Et skræddersyet kompetenceforløb, der udvikler trivsel, kvalitet og samarbejde i og omkring folkeskolen.

I Komponent ser vi et mønster i kommunerne, hvor antallet af segregerede elever i folkeskolen igen er stigende. Det er formentlig også en udfordring, I kan genkende i jeres kommune. For selvom rigtig meget er opnået gennem kvalificeret arbejde, er der stadig bump på vejen og muligheder for forbedringer. Vi er ikke i mål, og derfor ønsker vi at støtte skolens ledelse, medarbejdere, ressourcepersoner og den kommunale forvaltning med at sikre: 

  • At alle elever får den støtte, de har brug for
  • At faglighed og trivsel suppleres med fokus på elevernes sociale og personlige kompetencer – elevernes eget perspektiv og syn skal i højere grad være omdrejningspunktet og en del af løsningen
  • At tidlig indsats prioriteres både i forhold til generelt at styrke almenmiljøet og i forhold til opsporing, forebyggelse og foregribende indsatser.

Et samlet kompetenceløft

En af de indsatser, der skal til for at skubbe udviklingen i den rigtige retning, er praksisnær kompetenceudvikling. Den direkte sparring og kobling til egen praksis er helt central, for der findes ingen quick-fixes eller koncepter, der alene kan løse udfordringerne. Derfor har vi i Komponent udviklet et praksisnært kompetenceløft for alle medarbejdere involveret i og omkring skolen. Forløbet sætter fokus på inkluderende læringsmiljøer og praksisfællesskaber – og er sammensat af de mest virkningsfulde elementer, vi kender til.

Succeskriterier

Det er ambitionen, at I som kommune efter to år kan se:  

  • Et fald i antallet af elever, som personalet har behov for at tage op i kommunens ressourceteam (eller lign.) 
  • Fald i antallet af elever, der indstilles og har behov for specialtilbud
  • Nedsat behov for ekstern hjælp fra kommunens psykolog og øvrige konsultative supportfunktioner
  • En forbedret og mere enkel og kvalificeret måde at arbejde med børn med lærings- og trivselsvanskeligheder.

Hvad kræver forløbet?

Kompetenceforløbet bygger på tre bærende principper:

  1. Der arbejdes med en helhedsorienteret tilgang, hvor alle relevante aktører i og omkring skolen er involveret.
  2. Der arbejdes over en længere periode (minimum to år) med egne praksisnære udfordringer og problemstillinger.
  3. Kompetenceforløbet integreres i den eksisterende organisation/organisatoriske ramme (teamstruktur, professionelle læringsfællesskaber, ledelsesstruktur m.m.).

Vi står fast på de tre principper, fordi vi har erfaret, at det kræver en fast, klar og systematisk understøttelse af teamenes samarbejde, hvis teammøderne skal bidrage til nye handlemuligheder, hvor teoretisk viden fører til konkrete handlinger og dermed ny pædagogisk didaktisk praksis. Det er også vores erfaring, at kompetenceforløbet som minimum skal løbe over to år for at forankres i praksis og styrke bæredygtige professionelle læringsfællesskaber.

Skræddersyet kompetenceudvikling

Det endelige forløb skabes naturligvis i tæt dialog med den konkrete kommune, for vi ved, at effekten af et fælles kompetenceforløb afhænger af, at ledelsen på både forvaltnings- og skoleniveau prioriterer og synliggør hvilke indsatser, der skal arbejdes med. Det nødvendige rum til at kunne arbejde systematisk med inkluderende læringsmiljøer skal skabes lokalt. Derfor er den lokale tilpasning og et tæt samarbejde med forvaltningen/ledelsen et vigtigt element undervejs i forløbet.

Vi anbefaler, at alle skoler i en kommune forpligter sig sammen på forløbet. Fordi vi ved, at det er et af de stærkeste bidrag til forankring i et fælles skolevæsen. Men det kan naturligvis også være, at forløbet gennemføres på et antal udvalgte skoler i en kommune.

Vil du vide mere? Kontakt os idag!

Hvis ovenstående lyder relevant og interessant, så kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi kan høre mere om jeres styrker og udfordringer med inkluderende læringsmiljøer. Vi vil også gerne uddybe og eksemplificere med udgangspunkt i jeres oplevede udfordringer. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen