Fagprofessionelles guidning er ofte afgørende for, at borgere med autisme kan komme til at fungere både i hverdagen og i arbejdslivet. Det kan imidlertid være svært at få øje på de bedste måder at guide autustiske borgere i at komme i job eller uddannelse. Det er ofte forbundet med stor usikkerhed, hvis man ikke har kendskab til autistiske borgeres anderledes tænkning og læringsstil.

En tænkning og læringsstil som betyder, at autistiske borgere ofte reagerer, kommunikerer samt responderer på en anderledes måde end den fagprofessionelle kender til. En måde som er forskellig fra den autistiske person til autistiske person i omfang og styrke.

Vi tilbyder læringsforløb i egen organisation, som f.eks. kan bestå af:

  • Læringsdag 1 som kan være en introduktion til autisme gennem forståelsesmodeller for autisme og betydningen af dette for arbejde og uddannelse. Vi introducerer viden om, hvorfor autistiske borgere har en øget sårbarhed overfor at udvikle stress, angst og depression. Og hvorfor ’autismen’ ofte medfører udeblivelser og højt sygefravær. Herudover introducerer vi enkle redskaber, som straks kan anvendes i egen praksis.
  • Læringsdag 2 kan have fokus på den autistiske borgers indefra-perspektiv via medarbejdernes kommunikation og samarbejde med borgeren. Det kan indholde introduktion til metoder og værktøjer, som kan anvendes til at opnå tydeligere kommunikation, der fører samarbejdet i den ønskede retning, uden at udløse til tider voldsomme stress- og belastningsreaktioner. På dag 2 kan også indgå en peer til at understøtte praksisøvelserne. Det skabte et godt læringsrum.
  • Læringsdag 3 kan have fokus på virksomhedens perspektiv, og hvordan aktører omkring den kommende autistiske medarbejder kan understøtte denne i at opnå succes på arbejdsmarkedet. Det kan omhandle virksomhedssamarbejdet, herunder match, forberedelse til praktik/besøg/job og samarbejdet om opgaver, mestring og mening på arbejdspladsen. Vi kan inddrage virksomhedernes perspektiver og overvejelser i forhold til at ansætte en medarbejder med en autismeprofil.  

Dagen kan involvere besøg af en virksomhedsleder, der har erfaring i at ansætte, og beskæftige medarbejdere med en autismeprofil.

I jobcenter Holstebro har de afholdt et forløb som beskrevet ovenfor.

Afdelingsleder Mathilde Lundgaard siger:

“Det har været et virkelig, virkelig godt kursusforløb. Det var arbejdsmarkedsrettet og gav konkrete redskaber vi nemt kan omsætte til praksis.  Det er meget tydeligt, at underviserne har en stor viden om målgruppen og har stor erfaring med arbejdsevneafklaringer og hvordan mennesker med autisme kan tilknyttes arbejdsmarkedet. Vi fik meget hurtigt tillid til, at det de siger er baseret på forskning, viden og mange års erfaring fra praksis. Kurset har sat gang i refleksioner over vores egen professionelle opfattelser – vi er blevet sendt ud på en faglig rejse”

Underviser

Underviserne kommer med en solid faglig ballast fra social- og beskæftigelsesområdet samt fra afklaring, opkvalificering samt beskæftigelse af autistiske personer i privat virksomhed. Er efteruddannet indenfor psykiatri og autisme.

Underviserne har haft kontakt til mange autistiske personer hen over tid og har års praksiserfaring med at hjælpe autistiske personer til at få tilknytning til job og uddannelse, herunder at beskrive samt foretage arbejdsevnevurderinger.

Varighed: 2 til 5 dage
Se hvad prisen inkluderer

Kurset kan kun rekvireres

Er du i målgruppen?

Professionelle som arbejdet med, at mennesker med autisme får tilknytning til job og uddannelse. Det kan f.eks. være socialrådgivere, socialformidlere, lærer, pædagoger, købmænd, UU-vejledere osv.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator | På orlov
Lene Sloth Jørgensen