Lær reglerne for ressourceforløb, fleksjob, revalidering og førtidspension, så du kan overveje andre ordninger, hvis den almindelige beskæftigelsesindsats ikke rækker.

Kontanthjælp er ikke en langtidsydelse. Trods et faldende antal er der fortsat mere end 30.000 langvarige kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget ydelsen i mere end 3 år. Når den almindelige beskæftigelsesindsats ikke er tilstrækkelig til at hjælpe den aktivitetsparate i job eller tættere på arbejdsmarkedet, må andre ordninger derfor overvejes. 

På kurset gennemgås reglerne for ressourceforløb, fleksjob, revalidering og førtidspension med særligt fokus på betingelser, dokumentation, arbejdsevnebegrebet og indbyrdes snitflader. Muligheder for tilbud og indsatser under de forskellige ordninger vil blive berørt.

Nyeste praksis fra Ankestyrelsen samt de politiske intentioner bag de seneste lovændringer vil blive inddraget. 

Følgende emner vil blive behandlet: 

  • Målgrupper for rehabiliteringsindsatsen – særlige markører
  • Arbejdsevne og centrale rehabiliteringbegreber
  • Ressourceforløb – betingelser, ydelser og tilbud
  • Fleksjob – betingelser, ydelser og tilbud
  • Revalidering – betingelser, ydelser og tilbud
  • Fleksjob - betingelser, ydelser og tilbud
  • Førtidspension – herunder betingelser og intentionerne bag lovændringen fra 2018 om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension
  • Kort om seniorførtidspension og politisk forlig om seniorpension - der tages forbehold for eventuelle nye politiske aftaler om dette emne

Undervisere og oplægsholdere

Underviser er cand.jur. Peter Gasbjerg, der arbejder som selvstændig juridisk konsulent og underviser, blandt andet på socialrådgiveruddannelsen. Peter har en mangeårig erfaring fra det kommunale område, hvor han som juridisk chefkonsulent har haft ansvaret for undervisning, kompleks sagsbehandling og generel juridisk rådgivning på beskæftigelses-, ydelses- og social-området. Før dette har Peter i flere år været beskæftiget inden for a-kasseverdenen som faglig/juridisk konsulent.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til sagsbehandlere i kommunernes job- og socialcentre, der arbejder med aktivitetsparate borgere og rehabiliteringsindsatsen og derigennem har erhvervet et generelt kendskab til lovgivning og praksis på området.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard