Læs afdækningen af 845 sager med botilbud til over 2 mio. kr. fra 59 kommuner og få indblik i, hvad der karakteriserer de særligt dyre enkeltsager. Rapporten er udarbejdet af Komponent i samarbejde med KL's Center for Beskæftigelse og Socialpolitik og KL's Økonomisk sekretariat i 2023.
Udgivet den 11-12-2023

Momentum offentliggjorde i maj 2022 en analyse, der viste, at flere borgere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige (kl.dk). Analysens data var indsamlet af KL’s Økonomisk Politisk Center i samarbejde med 21 kommuner.  

Kommunerne beskrev på daværende tidspunkt, at de allerede har et både fagligt og økonomisk fokus – både administrativt såvel som politisk. Men der var også mange fortællinger om afmagt og frustration ift. disse sager og denne udvikling. Der blev udtrykt behov for at  få endnu mere viden om, hvordan og hvad der skal til for at hjælpe kommunerne ift. denne udvikling og disse sager.

Efter dialog med forskellige kommuner gik medarbejdere fra KL’s Center for Beskæftigelse og Socialpolitik (BIS), Økonomisk Sekretariat (ØS) og Komponent sammen mhp. at etablere et projekt og en proces, der relativt hurtigt kunne få etableret mere viden og afdække handlemuligheder.

Projektet blev bygget op omkring en kvalitativ sagsscreening for kommuner, der ønskede at være med.

 • KL og Komponent har stillet konsulenter til rådighed for udarbejdelse af undersøgelsesramme, screeningsskema, projektstyring og databearbejdning.  
 • Kommunerne har efterfølgende gennemgået sagerne efter udsendte screenings skema med 36 spørgsmål om hver enkelt sag.

Sagsscreeningen omhandler sager, hvor borgerne pr.  1. oktober 2022 var i botilbud og efter serviceloven samlet set koster 2 mio. kr. årligt og opefter for deres botilbud og dagtilbud. Statsrefusionen var ikke medtaget.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et øjebliksbillede, og at data ikke viser ikke noget om udviklingen.    

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Læs rapporten

Rapporten er udarbejdet af Komponent i december 2023. 

Læs mere Læs mindre

De væsentligste fund og potentialer

Afdækningen viser en stor variation mellem kommunerne, hvad angår antallet af antallet af botilbud, der koster over 2 mio. kr. om året. De kommuner med flest botilbudssager over 2 mio. kr. har mere end 5 gange så mange som den kommune med færrest sager. Gennemsnittet er 0,5 sager pr. 1.000 indbyggere mellem 18-66 år.

Antal særligt dyre enkeltsager pr. 1.000 indbyggere mellem 18-66 år fordelt på alle 59 medvirkende kommuner

Samme store variation mellem kommunerne gør sig gældende, når vi ser på målgrupper, der er i et særligt dyrt tilbud samt andre karakteristika ift. borgeren og den faglige praksis ift. forløbene. Dette vises også under gennemgang af besvarelserne.   

For nogle kommuner er der tale om et mindre antal sager. Det betyder, at en ændring på 2 til 3 borgere derfor kan udgøre en stor forskel i de viste rangeringer og data.  

Væsentligste fund

Afdækningen indeholder mange væsentlige fund og stor variation mellem kommunerne – hvad der er væsentligt for den enkelte kommune, er derfor meget forskelligt. Sammenfattende vurderes det interessant at:

 • Størstedelen er meget unge – 61% er under 35 år
 • I 41% af sagerne har udgiften været over 2 mio. kr. siden det 18. år
 • 52% har en udviklingshæmning eller autismespektrumforstyrrelser med udviklingshæmning
 • I 86% af sagerne er det borgernes adfærd, der er udslagsgivende for tilbud
 • I 19% af sagerne er der en dom
 • I 54% af sagerne var eksisterende botilbud eneste valgmulighed ved visitation
 • 41% af tilbuddene er kommunale, 20% regionale og 39% er private
 • 66% er i tilbud med over 8 pladser – 9% er i tilbud, hvor de er alene
 • VISO har været involveret i 34% af sagerne
 • De særlige pladser i psykiatrien (kommunalt betalt) har været anvendt til 11 borgere eller 1,3%.

Hent hele rapporten som PDF.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MAKU
Chefkonsulent
Maibritt Kuszon