Lovliggørelse og håndtering af ulovligt byggeri i praksis.

Som byggesagsbehandler eller planmedarbejder vil du løbende støde på håndhævelsessager. Det er altafgørende, at disse sager kører juridisk helt korrekt, da en enkelt lille formel fejl kan vælte en sag i retten.

Der er mange faldgruber i processen, og det kan være vanskeligt at bevare overblikket. Dette kursus giver dig et juridisk overblik over lovliggørelsessager på bygge- og planområdet, og du vil få værktøjer med hjem i form af standarder og tjeklister, som kan medvirke til at sikre en korrekt sagsbehandling. Du vil endvidere få et indblik i håndteringen af erstatningssager.

Kurset indeholder følgende hovedpunkter:

  • Lovliggørelsessager
  • Gennemgang af den særlige skønsafvejning i lovliggørelsessager
  • Gennemgang af processen for lovliggørelse af ulovlige forhold - fra konstateringen/tilsynet og første henstilling, over varsel og lovliggørelsespåbud til den efterfølgende politisags forløb og behandling - med fokus på kommunens rolle.
  • Civile retssager anlagt mod kommunen
  • Gennemgang af hvorledes en civil retssag forløber, med særlig fokus på kommunens rolle i sagen.
  • Gennemgang af, hvad der tillægges vægt i retssager mod kommunen - dels i retssager om gyldigheden af kommunernes afgørelser og dels i retssager, hvor der kræves erstatning, og hvor erstatningskravet udspringer af kommunens afgørelser.

Undervisere

Juridisk koordinator Lisbet Lorenzen, Københavns Kommune
Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater

4.295 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 5. oktober 2023
Se alle dage og tidspunkter
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
05.10.2023 kl. 08:30 - kl. 16:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.
Er du i målgruppen?

Kurset er for den erfarne sagsbehandler, der har en grundlæggende viden om byggelov, planlov og de forvaltningsretlige regler på niveau med byggesagsbehandlerkurserne modul 1 og 2 eller tilsvarende.

Program

Ankomst og morgenkaffe
Velkomst
Lovliggørelsessager
Kommunens tilsyns- og håndhævelsespligt
Lovliggørelsesformen (Indholdet af lovliggørelsespligten)
- Valget mellem retlig og fysisk lovliggørelse
- Processen for afgørelse af lovliggørelsessager
- Den særlige skønsafvejning i lovliggørelsessager
Hvad viser retspraksis om myndighedsafgørelser i lovliggørelsessager?
- Særligt om retssager om gyldighed af myndighedsafgørelser - belyst via eksempler fra retspraksis.
Frokost
Lovliggørelsesmidler
- Hvilke håndhævelsesmidler skal anvendes?
Lovliggørelsespligten
- Hvem skal håndhævelsen rettes mod?
Den administrative lovliggørelsesproces - processen inden påbuddet
- med fokus på forvaltningsretlige beskyttelsesregler
Den administrative lovliggørelsesproces – påbuddet
- De forskellige typer påbud, deres indhold og retsvirkninger
Den strafferetlige lovliggørelsesproces/politisagen
- Med fokus på kommunens rolle
Kaffepause
Særligt om håndhævelse af private servitutter
Om håndtering af private servitutter i byggesagsbehandlingen samt om håndhævelse heraf efter planlovens § 43.
Generelt om civile retssager og kommunens rolle, når kommunen er part
- En civil retssags forløb
- Samarbejdet med kommunens advokat, herunder hjælp til at fremskaffe oplysninger og til at få de faktiske forhold afdækket og lidt om at møde som vidne i retten
Opsamling på dagen
Tak for i dag
Ret til ændringer forbeholdes!
Underviserne
Juridisk koordinator Lisbet Lorenzen, Københavns Kommune
Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke