvdel af valgperioden?
 • Hvad skal vi nå i den sidste halvdel?
 • Er der noget i vores samarbejde, vi skal have talt om?

Måske synes I, at I har sat en klar, fælles politisk retning for kommunen, men oplever, at det er svært at holde den, når virkeligheden rammer og budgetterne bliver stramme. Det kræver et vedholdende fokus – og måske en drøftelse af, om retningen fortsat er den rigtige.

En midtvejsevaluering der matcher jeres behov

Komponent tilbyder at skræddersy en midtvejsevaluering, der passer til lige netop jer. Med udgangspunkt i jeres situation og behov tilrettelægger og faciliterer vi en ramme for jeres drøftelser om fx roller, det gode samarbejde, tid til politik eller hvad I ønsker at bringe op i en midtvejsevaluering.

Vi sætter holdet efter, hvad I har behov for at drøfte. Komponents konsulenter og facilitatorer er alle dygtige procesdesignere med praktisk erfaring fra politisk og administrativ topledelse. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

En midtvejsevaluering kan f.eks. designes som

 

En temdag for hele kommunalbestyrelsen

På en temadag om kommunalbestyrelsens politiske samarbejde er der god tid til både at reflektere og kigge fremad. Sammen sætter vi bl.a. fokus på politikerroller, visioner og samarbejdsflader, og I bliver enige om, hvad målsætningerne for den resterende valgperiode skal være. 

Workshop

Med en workshop kan I sætte fokus på det det politiske arbejde, f.eks. som en del af en større temadag eller i forlængelse af et kommunalbestyrelsesmøde. Her arbejder vi komprimeret med at identificere målsætninger, som skal være retningsgivende for den resterende valgperiode

Interview, facilitering og evaluering

Vi kan også bygge en midtvejsevaluering op omkring interview med kommunalbestyrelsens medlemmer. På baggrund af interview designer vi en dag, hvor I får mulighed for at gå fælles i dybden med temaer, som fylder hos jer. Vi har også mulighed for at lave en temperaturmåling på samarbejdet eller f.eks. undersøge tilslutningen til væsentlige visioner og målsætninger. 

 

Fokusområder i midtvejsevalueringen

Midtvejsevalueringen kan føre mange steder hen. Men langt de fleste kommuner, vi samarbejder med om evaluering af valgperioden, arbejder med en eller anden udgave af disse syv spørgsmål: 

 1. Hvordan går det med de politiske ambitioner, vi havde i begyndelsen af valgperioden?
   
 2. Er der sket ændringer i vilkårene for at lykkes, som vi endnu ikke har drøftet systematisk? 
   
 3. Hvad skal vi lykkes med i den sidste del af valgperioden? 
   
 4. Får vi sat den fornødne tid af til at drøfte politik, eller bruger vi for meget tid på proces? 
   
 5. Understøtter samspillet med forvaltningen vores politiske håb og drømme? 
   
 6. Hvordan inddrager vi borgerne i politikudviklingen? 
   
 7. Hvordan laver vi engagerende og inddragende budgetprocesser? 
   
 8. Hvordan sørger vi for at holde en god tone i den kommende valgkamp? 

I nogle kommuner fylder forholdet mellem politikudvikling og proces rigtig meget og bliver derfor omdrejningspunktet for midtvejsevalueringen. Andre kommuner vælger at beskæftige sig mere åbent med alle spørgsmålene, mens andre igen zoomer ind på f.eks. borgerinddragelse og budgetprocesser. 

Udbyttet af en midtvejsevaluering

Som kommunalbestyrelse kan man få et stort udbytte af en midtvejsevaluering ved fx at arbejde med temaer som:

Den fælles forståelse af

 • de største udfordringer, som der endnu ikke er en politisk løsning på
 • de vigtige politiske drøftelser i resten af valgperioden
 • tilrettelæggelsen af det politiske arbejde
 •  Retning og fremdrift i de politiske beslutninger

Samspillet mellem politikere og forvaltning om

 • Understøttelsen af det politiske arbejde – rammer og vilkår for drøftelse af de store temaer, det politiske råderum i sagerne og implementeringen af beslutninger
 • Rolle- og opgavefordelingen

Arbejdet med at inddrage borgerne, herunder

 • Hvordan den løbende dialog med borgere/foreninger/brugere mv. sker – er der fx brug for at gøre noget ekstra på udvalgte områder og hvordan skal det ske?
 • Hvad der er kommunens opgave i at skabe opbakning og engagement hos borgerne?
 • Skal kommunen gøre noget for at engagere flere i kommunalpolitik? Hvad er borgernes behov?

Komponent kan hjælpe med alt fra et enkelt temamøde, der sætter fokus på den resterende del af valgperioden, til en fuld analyse og evaluering af jeres politiske og administrative arbejde med tilhørende seminarer og rådgivning.

 

Tillidskriser tager tid – men Ishøjs byråd er på vej i den rigtige retning

Uenighed og mistillid er et skidt udgangspunkt for det kommunalpolitiske arbejde. Derfor satte Ishøj Kommunes byråd fokus på politikerroller og det interne samarbejde på et seminar med Komponent som facilitator. Nu er tonen mere respektfuld, og drømmen om en fælles vision begynder at tegne sig i horisonten.

Merete Amdisen
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen
Kalle Syberg Kjær
Centerchef
Kalle Syberg Kjær