Forum for Forvaltning, Administration og Myndighed er din og dine medarbejderes indgang til viden, færdigheder og kompetencer, der sætter jer i stand til fortsat at løfte den vigtige forvaltningsopgave, yde kompetent sagsbehandling og sikre en lige og transparent offentlig forvaltning.

Med Forum for Forvaltning, Administration og Myndighed får du ny og opdateret viden, færdigheder og kompetencer inden for forvaltning, administration og myndighedsudøvelse i form af kurser, konferencer, webinarer, temadage og afklaringsværktøjer. Derudover er vi altid klar til at udvikle skræddersyede forløb tilpasset de særlige omstændigheder og udfordringer, der står højt på dagsordenen i netop din kommune.

Om Komponents Forum for Forvaltning, Administration og Myndighed

Forum for Forvaltning, Administration og Myndighed er sat i verden for at ruste medarbejdere og ledere i kommunerne med ny og opdateret viden, færdigheder og kompetencer inden for forvaltning, administration og myndighedsudøvelse. Dermed arbejder Forum for Forvaltning, Administration og Myndighed for at sætte borgernes retssikkerhed i centrum, dér hvor borgerne møder det offentlige i alle dets afskygninger. Det skal bl.a. ske ved at opbygge partnerskaber med faglige organisationer og andre interessenter for dermed øge fokus på kommunernes forvaltningsopgaver og skrue op for dialogen om fremtidens kompetencebehov.

Læring
 
 

Ti webinarer med fokus på god forvaltningsskik

Forum for Forvaltning, Administration og Myndighed har lanceret en perlerække af spændende webinarer med fokus på god forvaltningsskik og de administrative dyder.

Hvert webinar varer en time, og mens nogle af dem koster noget, så er andre helt gratis

Læs mere Læs mindre

Har du styr på hvor du finder de relevante kilder for at sikre den korrekte sagsbehandling? Vi stiller skarpt på dem her i denne aktivitet.

Find datoer >>

Giver du dine borgere en tilstrækkelig oplysningspligt, når de har kontakt med dit fagområde?

Find datoer >>

Vi sætter fokus på offentlighedsloven, notatpligt og aktindsigt.

Find datoer >>

Kom med Komponent online og blive klar på hvordan officialprincippet kan styrkes i dit daglige arbejde.

Find datoer >>

Når der træffes afgørelser, har parterne rettigheder, som kommunalt ansatte skal være opmærksom på og det sætter vi fokus på her.

Find datoer >>

Når vi træffer afgørelser i sager, er det vigtigt at være klar på hvilke rettigheder sagsparterne har, når det gælder klager. Det sætter vi fokus på her.

Find datoer >>

Vi sætter fokus på samtykke: Hvornår det er relevant, og hvordan det behandles, bliver fokus for dette spændende webinar.

Find datoer >>

Vi sætter fokus på de vigtige kommunale basiskompetencer inden for fuldmagter og databeskyttelse, der er det nødvendige fundament for alle kommunalt ansatte.

Find datoer >>

Kom online med Komponent og få overblikket over de mange forskellige regelsæt. Hvad er deres formål, og hvornår bruger vi dem?

Find datoer >>

Korrekt journalisering er vigtigere end nogensinde i en tid, hvor mange kommuner har fokus på ting som tillid, tryghed, gennemsigtighed og borgerens ejerskab over egne data.

Find datoer >>

Skriv endnu bedre e-mails – i den kommunale og regionale hverdag.

Find datoer >>

Måden, der forvaltes på i den offentlige sektor, er under forandring. Udviklingen kalder bl.a. på enkel og hurtig sagsbehandling, effektive arbejdsgange, korrekt journalisering, kommunikation i et sprog, som borgeren forstår og et forandringsparat mindset, som kan udnytte nye digitale muligheder og den øgede mængde data. Samtidig er stadige forandringer blevet hverdag i den offentlige sektor, hvilket kalder på livslang læring, hvor alle løbende tilegner sig ny viden og kompetencer – både i forhold til ny lovgivning, effektiviseringer, nye faglige tilgange, måder at arbejde sammen på og nye digitale muligheder. 

Med Forum for Forvaltning, Administration og Myndighed leverer Komponent viden og værktøjer til kommunerne, så både medarbejdere og ledere altid er godt rustede til at håndtere myndighedsopgaven, yde ens, kompetent og lige sagsbehandling og sikre borgernes retssikkerhed og den fortsatte tillid til den offentlige sektor. 

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

 

Se alle medarbejdere
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
THT
Chefkonsulent
Thøger Terp
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
Kalle Syberg Kjær
Centerchef
Kalle Syberg Kjær