På denne temadag sætter vi fokus på problemstillingen med børns svære deltagelsesmuligheder i overgangen mellem dagtilbud og skole og vi dykker ned i konkrete løsninger på, hvordan man kan arbejde med det.

Mange børn mister deltagelsesmuligheder i overgangen fra dagtilbud til skole. Tal viser, at et stigende antal børn går direkte fra dagtilbud til et segregeret tilbud.

Børnene kan ikke selv skabe helhed og sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole. Det er en opgave for de fagprofessionelle i dagtilbud, skolefritidsordning og skole i samarbejde med forældrene. Det kræver, at de fagprofessionelle kender hinandens praksis og har fælles pædagogisk grundsyn og syn på børn. 

Komponent har i samarbejde med LEGO Fonden, LifeLab og seks kommuner udviklet konkrete metoder for, hvordan daginstitutioner og skoler kan skabe større sammenhæng for børn og i sidste ende forbedre deres læring og trivsel. Den bærende tilgang hedder legende læring, som er læring gennem leg.  

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Temadagen er målrettet dagtilbudsledere og indskolingsledere og konsulenter, der arbejder med at udvikle området.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

 

Programmet tilpasses, så det matcher jeres behov og ønsker.

Dog vil der være nogle faste elementer fra LifeLab, som du her får en lille smagsprøve på:

Den sammenhængende overgang
Børnene kan ikke selv skabe helhed og sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole. Det er en opgave for de fagprofessionelle i dagtilbud, skolefritidsordning og skole i samarbejde med forældrene. Det kræver, at de fagprofessionelle kender hinandens praksis og har fælles pædagogisk grundsyn og syn på børn. 

Legende læring – bedre deltagelses- og læringsmuligheder for børn i overgangen
Børns legevilkår er blevet dårligere. Det er især tydeligt i skiftet fra dagtilbud til skole, da legen oftest har endnu trangere kår i skolen end i de dagtilbud, de kommer fra. Det betyder, at nogle børns engagement og motivation for at gå i storbørnegruppe eller skole udfordres. Legende læring er læring gennem leg. Eller med andre ord den læring, der sker, når børnene - og de voksne - leger. Legen er det mest oplagte og meningsfulde læringsmiljø for børn, idet de lærer bedst gennem legen. Oplægget dykker ned i, hvordan vi gennem legende læring kan styrke børns deltagelsesmuligheder og læringsmiljø i overgangene.

Forældres perspektiver på leg og skoleforberedelse i hjemmet
En ny undersøgelse viser, at forældrene gerne vil inddrages i deres børns overgang – men hvordan kan daginstitutioner og skoler inddrage forældrene på en måde, som bakker op om børnenes trivsel, læring og udvikling i overgangene?

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, ønsker at høre mere om muligheden for at hjemkøbe en temadag til din organisation (evt. i samarbejde med nabokommunen) eller gerne vil have et konkret tilbud på en temadag, så tøv ikke med at kontakte os.

MAEA
Chefkonsulent
Marie Elisabeth Andersen