Byggesagsbehandling for den erfarne byggesagsbehandler er stærkt tilbage. Programindholdet er udarbejdet i samarbejde med DABYFO.

Det er et fagligt stærkt program med fokus på jura og myndighedsrammen med tid til at nørde og blive skarpe på den forvaltningsmæssige ramme med afsæt i lovgivning, principper og praksis. 

Retssikkerhed er en grundpille i en demokratisk retsstat som Danmark. Det kommer ikke mindst til udtryk, når myndigheder bruger de kompetencer, som de ved lov er tildelt, til at træffe afgørelser – således som man gør, når man behandler byggesager. Når man træffer afgørelse, bruger man sin myndighedsmagt til at bestemme, hvad der skal gælde, og de grundlæggende regler og principper for retssikkerhed har således også stor betydning for byggesagsbehandling. Men retssikkerheden er udfordret, bl.a. som følge af omfattende og kompleks lovgivning, høje forventninger fra borgere, pres på ressourcer, behov for specialiseret faglighed og en presset juridisk afdeling.

Gennem 3 dage fordyber vi os i myndighedsrammen, komplekse byggesager og håndhævelsessager, så du efterfølgende kan stå skarpt juridisk og bidrage med kvalificeret sparring til kolleger. 

Dagene bygges op i en vekselvirkning mellem oplæg, drøftelser, cases og besøg udefra. Et trygt rum til erfaringsudveksling og læring.

Undervisere

  • Christian Hesthaven er jurist og direktør for styrelsen Nævnenes Hus i Viborg, som hører under Erhvervsministeriet. Tidligere ansat i Justitsministeriet, herunder som ministersekretær og kontorchef. 
  • Michael Borup Lund er Civilingeniør og fagkoordinator for byggesagsområdet i Silkeborg Kommune.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kurset er for erfarne byggesagsbehandlere i kommunerne - minimum 5 års erfaring anbefales.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke