Mange borgere i sociale tilbud for voksne har voldsomme oplevelser med sig, som udfordrer deres evne til at indgå i sociale relationer såvel som deres evne til at skabe forandring. Derfor er det vigtigt at fagpersoner, der arbejder med udsatte borgere, har viden om traumerelaterede symptomer, og hvordan man kan arbejde med traumatisering - også uden at lave behandling.

Formål

Komponents temadag giver indsigt i viden og begreber på området, og bedre, konkrete forudsætninger for at samarbejde i forløb og indsatser med traumeramte borgere. Helt konkret vil man få viden om:

  • Traumatisering og PTSD (hvad er det, og hvordan kommer det til udtryk?)
  • Hvad er traumebevidsthed, traumefokus, traumebehandling?
  • Kerneelementer i traumefokus, der gør en forskel
  • Kompleks PTSD
  • Traumebevidst tilgang og øvelser, der kan give inspiration til at øge traumebevidstheden på egen arbejdsplads
  • Hvordan man konkret kan arbejde med traumefokus i socialt arbejde – også selvom man ikke er psykolog eller psykiater
  • Henvisningsmuligheder: Hvilke eksisterende tilbud der findes, som tilbyder traumefokuseret behandling, og hvornår vil dette være den bedste løsning?

Temadagen kan med fordel hjemkøbes til eget tilbud eller organisation.

Underviser

Sidsel Karsberg er psykolog og lektor på Center for Rusmiddelforskning ved Århus Universitet og har sit primære forskningsfokus på effekten af rusmiddelbehandling og betydningen af traumatisering. Sidsel har i sin forskning haft et særligt fokus på overgreb og vold blandt børn og unge og hvilke konsekvenser dette har i ungdomsårene og voksenalderen. Hun har blandt andet klinisk erfaring med traumefokuseret behandling fra sin tid som psykolog i det Grønlandske Hus i Aarhus og fra rusmiddelbehandling.

 

2.450 kr.
Sted og startdato
Roskilde: 26. september 2024
Se tid og sted for det valgte forløb
Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde
26. september 2024 kl. 8.30 - kl. 15.45
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Målgruppen er fagprofessionelle på voksen-socialområdet, både på myndigheds- og udførerområdet. Det kan være inden for socialpsykiatri og handicap, fra beskæftigelsesrettede indsatser, hjemløseområdet, rusmiddelområdet, bostøtte, mestringsvejledning eller andet. Fokus er ikke på den enkelte diagnose eller sektor, men hvad der virker i et tværgående og tværsektorielt perspektiv. TBT – den traumebevidste tilgang – flugter rigtig godt med øvrigt socialt arbejde, der fx er recovery-orienteret og arbejder konkret med udgangspunkt i det, det giver mening for borgeren.

Program

Ankomst og morgenmad
Hvad er traumatisering?
Pause
Sammenhængen mellem traumatisering og rusmiddelbrug (+ samspil med andre psykiske lidelser)
Frokost
Hvordan man kan arbejde med traumatisering i socialt arbejde 1
Pause
Hvordan man kan arbejde med traumatisering i socialt arbejde 2
Opsamling og konklusioner
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MASA1500x920_webfokus_ini.png
Koordinator
Malene Saron
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen