Den 5. december 2023 inviterer vi igen administrative medarbejdere og ledere i både kommuner og regioner til Odense for at blive klogere, få ny inspiration – og ikke mindst være med til at fejre administrationen og det positive bureaukrati!

HK Kommunal og Komponent inviterer til en dag, hvor fokus er på dig som administrativ medarbejder i den offentlige administration. Hvad enten du er administrativ medarbejder indenfor opkrævning, borgerservice, lægesekretær eller indenfor en helt anden retning, så skal du med til vores ’hyldestdag’ for administrationen!

Som administrativ medarbejder i kommunen eller regionen spiller du en afgørende rolle for, at vores samfund fungerer gnidningsfrit. Vi vil gerne anerkende dig og dit arbejde, fordi vi i dag nyder godt af en velfungerende og effektiv offentlig forvaltning, der bygger på tillid, ekspertise og en forbindelse til borgerne.

Selvom vores offentlige sektor er god, er der stadig behov for nytænkning - en bedre sammenkobling mellem myndigheder og forvaltningsområder, maskinernes magi og en øget anvendelse af digitale løsninger. Vi skal også være opmærksomme på menneskers velbefindende, herunder fx håndtering af stress.

Alt dette kræver nye kompetencer, nye faglige tilgange og nyt samarbejde. Det håber vi, at kunne inspirere dig til på Fremtidens Administration! 

Praktisk

I pauserne vil der være stande – herunder en Komponent-stand, hvor man kan møde studievejledere og tale om relevant kompetenceudvikling samt en HK Kommunal-stand, hvor man kan møde karrierevejlederne fra Karrieretelefonen.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

2.200 kr. ekskl. moms. 25 % i rabat, hvis du er tidligere eller nuværende studerende på Kommunomuddannelsen. Hvis I kommer mere end 5 personer fra samme arbejdsplads, så kontakt os for et godt tilbud på en samlet deltagerpris.

Er du i målgruppen?

Målgruppen er administrative medarbejdere i kommuner og regioner. Men andre, der finder konferencen relevant, er også velkomne.

Rabatmulighed

Er du nuværende eller tidligere deltager på Kommunomuddannelsen, får du 25 % i rabat og kan deltage for 1.800 kr.

HK Kommunal
 

09:00  Ankomst og morgenmad

09:30  Velkomst og rammesætning
// Thøger Terp og Anne Skjelborg, Komponent og Karina Skovgaard Jørgensen, formand for HK Kommunal Midt

09.50  Hvordan ser fremtiden ud for en administrativ medarbejder? 
Der er slet ingen tvivl om, at teknologien og digitaliseringen af arbejdslivet kommer til at fylde rigtig meget i fremtiden, så det er om at sørge for at være opdateret og sikre sig med digitale kompetencer. Vi kommer nok til at se en anden jobprofil for HK’erne over de næste 25 år, for der vil uden lige være opgaver, der forsvinder, og ting, der bliver ændret radikalt. 

// Carsten Beck, fremtidsforsker og direktør på Institut for fremtidsforskning

10.25  BRUG DET, DER VIRKER - Sæt strøm til administrationsområdet
Oplægget sætter fokus på at udforske potentialet for digital transformation på administrationsområdet. Søren vil udfordre traditionelle arbejdsgange og præsentere innovative løsninger til at effektivisere og optimere administrative processer. Han vil også præsentere os for forskellige digitale værktøjer og teknologier, herunder automatisering, kunstig intelligens og datadrevet beslutningstagning.

Gennem praktiske eksempler og case-studier ser vi på, hvordan digitale løsninger kan forenkle rutinemæssige opgaver, forbedre samarbejdet og øge effektiviteten i administrationsarbejdet.

// Søren Frederik Bregenov-Beyer, chefkonsulent, Digitalisering og Teknologi, KL

10.50  Kaffepause - find ud til din workshop

11.10  Faglige workshops - runde 1

Session 1: Har du talt med din chatGPT i dag?
Session 2: Psykologisk tryghed - hvordan arbejder vi med det i administrationen?
Session 3: Uden kors, bånd og stjerner - den administrative medarbejder i lederskabets lys!
Session 4: Hvornår er en afgørelse egentlig en afgørelse?
Session 5: Få mere arbejdsglæde i hverdagen og forebyg stress
Session 6: Vagtplanlægning - en forsvunden administrativ dyd
Session 7: Fremtiden starter med dig...  
Session 8: Fokus på dit eget arbejdsliv - hvad kan du, hvad vil du, og hvor skal du hen?

Læs mere i sessionsoversigten til højre.

12.10  Frokost

13.10  Faglige workshops - runde 2 


Formiddagens sessioner gentages.

Læs mere i sessionsoversigten til højre.

14.10  Kaffe og kage - og find tilbage til plenum

14.30  Kåring af årets FORVALTNINGS- OG ADMINISTRATIONSPROJEKT
Vi kårer årets FORVALTNING- OG ADMINISTRATIONSPROJEKT fra Kommunom- og Sundkommunom! I løbet af året der er gået, har vi kåret og hyldet flere forskellige Afgangsprojekter på uddannelsen – og vi har gjort det regionalt. Men nu træder alle de regionale vindere op, og vi kårer årets projekt, som har skabt eksemplariske løsninger inden for forvaltnings- og administrationsområdet. Disse projekter har ikke kun skabt værdi for den enkelte, men har også bidraget til at forbedre effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten af administration i de studerende egne organisationer

Ved at identificere og hylde disse projekter ønsker vi at inspirere deltagerne til konferencen til at fortsætte med at stræbe efter fremragende resultater inden for forvaltning og administration. De nominerede projekter er blevet vurderet ud fra en række kriterier, herunder praksisnærhed, konkrete løsninger på konkrete udfordringer, effektivitet  og indvirkning på organisatoriske mål.

// HK Kommunal og Komponent

14:55  Humor som værktøj til arbejdsglæde
Det humoristiske overskud starter hos os selv, og Karen-Marie Lillelund giver i dette foredrag mange forskellige bud på, hvor vi kan begynde i det nære, på jobbet, i parforholdet og i forhold til os selv. Humor er en eftertragtet egenskab. Vi ønsker os medarbejdere med humor, kolleger med humor, kærester med humor, og det gør da heller ikke noget, hvis kioskmanden og kasseassistenten har et humoristisk overskud. Men det hjælper ikke meget, hvis vi nøjes med at ønske os, at omgivelserne har humor. Vi kan som bekendt ikke ændre andres adfærd - kun vores egen.

Det er en udbredt misforståelse at nogen mennesker simpelthen mangler humoristisk sans. De har den. De har bare aldrig trænet den. Men det er aldrig for sent at gå i gang. Heller ikke, når det gælder humor.

// Karen Marie Lillelund, foredragsholder med humor

15:50  Kort afrunding

15.55 Kom godt hjem

 

 

Læs mere Læs mindre

Faglige workshops

Læs mere Læs mindre

Du kan vælge imellem 8 forskellige faglige workshops:

Workshop 1: Har du talt med din ChatGPT i dag? 
I den moderne kommunale arbejdsvirkelighed står administrative medarbejdere og deres ledere over for en bred vifte af udfordringer. Disse inkluderer tidskrævende opgaver, komplekse beslutningsprocesser og konstante krav om at øge effektivitet og produktivitet. I denne sammenhæng kan ChatGPT vise sig at være en løsning. ChatGPT er en avanceret AI-teknologi, der kan accelerere beslutningsprocesser, øge produktiviteten og endda inspirere til nye idéer.

Formålet med denne workshop er at give en grundlæggende forståelse af, hvad ChatGPT er, hvordan det kan hjælpe os i vores daglige arbejde og hvordan man anvender det. 

// Martin Nielsen, chefkonsulent, Komponent

Workshop 2: Psykologisk tryghed – hvordan arbejder vi med det i administrationen
Psykologisk tryghed handler om det klima eller den atmosfære, der hersker på kontoret og i afdelingen. Her skal du som administrativ medarbejder føle dig tryg og komfortable med at være dig selv, kunne udtrykke dine meninger, dele dine bekymringer, stille spørgsmål og bidrage konstruktivt uden frygt for negative konsekvenser såsom ydmygelse, afvisning eller sanktioner. Det handler om en tillidsbaseret dynamik, der fremmer åben kommunikation, samarbejde og læring.

Workshoppen vil fokusere på konkrete metoder og værktøjer til at fremme psykologisk tryghed i den kommunale og regionale administration og blandt lægesekretærer på hospitaler. Vi vil udforske strategier til at opbygge tillid, etablere åben kommunikation og skabe en kultur, der værdsætter forskellige perspektiver og læring fra fejl.

Psykologisk tryghed er afgørende for at fremme innovation, kreativitet og problemløsning på arbejdspladsen. Det skaber også en mere tilfredsstillende og produktiv arbejdskultur, hvor medarbejdere trives og føler sig engagerede.

// Katrine Brenner, chefkonsulent, Komponent 

Workshop 3: Uden kors, bånd og stjerner – den administrative medarbejder i lederskabets lys! 
Er du en administrativ medarbejder uden formelle ledelsesbeføjelser? Alligevel udfører du opgaver, der minder om ledelse - bare uden magten til at ansætte eller afskedige! I denne rolle er du både en del af kollegaskabet og noget mere. Du er sandsynligvis tættere på ledelsen og tildelt koordinerende og ledelsesmæssige ansvarsområder. Uden at du nødvendigvis er opmærksom på det, udøver du også ledelse i dit daglige arbejde med at motivere og samarbejde med kolleger, borgere og brugere.

At finde din plads i denne tvetydige rolle betragtes som en af de mest udfordrende discipliner. Du har ingen formel ledelsesautoritet, men er ofte afhængig af dine kollegers opbakning. 

I denne session vil du blive præsenteret for perspektiver, du skal være opmærksom på som uformel leder, samtidig med at du får konkrete værktøjer til at trives med ledelse - uden titler, bånd og formel anerkendelse!

// Anne Mette Holme Bertelsen, chefkonsulent, Komponent

Workshop 4: Hvornår er en afgørelse egentlig en afgørelse? Afholdes kun i runde 2
I denne workshop vil vi udforske betydningen af afgørelsesbegrebet og dets kompleksitet inden for forvaltningsloven – og din administration. Vi diskuterer forskellen mellem "afgørelser", "faktisk forvaltningsvirksomhed" og "procesledende beslutninger" for at forstå, hvornår en beslutning kvalificerer sig som en afgørelse i juridisk forstand. Afgørelsesbegrebet er ikke en eksakt videnskab, og tvivl spiller en afgørende rolle inden for juraen.

Det er vigtigt at have styr på afgørelsesbegrebet, da det medfører betydelige krav for at sikre borgerens – og patienternes - retssikkerhed, såsom begrundelse, klagevejledning og partshøring. En afgørelse ’fanger på bordet’ og kan ikke let ændres, hvilket gør det afgørende at træffe korrekte afgørelser.

Denne workshop giver dig en dybdegående forståelse af afgørelsesbegrebet og dets juridiske implikationer. Vi inviterer dig til at deltage i diskussioner og øvelser for at udvikle dine kompetencer inden for afgørelsestagen.

// Helle Betina Hansen, juridisk specialkonsulent, VIA University College

Workshop 5: Få mere arbejdsglæde i hverdagen og forebyg stress
Oplever du en hverdag, der er mere og mere travl? Har du fornemmelsen af at løbe stærkere end godt er? Mangler du overskud når arbejdsdagen er gået?  Kom med til en "talk" om at vende arbejdslivets udfordringer til et fokus, der i stedet giver energi og overskud. 

I løbet af workshoppen får du viden om, hvilke udfordringer der især kan være stressfremkaldende og dræner dig for energi. 

Derudover får du også værktøjer til at forebygge stress og i stedet sikre trivsel i din travle hverdag. For du og dine kolleger kan faktisk også gøre en masse selv. Arbejdsglæde og mental trivsel er (også) noget, vi skaber selv og sammen med vores kolleger; det er ikke kun lederens ansvar! Så hvad vil du gøre fremadrettet? 

Workshoppen afholdes af rådgiver Thea Lindholm fra Lindholm Insights, der bl.a. hjælper ambitiøse mennesker med at skabe mental trivsel og overskud i hverdagen og som selv har haft et stresskollaps og kæmpet med en usund "knokle"-mentalitet, der gjorde det svært at skabe gode vilkår for sig selv."

// Thea Lindholm, konsulent, Lindholm Insights

Workshop 6: Vagtplanlægning – en forsvunden administrativ dyd. Afholdes kun i runde 1
Vi vil udforske de udfordringer, der er forbundet med vagtplanlægning, herunder komplekse arbejdstider, personalebehov og overenskomstkrav. Hvad er det du skal være opmærksom på, når du skal identificere effektive strategier og værktøjer til at skabe velafbalancerede vagtplaner, der opfylder både medarbejdernes behov og institutionens krav.

Workshoppen vil også dække vigtige emner som arbejdstidsregler, fleksibilitet, håndtering af fravær og overarbejde samt håndtering af skiftende arbejdsmiljøer og høje arbejdspres.

// Tine Høst Olesen, enhedschef, vagtplan, Nordsjællands Hospital

Workshop 7: Fremtidens starter med dig ...
Digitalisering fylder meget på de offentlige arbejdspladser. Som medarbejder kan du selv være med til at påvirke, udvikle og drifte de digitale løsninger. Og du kan også have en vigtig rolle i at støtte borgere, der skal bruge digitale løsninger eller hjælpe kollegaer, der bøvler med løsningerne. Men hvilke kompetencer kræver det egentlig? Og hvordan kommer du i gang med at tilegne dig dem?

På denne workshop kan du bl.a. møde Marlene Svane, der som fællestillidsrepræsentant for HK’erne i Fredericia kommune satte gang i et lokalt kompetenceudviklingsforløb, der har været med til at gøre de administrativt uddannede til nøglemedarbejdere i kommunens digitalisering. Nu arbejder HK’erne sammen med den digitale udviklingsafdeling om udvikling og implementering af digitale løsninger, og er dermed forrest i digitaliseringen lokalt.

Du kan også møde fagkonsulent Lisbeth Barkholt Hansen fra HK Kommunal, der arbejder med digitalisering og særligt har øje på digital inklusion i forhold til borgerne. Det kræver færdigheder at medbetjene borgere, og man skal være klædt på til at stå i de dilemmaer, der opstår, når borgerne søger hjælp til både offentlige og private selvbetjeningsløsninger.

Målet med workshoppen er at give deltagerne inspiration og praktiske værktøjer til digitalisering og kompetenceudvikling, så HK’erne kommer i front på digitalisering i kommuner og regioner.

// Marlene Svane, fællestillidsrepræsentant for HK’erne i Fredericia kommune, Lisbeth Barkholt Hansen, fagkonsulent i HK Kommunal og Annie Bekke Kjær, chefkonsulent, KL

Session 8: Fokus på dit eget arbejdsliv – hvad kan du og hvad vil du, og hvor skal du hen? Afholdes kun i runde 2
Det kan være svært at sætte ord på, hvad vi kan, og hvad vi vil, for vi har sjældent tid til at stoppe op og reflektere, når hverdagen ruller derudad. Vi kan blive blinde overfor, hvad vi selv er gode til, men have meget lettere ved at se og anerkende vores kolleger.  Men hvis vi glemmer at stoppe og reflektere og tage styring over vores karriere, bliver det ofte tilfældighederne og forandringerne, der definerer vores vej i arbejdslivet. Sammen med Louise Theil Bock, leder af HK’s Karrieretelefon, tager vi os tiden til et øjeblik at blive klogere på, hvor vi er, og i hvilken retning vi gerne vil flytte os.

Vi prøver kræfter med vores nysgerrighed, forestillingsevne og omstillingsevne og bliver forhåbentlig inspireret til, hvordan og hvilke skridt vi gerne vil tage fremadrettet.

// Louise Theil Bock, leder af HK’s Karrieretelefon

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer

Den 5. december 2023

ODEON
Odeons Kvarter 1
5000 Odense

2.400 kr. ekskl. moms.

Er du nuværende eller tidligere deltager på Kommunomuddannelsen, får du 25 % i rabat og kan deltage for 1.800 kr. 

Rabatten fratrækkes, når vi sender en faktura. 

Den 1. november 2023

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Du kan stadig tilmelde dig konferencen.

 

I pauserne vil der være stande – en Komponent-stand, hvor du kan møde studievejledere og tale om relevant kompetenceudvikling samt en HK Kommunal-stand, hvor du kan møde folkene bag Karrieretelefonen.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Fremtidens administration, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores konferenceansvarlige Anne Skjelborg.

 

Anne Skjelborg
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen