For Thomas Hansen var Den Offentlige Proceslederuddannelse® en investering i at fastholde og forankre udviklingsinitiativer i driften og et nyt fagligt ben at stå på i arbejdslivet. Relevant teori og nemt omsættelige metoder betyder, at han allerede er godt i gang.
Udgivet den 07-08-2023

Som unge- og rusmiddelkonsulent i Odder Kommune er Thomas Hansens fødder solidt forankret i socialfaglig praksis - og der skal de blive. Men efter i tre år at have observeret, hvordan centrale udviklings- og kvalitetstiltag havde en tendens til at dø ud, når de ramte driften efter et fælles kickoff, fik han en idé:

Hvorfor ikke sikre bedre forankring ved at forene driften med et udviklingsperspektiv?

- Implementering af nye tiltag kræver løbende dialog og fastholdelsesfokus. Det finder sjældent sted, hvis man ikke sikrer en fødekæde hele vejen ud til praksis. Hvis jeg kan være bindeled mellem driften og de centrale udviklingskonsulenter, kan vi sikre, at fokus bliver fastholdt, og at hverdagen ikke tager over, fortæller Thomas Hansen.

En investering, der er nem at omsætte

Selv kalder han det en investering. For det kræver viden, tid og vedholdenhed at forene driftsarbejdet med et udviklingsperspektiv. Men Thomas Hansen ville gerne videreudvikle sig inden for et felt, som er anderledes end pædagogfaget, som han er uddannet indenfor. Ikke for at skifte fag, men for at give sit arbejdsliv et ekstra fagligt ben.

Thomas Hansens leder syntes heldigvis også, at det var en god investering, at han videreuddannede sig for at lære de værktøjer og metoder, han skal bruge for at skabe kobling mellem udviklingsprocesser og faglig praksis.

Valget faldt på Den Offentlige Proceslederuddannelse®, fordi den er praksisnær og relevant. 

- Uddannelsen lever virkelig op til at være praksisnær. Både teori, metoder og værktøjer er relevante, og det er nemt at anvende og omsætte. Det kan bruges på alle niveauer i organisationen, uanset om du er udviklingskonsulent eller mødefacilitator. Og der er tid mellem modulerne, så du kan gå hjem og tage nye metoder i brug, få feedback og prøve igen. Fordi det har været nemt at afprøve, har det også været nemt at omsætte til min praksis, siger han.

Bød sig selv til og designede evalueringsproces

Det er vigtigt for Thomas Hansen, at uddannelsen bliver brugt, så den ikke kommer til at samle støv i et hjørne. Derfor bød han sig også til, da der blev behov for en evaluering og et redesign af mødestrukturen som følge af omstrukturering og nye opgavefællesskaber:

- Min leder ville facilitere evalueringen, men jeg bød mig selv til, for det var en konkret opgave, jeg kunne løse, samtidig med at jeg fik mulighed for at bruge min uddannelse. Jeg lavede et procesdesign for, hvordan vi kunne evaluere den nuværende mødestruktur. Det var min ilddåb ud i også at være forandringskonsulent for mine kollegaer, fortæller Thomas Hansen.

IDOART, Fremadrettet feedback og jordskælv

Til at planlægge processen brugte han IDOART (en metode til at afklare intention, udbytte, agendaer, roller, forventninger og tidsplaner), deltagerne skulle forberede sig med Fremadrettet feedback (en metode til at formulere ros og kritik i et anerkendende og mulighedsorienteret sprog), og til selve evalueringsdesignet brugte han flere metoder og små øvelser, han havde lært på uddannelsen

- Vi er en kompleks arbejdsplads med mange forskellige kerneopgaver. Nogle er meget i huset, mens andre er meget ude. Vi arbejder med forskellige målgrupper, som ofte har modsatrettede behov, og derfor skal vi have meget forskellige hverdage og verdener til at spille sammen. Vores faste møder skal kunne rumme alles behov, fortæller han.

