Den 5. december 2023 inviterer vi igen administrative medarbejdere og ledere i både kommuner og regioner til Odense for at blive klogere, få ny inspiration – og ikke mindst være med til at fejre administrationen og det positive bureaukrati!

Fremtidens administration 2022:

Mere end nogensinde er der brug for at sætte spot på den administrative faglighed – for 2022 har vist os, at kommuner og regioner tit bliver set på som et administrativt tungt bureaukrati – et skældsord for alt det, vi ikke kan lide ved det offentlige.

Men du ved godt, at dét billede er skævt. Din administrative faglighed sikrer nemlig en gennemskuelig, ensartet og forudsigelig opgaveløsning, og administrative organisationer er en helt nødvendig forudsætning for, at de administrative opgaver bliver løst, og retssikkerheden kan sikres for både borgere og virksomheder.

I år har vi derfor fokus på en række temaer, som både understøtter og udfordrer den administrative faglighed.
Desuden kan du glæder dig til at møde Rikke Østergaard - forfatteren til bogen 
Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben … 

Hun vil gøre os klogere på, hvordan vi mennesker smitter hinanden med vores følelser og humør, og hvad det betyder for os selv og vores kollegaer. 

Vi glæder os til at se dig i Odense den 8. december.

Se hvad prisen inkluderer
2.200 kr. ekskl. moms. 25 % i rabat, hvis du er tidligere eller nuværende studerende på Kommunomuddannelsen. Hvis I kommer mere end 5 personer fra samme arbejdsplads, så kontakt os for et godt tilbud på en samlet deltagerpris.
Rabatmulighed

Er du nuværende eller tidligere deltager på Kommunomuddannelsen, får du 25 % i rabat og kan deltage for 1.800 kr.

 
 

09:00  Ankomst og morgenmad

09:30  Velkommen
// Martin Nielsen, chefkonsulent i Komponent

09.35  Automatiseret sagsbehandling er det nye SORT – og det går nok ikke væk lige med det samme  
Ulrik Røhl forsker i automatiseret sagsbehandling, nærmere bestemt hvordan man kan forstå god myndighedsadfærd, når myndigheder i stigende grad anvender automatiseret sagsbehandling.

Men hvordan påvirker automatiseret sagsbehandling dine kompetencer og roller som administrativ medarbejder?

Røhls arbejde viser, at medarbejdere, ledere og myndighederne skal orientere sig mod en række nye kompetencer og roller. Det handler om bl.a. om at navigere mellem to fagligheder og kunne reflektere over det digitale i hverdagen!

// Ulrik Bisgaard Ulsrod Røhl, ekstern lektor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet 

10.10  Kære maskine - jeg kalder det begynderheld! 
KL har lige lanceret 2022-version af Kommunernes Teknologirader. Med afsæt i data fra 98 kommuner giver radaren et billede af modenheden af forskellige teknologier i kommunerne. Hvilke teknologier er klar? Og hvilke teknologier skal man i første omgang blot holde øje med?     

Men hvordan kan vi egentligt bruge disse værktøjer, og hvad er vigtigt, når det kommer til at skabe værdi med ny teknologi?   

// Laura Skytte Andersen, konsulent, Digitalisering og Teknologi, KL

10.40  Pause - find ud til din session

11.00  Faglige sessioner - runde 1
Bemærk: Ikke alle sessioner afholdes i begge runder 

Session 1: Hvordan bliver du en administrativ Datahelt –  og styrker dine visualiseringsevner? 
Session 3: Mig og min rolle i økonomi og økonomistyring  
Session 4: Sådan formidler du dine budskaber i administrationen
Session 5: Administration som kernedyd – viden og fakta om de administrative kompetencer  

Læs mere i sessionsoversigten.

12.10  Frokost

13.10  Faglige sessioner - runde 2 

Bemærk: Ikke alle sessioner afholdes i begge runder 

Session 4: Sådan formidler du dine budskaber i administrationen
Session 5: Administration som kernedyd – viden og fakta om de administrative kompetencer
Session 6: Projekter - er det ikke kun for akademikere?
Session 7: Tryk på knappen, fru Jensen! Fokus på digital inklusion

Læs mere i sessionsoversigten.

14.20  Pause 

14.40  Vi havde en fest på arbejdet men så kom Preben … 
Rikke Østergaard introducerer os til den nyeste forskning omkring social intelligens, og hvordan vi mennesker smitter hinanden med vores følelser og humør. 

Når vi taler om stress, taler vi ofte om for højt arbejdspres, men i virkeligheden handler det langt oftere om det udefinerbare, som vi ikke kan sætte ord på. Nemlig, at arbejdspladsen er følelsesmæssigt forurenet. Det farlige ved følelsesforurening er, når vi ikke er bevidste om, hvor meget vores humør påvirker og forurener andre menneskers hverdag, og vi heller ikke ved, hvad vi skal gøre ved, når andre forurener vores dag. 

Få gode råd til, hvordan du både som medarbejder kan stoppe den følelsesmæssige forurening. Det handler om, hvordan vi kan stoppe smitten af dårlig stemning, brok og stress og ændre det til trivsel, motivation og produktivitet, for følelsesmæssig forurening kan ses på alle barometre. Også på bundlinjen. Det handler ikke om at ekskludere Preben, men om hvordan vi får Preben med til festen på arbejdet. 

// Rikke Østergaard, sociolog og forfatter 

15.45  Tak for i dag og kom godt hjem

Læs mere Læs mindre

Du kan vælge imellem 6 forskellige sessioner

Session 1: Hvordan bliver du en administrativ Datahelt –  og styrker dine visualiseringsevner? 
Afholdes kun i runde 1.
I rollen som administrativ medarbejder kan du få brug for redskaber til at gøre data overskuelige for andre med visualiseringer og skitser, og din funktion handler også om at forbedre dine kompetencer til at understøtte andres tænkning og kommunikation med visualiseringer. Men hvordan laver vi overskuelige datavisualiseringer, fx på møder, i beslutningsprocesser, til datafremvisning eller til visuelle fortolkninger? I oplægget ser vi på de primære typer af data – og datavisualisering og hvordan du kan oversætte komplekse data til en klar visualisering!   

// Heidi Bødker Gantzel, specialkonsulent, Komponent  

Session 2:
Aflyst

Session 3: Mig og min rolle i økonomi og økonomistyring  
Afholdes kun i runde 1.
Som administrativ medarbejder kan det være udfordrende at formidle budgetter, regnskaber og økonomiske konsekvenser i samarbejdet med ledelsen. Måske sidder du konkret med opgaven indenfor økonomi, eller også vil du gerne vide mere om, hvordan du kan spille en rolle i forhold til økonomien på jeres område. 

God økonomistyring tager afsat i den organisation og de mennesker, som man er en del af. Derfor kan man ikke lave en model, som passer til alle – men man kan tage udgangspunkt i forskellige greb, som kan tilpasses den enkelte organisation
På denne session bliver du klogere på, hvordan du som administrativ medarbejder på forskellige niveauer i organisationen kan bidrage til økonomistyringen – både lokalt og i forhold til den samlede økonomistyring.

// Sonja Jeppesen, økonomichef, Lolland Kommune


Session 4: Sådan formidler du dine budskaber i administrationen
Evnen til at kommunikere, præsentere og formidle er et tema og en kompetence, som bliver omdrejningspunktet for fremtidens administrative medarbejder. I denne session har vi derfor fokus på kommunikation, præsentation og formidling – overfor både små grupper af borgere, kollegaer og fx patienter og overfor større fora. 

Vi ser bl.a. på, hvordan du kan blive mere bevidst om din rolle som formidler af viden og læring, og hvordan du kan gøre fx en præsentation endnu mere skarp.  

// Mette Ranum Laustsen, konsulent, Komponent

Session 5: Administration som kernedyd – viden og fakta om de administrative kompetencer 
I 2021 havde Komponent sat det såkaldte Afklaringsværktøj på konferencen, og hvis du var med, så husker du sikkert, at vi prøvede værktøjet helt konkret af. Siden da har Afklaringsværktøjet fungeret i rigtig mange af landets kommuner, og nu kan vi præsentere data om kompetencer for administration, forvaltning og myndighed.   

Thøger Terp, som står for denne session, har særlig fokus på at understøtte og udvikle offentlige administration og ledelse. Thøger kender det kommunale maskinrum helt indefra. Efter mange år som både HR-organisationsudviklingskonsulent og som chef for et centralt strategisk sekretariat har Thøger bred viden og mange års erfaring.    

I oplægget kommer han bl.a. ind på, hvordan den administrative medarbejder faktisk kan sætte sine kompetencer i spil  - og på hvilke kompetencer der faktisk skal opdyrkes yderligere.  

// Thøger Terp, chefkonsulent, Komponent.

Session 6: Projekter – er det ikke kun for akademikere?
Afholdes kun i runde 2.
Svaret er nej. Projekter i en offentlig kontekst – hvad enten det er på hospitalet eller i en kommune – er en helt særlig disciplin, som du som administrativ medarbejder kan lære at mestre. Den nyeste forskning viser, at selvom de traditionelle projektværktøjer til styring af projekter fortsat har sin berettigelse, også i en offentlig kontekst, så kalder offentlig projektledelse også på en langt dybere forståelse for de logikker, der gør sig gældende i udfoldelsen af projekter mellem borgere, politikere og forvaltninger som interessenter. 

Den relationelle koordinering bliver afgørende også i de organisationer og hierarkier, der rummer forskellige mennesker, som alle har deres behov og præferencer.   

I denne session møder du Mikkel Kaels, som præsenterer hovedtankerne fra sin nye bog om projekter i det offentlige  Her får du viden og indsigt, som du ikke får på et traditionelt projektstyringskursus eller uddannelse. 

// Mikkel Kaels, chefkonsulent, Komponent

Session 7: Tryk på knappen, fru Jensen! Fokus på digital inklusion
Afholdes kun i runde 2.
Digitalisering skaber vilkårlig retssikkerhed for mange borgere, viser sommerens rapport fra Justitia. Trods åbenlyse fordele er den hastige digitalisering af den offentlige sektor en udfordring for op mod en fjerdedel af den voksne befolkning, som ikke mestrer det digitale univers
.

Digital inklusion er komplekst, fordi borgerne har meget forskellige kompetencer – men det har vi jo også som ansatte i den digitale forvaltning. Hvordan kan vi - som fremtidens administration - favne alle borgere og samtidig understøtte at også digitalisering bliver til velfærd? Mange borgere er glade for ’den digitale motorvej’ og jo flere der bruger den, jo mere tid har vi til dem, der har brug for en anden form for hjælp.


Denne session kommer ind på hvordan man kan arbejde med, at de digitale redskaber bliver en service for borgerne og ikke en byrde. Samt hvordan forståelse for borgerens rejse fra ærinde til løsning, kan sikre plads til Fru Jensen og samtidig fuld fart på digital service til dem der ønsker det.

// Anna de Boer, udviklingskonsulent, Egedal Kommune

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer

Den 8. december 2022

ODEON
Odeons Kvarter 1
5000 Odense

2.400 kr. ekskl. moms.

Er du nuværende eller tidligere deltager på Kommunomuddannelsen, får du 25 % i rabat og kan deltage for 1.800 kr. 

Rabatten fratrækkes, når vi sender en faktura. 

Den 2. november 2022

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Der er stadig ledige pladser på konferencen.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Fremtidens administration, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores konferenceansvarlige Anne Skjelborg.

 

ANST
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen