Åbent kursus eller hjemkøb af kursus, temadag eller brush up om Fælles Sprog III (FSIII)

Indhold og form

Fælles Sprog III (FSIII) er en fælleskommunal dokumentationsmetode til kommunernes ældre- og sundhedsområde, som er udviklet af KL. Komponent (tidligere COK) har siden metodens udvikling stået for instruktøruddannelsen for landets kommuner både som åbne og hjemkøbte kurser.

Det åbne kursus består af to undervisningsdage i træk med overnatning og forplejning på hotel. Undervisningsformen veksler mellem teori og praksisøvelser. Komponents FSIII-koncept baserer sig på to undervisere, som sammen leverer levende undervisning, sparring og dialog om metoden. Der vil være god mulighed for også at vende og dreje spørgsmål, der følger med en ny dokumentationsmetode. Man kan tilmelde sig det åbne kursus via tilmeldingsformularen til højre på siden.

Der er også mulighed for at hjemkøbe et FSIII-forløb eller en temadag til din kommune/organisation med fokus eksempelvis på indføring i og brush up på metoden. Fokus kan også være på cases og læring for medarbejdere, der har arbejdet med metoden et stykke tid, men som har brug for en genopfriskning eller et nyt syn på cases fra praksis. Ved hjemkøb af kurset sikres en fælles læring i forhold til FSIII – så FSIII-nøglepersoner i kommunen får en fælles tilgang og forståelse af metodens virke i egen kontekst og praksis. Typiske hjemkøb vil være en eller to dage. Kontakt os for et tilbud.

Læringsmål

Kurset giver viden om og forståelse af:

  • Intentionerne med FSIII-metoden
  • FSIII-metodens bagvedliggende lovkrav og de tilhørende dokumentationskrav
  • Strukturerede og klassificerede data
  • Tilstandsbegrebet, omdrejningspunktet i metoden
  • Procesmodellens seks delelementer og deres sammenhæng for både SEL og SUL (Myndighedsdel, Leverandørdel, Generelle oplysninger)

 

Derudover får du viden til anvendelse af:

  • Forskellen mellem metode og lokalorganisatoriske beslutninger
  • Hvor kan der indhentes yderligere viden om FSIII-metoden

 

Kurset er ikke IT-systemafhængig og går ikke ind i den enkelte kommunes lokal organisatoriske beslutningsprocesser om hvem, der gør hvad.

6.195 kr.
Sted og startdato
Odense: 5. oktober 2023
Se alle dage og tidspunkter
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
05.10.2023 kl. 09:30 - 06.10.2023 kl. 15:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Ledere, FSIII-nøglepersoner og medarbejdere i kommunerne

Program

Morgenmad
Velkomst og programstart
Der vil være indlagt naturlige pauser.
Frokost kl. 12.00 - 13.00
Mål og formål med FSIII
Lovgivning og Lokalorganisatoriske beslutninger
FSIII i korte træk
Tilstandsbegrebet
Klassificerede og strukturerede data
Procesmodellens myndighedsdel
Case arbejde omkring myndighedsdelen
Program Slut
Middag
Morgenmad fra kl. 08.00
Tjek ind og spørgsmål fra dag 1
Der vil være indlagt naturlige pauser.
Frokost kl. 12.00 - 13.00
Procesmodellen leverandørdelen
Helhedsvurdering
Case arbejde omkring leverandørdelen
Opsamling – repetition og spørgsmål
Tak for denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen