I Danmark peger flere tendenser på vigtigheden af at styrke relationen mellem fagprofessionelle og borgere. Det handler om borgerinddragelse og medbestemmelse, helhedsorienterede tilgange, forebyggelse og tidlig indsats osv. Tendenserne stiller krav til, at fagprofessionelle i højere grad formår at opbygge meningsfulde relationer til borgerne baseret på tillid, empati og forståelse.
Udgivet den 11-09-2023

En praksis, der har vundet stigende anerkendelse for sin evne til at forbedre de fagprofessionelles relationer, er mindfulness. Gennem fordybelse i øjeblikket og en styrkelse af selvbevidstheden kan mindfulness spille en afgørende rolle i at transformere måden, hvorpå de fagprofessionelle interager med borgerne. Mindfulness er derfor et godt alternativ eller supplement til supervision.

Mindfulness handler om at være nærværende og opmærksom på øjeblikket uden at dømme.   
Mindfulness kan styrke borgerkontakten på flere måder:

  • Empati og Lytning: Når fagprofessionelle praktiserer mindfulness, bliver de bedre til at lytte til borgernes behov og bekymringer. De lærer at være fuldt til stede i samtalen, uden at lade sig distrahere af tanker om fremtiden eller fortiden. Dette skaber en dybere forbindelse mellem fagpersonen og borgeren, hvilket er afgørende for at skabe tillid og forståelse.
  • Stresshåndtering: Fagprofessionelle på de sociale og pædagogiske områder kan opleve betydelig stress på grund af komplekse situationer og modsatrettede krav. Mindfulness-træning kan hjælpe med at håndtere denne stress mere effektivt. Når de fagprofessionelle bliver bedre til at regulere deres egne stressniveauer, kan de også bedre støtte borgerne i at håndtere deres udfordringer.
  • Selvbevidsthed: Mindfulness-træning hjælper fagprofessionelle med at udvikle en større selvbevidsthed. De bliver mere opmærksomme på deres egne følelser, reaktioner og holdninger, hvilket gør det lettere at håndtere potentielle konfliktsituationer og være mere fleksible i deres tilgang.
  • Respekt og Inklusion: Mindfulness fremmer en kultur præget af respekt og inklusion. Når fagprofessionelle praktiserer mindfulness, øger de deres evne til at anerkende forskelligheder og møde borgerne med en åben og ikke-dømmende holdning. Dette er afgørende for at skabe et trygt og støttende miljø.

 

Ved at træne sindet til at være nærværende, åbent og empatisk kan fagprofessionelle ikke kun opnår en bedre forståelse af borgernes behov og bekymringer, men også skabe en atmosfære af respekt og samarbejde der er afgørende for borgernes oplevelse og ønsker til at samarbejde om forandringer. 

Mindfulness-træning har også en positiv indvirkning på kulturen på arbejdspladsen, når medarbejderne konstant oplever forandringer og udfordringer. Mindfulness-træning kan styrke medarbejdernes evne til at reagere mere fleksibelt og beslutningsdygtigt i mødet med forandringer og udfordringer. Det kan hjælpe med at skabe en mere positiv og adaptiv arbejdskultur, hvor medarbejdere er bedre rustet til at håndtere stressende situationer.


MSBR  - et evidensbaseret program med gode resultater

MSBR er et evidensbaseret program, der sigter mod at reducere stress og forbedre trivslen gennem mindfulness praksis.  Metoden er videnskabelig dokumenteret og der foreligger talrige publikationer, som dokumenterer at programmet kan forbedre mental sundhed og reducere stress; de gavnlige effekter understøttes af hjerneforskningen. Programmet er i øvrigt det første mindfulnessprogram, som er udviklet og testet som mentaltræning (læs mere her: https://mindfulness.au.dk/forskning/publikationer) 
 
Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) i Aarhus har siden 2017 implementeret mindfulness som en del af centrets fundament. MBSR-programmet viser ud fra den erfaring, at mindfulness understøtter både det specialpædagogiske arbejde, stressreduktion og det trivselsfremmende arbejdsmiljø.  De fagprofessionelle anvender i højere grad mindfulness baserede faglige tilgange, de har højere arbejdstilfredshed, de oplevere lavere selvrapporteret stressniveau og et fagligt miljø med færre konflikter og færre magtanvendelser.

Ønsker I styrke relationerne til borgerne gennem mindfulness? Og samtidig styrke medarbejdernes evne til at reagere fleksibelt og beslutningsdygtigt i møde med forandringer og udfordringer? Så kontakt: chefkonsulent Lene Hausted, og læs mere her  
 

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted