Står jeres sociale tilbud overfor at skulle implementere den del af Fælles Sprog III (FSIII), der bruges til sundhedsindsatser? Så kan Komponent understøtte jeres implementering gennem dette kursus, som er skræddersyet til socialområdet.

Indhold og form 

Fælles Sprog III (FSIII) er en fælleskommunal dokumentationsmetode, som er udviklet af KL til kommunernes ældre- og sundhedsområde. Den del af Fælles Sprog III, som understøtter dokumentation af sundhedsindsatser, som fx medicinadministration, sårpleje og kateterpleje, tager flere og flere sociale tilbud i disse år i brug, da sundhedsfaglig pleje og behandling ikke er omfattet af VUM/FFB.  

Komponent tilbyder derfor et kursus i Fælles Sprog III, som er skræddersyet til socialområdet. Vi tilbyder både kurset som et åbent kursus, som enkeltpersoner kan tilmelde sig – og som hjemkøb, hvor jeres tilbud/kommune får kurset leveret hos jer selv.  

Kurset varer en enkelt dag. Undervisningsformen veksler mellem teori og praksisøvelser. Der vil være god mulighed for også at vende og dreje spørgsmål, der følger med implementeringen af dokumentationsmetoden.  

Du kan tilmelde dig det åbne kursus via tilmeldingsformularen til højre på siden. 

Ønsker I at hjemkøbe kurset eller en temadag, så kurset/temadagen leveres lokalt i jeres tilbud, så kontakt os for et tilbud.  

Læringsmål 

Kurset giver viden om og forståelse af: 

  • Intentionerne med FSIII-metoden 
  • FSIII-metodens bagvedliggende lovkrav og de tilhørende dokumentationskrav inden for Sundhedsloven (SUL) 
  • Tilstandsbegrebet, omdrejningspunktet i metoden 
  • Procesmodellens seks delelementer og deres sammenhæng indenfor Sundhedsloven (SUL)  

Derudover får du viden til anvendelse af: 

  • Forskellen mellem metode og lokalorganisatoriske beslutninger 
  • Hvor kan der indhentes yderligere viden om FSIII-metoden 

  

Kurset er ikke IT-systemafhængig og går ikke ind i den enkelte kommunes lokalorganisatoriske beslutningsprocesser om hvem, der gør hvad. 

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Ledere, FSIII-nøglepersoner og medarbejdere i kommunerne indenfor socialområdet. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen