På denne temadag sætter vi fokus på problemstillingen med børns svære deltagelsesmuligheder i overgangen mellem dagtilbud og skole og vi dykker ned i konkrete løsninger på, hvordan man kan arbejde med det.

Mange børn mister deltagelsesmuligheder i overgangen fra dagtilbud til skole. Tal viser, at et stigende antal børn går direkte fra dagtilbud til et segregeret tilbud.

Børnene kan ikke selv skabe helhed og sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole. Det er en opgave for de fagprofessionelle i dagtilbud, skolefritidsordning og skole i samarbejde med forældrene. Det kræver, at de fagprofessionelle kender hinandens praksis og har fælles pædagogisk grundsyn og syn på børn. 

Komponent har i samarbejde med LEGO Fonden, LifeLab og seks kommuner udviklet konkrete metoder for, hvordan daginstitutioner og skoler kan skabe større sammenhæng for børn og i sidste ende forbedre deres læring og trivsel. Den bærende tilgang hedder legende læring, som er læring gennem leg.  

1.875 kr.
Sted og startdato
Odense: 26. september 2023
Varighed: 1 dag
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Temadagen er målrettet dagtilbudsledere og indskolingsledere og konsulenter, der arbejder med at udvikle området.

 

09:30  Ankomst og morgenmad

10:00  Velkomst og rammesætning
// Marie Elisabeth Andersen, chefkonsulent, Komponent

10:15  Den sammenhængende overgang
Børnene kan ikke selv skabe helhed og sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole. Det er en opgave for de fagprofessionelle i dagtilbud, skolefritidsordning og skole i samarbejde med forældrene. Det kræver, at de fagprofessionelle kender hinandens praksis og har fælles pædagogisk grundsyn og syn på børn. 

//Suzanne Krogh, LifeLab

10:45  Pause

11:00  Legende læring – bedre deltagelses- og læringsmuligheder for børn i overgangen
Børns legevilkår er blevet dårligere. Det er især tydeligt i skiftet fra dagtilbud til skole, da legen oftest har endnu trangere kår i skolen end i de dagtilbud, de kommer fra. Det betyder, at nogle børns engagement og motivation for at gå i storbørnegruppe eller skole udfordres. Legende læring er læring gennem leg. Eller med andre ord den læring, der sker, når børnene - og de voksne - leger. Legen er det mest oplagte og meningsfulde læringsmiljø for børn, idet de lærer bedst gennem legen. Oplægget dykker ned i, hvordan vi gennem legende læring kan styrke børns deltagelsesmuligheder og læringsmiljø i overgangene.

//Søren Smidt, LifeLab

11:30  
Case: Det tværfaglige samarbejde om legende læring i overgangen
Fredericia Kommune fortæller om det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbud og skole, samt hvordan man med legende læring i centrum, kan udvikle, underbygge og stimulere det enkelte barns læringsproces bedst muligt.

// Line Bakmand Skovsen, skoleleder, Fredericia Kommune

12:15  Frokost

13:00  Forældres perspektiver på leg og skoleforberedelse i hjemmet
En ny undersøgelse viser, at forældrene gerne vil inddrages i deres børns overgang – men hvordan kan daginstitutioner og skoler inddrage forældrene på en måde, som bakker op om børnenes trivsel, læring og udvikling i overgangene?

//Søren Smidt, Life-lab

13:45  Pause med kaffe og kage

14:05  Organiseringen af overgangsarbejdet
Hvordan organiserer vi overgangsarbejdet, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt og til størst gavn for børnene? Komponent giver en indflyvning i kommunernes forskellige organiseringer og hvad man med fordel kan være opmærksom på.

// Marie Elisabeth Andersen, chefkonsulent, Komponent

14:25 Case: Strategi i praksis
Furesø Kommune fortæller om hvordan de arbejder strategisk med at skabe gode overgange gennem legende læring og skabe et fælles børnesyn. Hvordan ser vi barnet når det er i dagtilbud, og hvordan ser vi det, når det kommer over i skolen?

// Anna Fosdal, dagtilbudschef og Stine Wisler Borre, projektleder, Furesø Kommune

14:50  Afrunding

15:00  Tak for i dag

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer

Den  26.09.2023

Odense Koncerthus
Claus Bergs Gade 9
5000 Odense C

Prisen pr. deltager er 1.875 kr. ekskl. moms.

Den 01.08.2023.

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Du kan tilmelde dig efter fristens udløb, hvis der er flere ledige pladser.

 

 

Kontakt os

Hvis du er spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

MAEA
Chefkonsulent
Marie Elisabeth Andersen
ANST
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen