Fra 2019 til 2022 er antallet af tilkendelser til førtidspension steget med 11,6% på landsplan. Vi kan hjælpe jer med at få overblik over jeres udgifter og sagsbehandlingspraksis, så I spotter nye handlemuligheder, der kan sænke udgifterne, styrke sagsbehandlingen og hjælpe borgerne til en højere grad af selvforsørgelse.
Udgivet den 27-06-2023

Fra 2019 til 2022 steg antallet af tilkendelser til førtidspension med 11,6% på landsplan. Udviklingen forventes at fortsætte – men der er noget at gøre. Komponent har gennemført forløb i to kommuner, hvor antallet af tilkendelser og sagsforløbet frem mod tilkendelse af førtidspension blev analyseret og gennemgået sammen med ledere og medarbejdere.

Resultatet blev et fald i antallet af tilkendelser på henholdsvis 24% og 40% fra 2019-2020. Vi kan også hjælpe jer.

Flere forklaringer på stigning

Der er flere forklaringer på den markante stigning i både tilkendelser og udgifter. Dels har reformerne af fleksjob, førtidspension og sygedagpenge efterhånden et par år på bagen, dels er der kommet seniorførtidspension.

Ikke desto mindre er der stor variation i antallet af tilkendelser på tværs af kommuner.

Det er i den forbindelse vigtigt at holde sig intentionerne med reformen af førtidspension og fleksjob for øje: Fokus skal være på, at borgerne skal hjælpes til et normalt liv, hvor de kan arbejde og forsørge sig selv – f.eks. i et minifleksjob på få timer.

Vi kan hjælpe jer til overblik og handling

Vi kan hjælpe jer med at undersøge jeres udgifter til førtidspension, så I får skabt overblik og spotter handlemuligheder, der kan sænke jeres udgifter, styrke sagsbehandlingen og hjælpe borgerne til en højere grad af egenforsøgelse i tråd med reformens intentioner.

Når vi undersøger udgifterne til førtidspension, arbejder vi ud fra en proces med tre trin:

  • Dataanalyse
  • Sagsgennemgang
  • Læring af og i praksis

Vi kombinerer dataanalysen med viden om jeres faglige praksis i såvel sagsbehandling som tilkendelsesproces, så I får fuldt overblik over udgifter og handlemuligheder. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

 

En analyseproces i tre trin

Læs mere Læs mindre

Først og fremmest undersøger vi kommunens niveau i forhold til sammenlignelige kommuner, og vi etablerer et overblik over fødekilderne til førtidspension. Det giver jer et billade af hvilke ydelseskategorier, tilkendelserne kommer fra, og hvordan flowet mellem fødekilderne har udviklet sig.

Derudover får kommunen et billede af, hvad der karakteriserer de borgere, som tilkendes førtidspension set i forhold til sammenlignelige kommuner. Vi sammenligner f.eks. på helbred (diagnoser), brug af sundhedssystemet, uddannelsesbaggrund, tidligere branchetilhørsforhold mm.

Vi gennemgår sagsforløbet for de seneste 30 borgere, der har fået tilkendt førtidspension. Vi vurderer bl.a. niveauet/grundlaget for afgørelserne om tilkendelse. Det gør vi gennem en undersøgelse af balancen i sagsfremstillingen i forhold til de sundhedsfaglige og socialfaglige elementer i sagen. Er behandlingsmulighederne er udtømte? Er det lægelige grundlag og det socialfaglige grundlag tilstrækkeligt afdækket?

Vi undersøger også den forebyggende indsats i sagerne. Har der været opmærksomhed på borgernes mestring, håndtering af KRAM faktorer mv. tidligt i forløbet? Er der svage led i den kæde, som skal sikre, at forløbet er sammentænkt? Og har sagsbehandlerne haft fokus på at tage udgangspunkt i og motivere borgernes ressourcer?

Det er bl.a. vores erfaring, at en stor andel af de borgere, der får tilkendt førtidspension, har været gennem et forløb, hvor de gradvist er blevet mere fastlåste, så forløbet ender i kronificering. Det er altså ikke borgere, der efter lang tid på arbejdsmarkedet er slidt op eller alvorligt syge.

Forløbene i førtidspensionssagerne indeholder meget læring til organisationen i forhold til, hvad man skal være opmærksom på i den forebyggende indsats. Derfor skræddersyr vi altid undersøgelsen, så den belyser de særlige områder, som udfordrer i jeres kommune.

Under sagsgennemgangen indsamler vi læringseksempler, der kan anvendes til at styrke den socialfaglige sagsbehandling og dermed grundlaget for tilkendelse af førtidspension i sagerne.

Læringseksemplerne giver også indblik i behovet for at have fokus på borgernes mestring og sundhedsfremmende adfærd i den forebyggende indsats. Vi sætter dermed fokus på at styrke ressourcetilgangen i mødet med borgere, der generelt har svært ved at mestre deres livssituation.

 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LOS
Chefkonsulent
Lone Englund Stjer
MAKU
Chefkonsulent
Maibritt Kuszon