Lægesekretærerne i akutafdelingen skal, udover at planlægge og koordinere afdelingens arbejde, formå at støtte og gøre en forskel for patienter og pårørende og bidrage til den positive udvikling af såvel arbejdsgange som kerneopgaven. Vel at mærke i en hverdag, hvor ikke to dage er ens.

Komponent og Akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital har udviklet et formelt kompetencegivende forløb, der klæder akutmodtagelsens lægesekretærer på til fremtidens opgavevaretagelse.

Forløbet består af tre moduler fra Sundhedskommunomuddannelsen:

  • Praksisnær hverdagsinnovation
  • Konflikthåndtering på din arbejdsplads
  • Patientforløbskoordinering, kommunikation og psykologi

– og to sundhedsfaglige workshops, der med udgangspunkt i patientcases giver lægesekretærerne ny viden om kliniske arbejdsgange og styrker deres evne til at understøtte og bidrage til det tværfaglige patientarbejde.

Hvert af de tre moduler er på 10 ECTS-point og består af 10 undervisningsgange, vejledning og eksamen på akademiniveau.

Når deltagerne har færdiggjort forløbet, er de halvvejs igennem en Sundhedskommunomuddannelse på akademiniveau.

Efter forløbet er lægesekretærerne rustet til at indfri de forventninger, der stilles til dem, i en travl hverdag i akutmodtagelsen, hvor det forventes at de:

  • Kommunikerer professionelt og proaktivt med patienter, pårørende, det faglige personale og ledelsen
  • Er bannerfører for en udviklingsorienteret og tværfaglig tilgang til akutmodtagelsens funktion og opgaver
  • Har grundlæggende forståelse for de kliniske arbejdsgange i akutmodtagelsen, så de kan indgå i konstruktiv dialog med det øvrige personale
  • Deltager aktivt i forandringsprocesser, som har til formål at forbedre de kliniske og administrative arbejdsgange med positiv effekt for kerneopgaven.
Læs mere Læs mindre
 

Workshops og moduler

På de to workshops om det kliniske arbejde i akutmodtagelsen tager vi udgangspunkt i de patienter, lægesekretæren møder i akutmodtagelsen, og det tværfaglige samarbejde i forhold til patienterne. Deltagerne bliver klædt på til endnu bedre at forstå de kliniske arbejdsgange i akutmodtagelsen, blandt andet gennem undervisning i principper for triagering, udvalgte sygdomme, symptomer og undersøgelser.

På dagene træner og drøfter vi blandt andet ABCDE-vurdering og ISBAR, så deltagerne bliver endnu skarpere på, hvorfor kollegaer og samarbejdspartnere spørger, som de gør, og hvordan lægesekretæren kan føle sig mere sikker i mødet med patienterne og i dialogen med f.eks. læger og sygeplejersker.

Desuden består forløbet af de tre moduler, som du kan læse mere om.

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
ABS
Specialkonsulent | På barsel
Anna Solvej Bach Sørensen
THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen