Vil du have nye idéer til, hvordan du faciliterer møder, hvor I kommer godt igennem dagsordenen, og deltagerne holder sig både vågne og engagerede undervejs? Her får du et velafprøvet redskab, som du kan bruge i din forberedelse, næste gang du skal lede et møde.
Udgivet den 20-04-2021

Du har helt sikkert selv prøvet det: At komme ud fra et møde med en fornemmelse af, at du helt sikkert kunne have brugt tiden bedre på andre opgaver. Vil du gerne undgå, at deltagerne på dit næste møde får samme oplevelse? Så er effektiv mødeledelse svaret.

Når Komponents undervisere underviser i bedre mødeledelse på f.eks. Den Offentlige Projektlederuddannelse®, gør de det ofte med udgangspunkt i den klassiske I Do Art-model. Modellen er et værktøj, der kan hjælpe os til at skabe mere strukturerede, fokuserede og effektive møder med fuldt udbytte og engagement hos deltagerne. Sæt lidt tid af til at arbejde med modellen inden dit næste møde, og se hvilken forskel god forberedelse kan have på effektiviteten af dine møder.

Intention (I)

Spørg dig selv, hvorfor du holder mødet, og hvad du ønsker at få ud af det. Det kan være en god idé at begynde mødet med at skitsere din intension, så alle omkring bordet er helt skarpe på, hvad formålet med mødet er. 

Desired outcome (DO)

Her skal du gøre dig klart, hvilke konkrete resultater, du gerne vil have ud af mødet. Hvilke opgaver skal I have fordelt, hvilke beslutninger skal I have taget, hvor langt skal I være nået i processen, når mødet rundes af?

Agenda (A)

Under agenda skal du ridse op, hvad dagsordene for dagens møde skal være, så alle er med på, hvornår vi taler om hvad. Som mødeleder er det dit ansvar at overholde dagsordenen og den røde tråd i diskussionen, så alle kan gå fra mødet med en følelse af, at I nåede det, I skulle. 

Roles and Rules (R)

Under dette punkt skal du arbejde med, hvilke roller og hvilket ansvar, der skal fordeles mellem deltagerne for mest effektivt at nå frem til desired outcome.  Her kan det også være en god idé at forholde dig til, om I har brug for at skitsere særlige spilleregler for at nå frem til en god afvikling af mødet og samarbejdet generelt. 

Time (T)

Som mødeleder skal du gøre dig klart, hvor meget tid I har til rådighed på mødet, og om tiden stemmer overens med det, I gerne vil nå. Tiden er et godt argument, når du vil lukke ned for diskussioner, der er kørt af sporet, og samtidig er effektiv tidsstyring er med til at sikre, at I når hele vejen igennem dagsordenen. 

Vil du vide mere om mødeledelse? På både Den Offentlige Projektlederuddannelse® og Den Offentlige Proceslederuddannelse® finder du mødeledelse som en del af pensum.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig.