Webinarrækken giver viden og inspiration til, hvordan du som kommunalpolitiker kan forstå og anvende data i dit politiske arbejde i fagudvalg og i kommunalbestyrelsen.

For er det nødvendigvis et udtryk for dårlig kommunal service, når en kommune ligger i bund i en benchmarkingsanalyse? Hvad betyder det, at noget er signifikant? Hvordan får du forvaltningen til at klæde dig på med data på dine kerneområder? Og hvordan skal et politisk fastsat mål formuleres, så det er muligt at måle resultaterne?

Webinarrækken består af tre webinarer:

  • Webinar 1: Indflyvning til data og analyse med udgangspunkt i ”Kend din Kommune”
  • Webinar 2: Styrk din politikerrolle med data
  • Webinar 3: Opfølgning på resultater og effekter

Webinarrækken udbydes og gennemføres af KL

Læs mere og tilmeld dig på KLs hjemmeside