Et modul designet til arbejdsopgaverne i de administrative funktioner og rolle på skoler og på børne- og ungeområdet. Her får du en forståelse for din egen rolle i opgaveløsningen på din arbejdsplads. Du bliver i stand til kompetent, selvstændigt og i samarbejde med ledelsen og øvrige samarbejdspartnere at sætte din viden, kompetencer, dig selv og din rolle i spil. Du får kompetencer så du kan opfylde kravene om kvalitet og service i forhold til de mange forskellige opgaver du løser.

Indhold

Rammerne for folkeskolen og dagtilbudsområdet:

 • Folkeskolens og dagtilbudsområdets struktur og forordninger
 • Kompetence- og ansvarsfordeling
 • Styringsvedtægter
 • Loyalitet og tavshedspligt, etik og værdier
 • Love og regler
 • GDPR - Lovkrav omkring data
 • Styringsparadigmer (New Public Management/New Public Governance)

Kompetencer:

Kend din kerneopgave (og bevar/find fokus). Hvad er kerneopgaver og hvad er min kerneopgave?

Elevadministration, herunder:

 • Ind- og udskrivninger, flytning
 • Prøveafvikling, herunder nationale tests
 • Tosprogede elever

Personaleadministration, herunder:

 • Løn- og ansættelsesforhold/overenskomster
 • Orlovsordninger og barsel
 • Fravær og vikardækning

Budget og regnskabsopgaver, herunder:

 • Budget- og regnskabssystemer
 • Økonomistyring
 • Revision og kendskab til revisionskrav

Sagsbehandling, herunder:

 • Retlige rammer for sagsbehandling
 • Sagsbehandlingens tilrettelæggelse, udførelse og opfølgning
 • Administrative systemer, økonomisystemer og lignende
 • Etik og god forvaltningsskik i sagsbehandling

Roller/relationer:

 • Relationer i organisationer
 • Social kapital
 • Relationel koordinering
 • Koordineringsfunktion
 • Samarbejde på skolen/i dagtilbuddet og med forvaltningerne
 • Samarbejde i teams og netværk
 • Hvad er det gode teamsamarbejde? Hvordan etablerer man det gode teamsamarbejde?
 • Selvledelse
 • Kommunikation og formidling
 • Service og kvalitet i samarbejdet. Hvordan sikrer man og samarbejder man om god kvalitet?
 • Mål-, effekt- og kvalitetssikring

Tendenser i tiden:

 • It og digitalisering
 • Samskabelse
 • Innovation
 • Branding
 • RPA - Robotic Process Automation

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • opnå viden om de administrative opgaver på skolen/administrative fællesskaber i en decentral organisation med central styring
 • opnå viden om skolens/administrative fællesskabers interne og eksterne administrative opgaver i relation til børn, elever, forældre og personale
 • forstå målene og rammerne for folkeskolens/dagtilbuddets virke
 • forstå betydningen af god forvaltningsskik
 • forstå relationernes betydning for en attraktiv arbejdsplads
 • opnå viden om grundlæggende teorier om: roller og relationer, kommunikation og formidling og organisationernes udvikling over tid og kunne anvende denne viden i praksis.

De studerende skal

 • få forudsætninger for at udføre de administrative opgaver på skolen/i dagtilbuddet i et samspil med skolens/dagtilbuddets interessenter
 • kunne finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, således at de kan anvende dem på konkrete problemstillinger under hensyntagen til god forvaltningsskik
 • kunne deltage aktivt og kompetent i arbejdet med kvalitetssikring af skolens/dagtilbuddets opgaveløsning
 • kunne sætte deres viden, kompetencer, dem selv og deres rolle i spil
 • kunne sætte sig ind i og anvende de digitale redskaber, der til enhver tid er til rådighed.

De studerende skal

 • i samarbejde med ledelse og kolleger blive i stand til gennem analyse og prioritering at arbejde systematisk i den daglige administration og kunne udvikle egen praksis under hensyntagen til den til enhver tid gældende kontekst
 • kunne være aktive medspillere i forbindelse med nye tendenser/ny udvikling på området og kunne bidrage til arbejdspladsens/organisationens opgaveløsning og udvikling
 • kunne håndtere forandrings- og udviklingsorienterede opgaver og situationer
 • kunne vurdere betydningen af kvalitet og service i samarbejdet med skolens brugere
 • blive i stand til at analysere og vurdere, hvilke love og bestemmelser der er relevante i forhold til konkrete opgaver.

Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

Varighed: 10 dage
ECTS: 10
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Administrative medarbejdere på skoler og dagtilbud

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent og studievejleder i Nordjylland
Mette Ranum Laustsen
ABS
Specialkonsulent
Anna Solvej Bach Sørensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og Fyn
June Elgin Jensen
HK
Studievejleder i Midtjylland
Helle Kristensen