Selve processen skulle også favne forskellighed og kompleksitet. Derfor valgte han at indlede med Jordskælvsøvelsen - en øvelse, som træner deltagerne i at lytte til hinanden og træffe hurtige beslutninger på trods af forskellige holdninger og værdier

- Min kollegaer fortalte, at det var rart at have en opvarmning til selve evalueringen. De fik talt sig varme og trænede samtidig evnen til at træffe nye beslutninger, når scenariet ændrer sig. Det tog de med sig videre i evalueringsprocessen, og for mig var det rart at opleve, hvordan øvelsen levede op til sit formål, siger han.

Thomas og hans leder fulgte i fællesskab op på evalueringsprocessen, og med udgangspunkt i medarbejdernes feedback kunne lederen derefter træffe en kvalificeret beslutning om, hvordan den fremtidige mødestruktur skal være.  

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Jordskælvsøvelsen

Denne øvelse giver de involverede deltagere et indblik i de værdier, der er styrende for gruppens handlinger.

Gruppen skal sammen lægge en strategi for, hvordan de vil redde 12 personer ud af en jordskælvsramt bygning. De kan kun redde én person ad gangen, og deltagerne skal lave en prioriteret rækkefølge for, hvem der skal reddes først.

Undervejs giver proceslederen informationer om de 12 personer i bygningen, og deltagerne skal diskutere, hvorvidt og hvordan disse informationer påvirker den prioriterede rækkefølge.

Øvelsen er især god, hvis du har behov for at træne deltagerne i at lytte til hinanden og træffe hurtige beslutninger. Øvelsen træner deltagerne i at gå konstruktivt til værks på trods af forskellige holdninger og værdier. Dermed er det en god opvarmningsøvelse, hvis I f.eks. skal skabe konsensus om en ny tilgang, der skal imødekomme mange forskellige personers behov og måske kræver et kompromis.

Jordskælvsøvelsen kommer fra bogen Kreativ Procesledelse – Nye veje til bedre praksis, som er skrevet af Mie Obel Højer (red.), Lone Hersted og Louise Laustsen (2011). Kreativ procesledelse er grundbogen på Den Offentlige Proceslederuddannelse®.

 

Læs mere Læs mindre

Klar til mere udvikling ved siden af driften

Evalueringen af mødestrukturen var den første opgave, hvor Thomas gjorde brug af sine nye proceskompetencer. Han glæder sig til at bruge uddannelsen endnu mere:

- Det er en uddannelse, som lægger op til nye arbejdsopgaver, og jeg har lyst til at tage det hele i brug. Jeg skal ikke være udviklingskonsulent på fuld tid, men jeg har et ønske om at bruge uddannelsen som en del af min ansættelse. Så min leder og jeg skal tale om, hvordan vi kan udnytte den investering, som uddannelsen er, siger han.

Selv ser han potentialet flere steder i organisationen - bl.a. i forbindelse med en kommende sammenlægningsproces, hvor to udførerenheder skal lægges sammen. Det var også omdrejningspunktet for hans eksamensopgave:

- Jeg skrev min eksamensopgave ud fra en fiktiv bestilling baseret på en virkelig situation. Jeg designede en proces for en udviklingsdag som led i en sammenlægningsproces og beskrev, hvordan jeg ville gribe opgaven an, hvis den blev præsenteret for mig, fortæller han.

Procesdesignet ligger klar til finpudsning, når han (forhåbentlig) bliver involveret i processen. Og indtil da glæder han sig over, at mange værktøjer og metoder også kan anvendes i hans primære borgernære arbejde:

- Jeg har fået et nyt lag på min bevidsthed og nye greb til at arbejde med positiv forandring og motivation i mine borgersamtale. Uddannelsen er ikke kun for konsulenter, den handler om uddannelse og forandring på alle niveauer. Så jeg har også udviklet mig i mine driftsrelaterede opgaver, som jeg skal blive ved med at have, afslutter Thomas Hansen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JMO
Chefkonsulent
John Møldrup
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen