Bliv klædt på til at håndtere sager om flytning uden samtykke. Kurset giver dig den nyeste viden om regler, betingelser og praksis og dækker både de juridiske rammer og praktiske aspekter, så du kan sikre korrekt dokumentation og overholdelse af borgerens retssikkerhed ved flytning fra eget hjem eller mellem boformer.

Kurset henvender sig til alle inden for det sociale område, der arbejder med inhabile borgere. Flytning uden samtykke vedrører et bredt udsnit af sårbare borgere, og omfatter både mennesker med medfødt og senere erhvervet kognitiv skade, borgere med psykisk funktionsnedsættelse samt personer med demens.

Flyttereglerne gælder både ved flytning fra eget hjem, flytning mellem forskellige boformer og internt i samme botilbud. Den fulde forståelse af reglerne kræver indgående kendskab til Ankestyrelsens praksis og overblik over samspillet mellem forskellige dele af lovgivningen (fx serviceloven, retssikkerhedsloven og værgemålsloven). Ankestyrelsens egne undersøgelser viser, at brugerne oplever dokumentationskravene som vanskelige at arbejde med. 

På kurset gennemgår vi både de relevante retsregler, og arbejder praktisk med dem. Du får en forståelse af reglernes rækkevidde, af de vurderinger, der afgør om en sag skal behandles efter reglerne om flytning uden samtykke, af hvordan man dokumenterer, at betingelserne er opfyldt i de enkelte tilfælde, og af de krav der stilles til borgerens retssikkerhed.

Kurset giver deltagerne de nødvendige forudsætninger for at arbejde selvstændigt med sager om flytning uden samtykke, for at vurdere om en sag er omfattet af reglerne, og for at undgå de faldgruber der gør, at mange sager får afslag i fx. Familieretshuset.

Kurset kan med fordel hjemkøbes til egen kommune eller organisation.

Indhold

Vi undersøger eksempelvis, om man kan være samtykkehabil og alligevel være omfattet af personkredsen, hvornår flytning er absolut nødvendig, om der er forskellige betingelser for optagelse i og udvisitering fra forskellige boformer, hvordan man vælger det rette botilbud, og hvordan værgen og de pårørende kan og skal inddrages – men kommer i øvrigt hele vejen rundt. Kurset er tilrettelagt som en kombination af oplæg og gruppearbejde og øvelser, med vægt på aktiv deltagelse gennem udvalgte cases og principafgørelser fra Ankestyrelsen.  

Efter deltagelse i kurset

  • ved du, hvornår en sag skal behandles efter flyttereglerne
  • kender du de vigtigste elementer i regelsættet og kan arbejde praktisk med det
  • forstår du behovet for og kravene til sundhedsfaglig og socialfaglig dokumentation
  • er du opmærksom på begrænsningerne ved de enkelte boformer under serviceloven
  • er du klar over behovet for inddragelse af værge, pårørende og advokat, og kender deres forskellige roller
  • ved du hvad Familieretshuset lægger vægt på i indstillingen
  • forstår du de procedurer, der skal iagttages ved sagernes behandling

Underviser

Advokat Michael Nathan er selvstændig, praktiserende advokat. Han har i mere end 20 år været optaget på Familieretshusets liste over de advokater, der kan beskikkes i sager om flytning uden samtykke, og har været beskikket i ca. 600 sager herom. Han har tillige undervist i dette og beslægtede emner for en lang række offentlige og private organisationer.

Sted og startdato
Herlev: 21. november 2024
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til alle inden for det sociale område, der arbejder med inhabile borgere

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MASA1500x920_webfokus_ini.png
Koordinator
Malene Saron
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke