Få styr på lovens intentioner, de overordnede pejlemærker og komplekse problemstillinger, så du kan bistå med implementeringen af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Tilbage i januar 2020 trådte den nye lov (nr. 548 af 7-5-2019) om en aktiv beskæftigelsesindsats i kraft. Loven udmønter en bred politiske aftale fra august 2018 om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.
Inden kursusstart vil deltagerne få tilsendt et introduktionspapir udarbejdet af underviseren, hvor forenklingsaftalen og det tilknyttede lovforslag er nærmere beskrevet.

Kursets formål og udbytte

Kurset tager afsæt i men gennemgår ikke specifikt forenklingsaftalen og de ændrede regler. Kursets fokuserer derimod på de dele af den nugældende beskæftigelseslovgivning, der erfaringsmæssigt giver anledning til tvivl og udfordringer i kommunernes og jobcentrenes praksis.

Kurset vil dermed ruste deltagerne til det fortsatte arbejde med den implementeringsproces, der påbegyndtes i efteråret 2019, og – trods Covid19-nedlukning – er fortsat op gennem 2020 og ind i 2021.

Følgende emner vil blive behandlet:

 • Pejlemærkerne i forenklingsaftalen – et kort resumé
 • Målgrupperne i LAB – systematisering af visitationskriterierne
 • Kontaktforløbet, CV og planer for indsatsen – mere frihed og fokus på resultater
 • ’Almindelige’ tilbud – enklere men stadig komplekse regler, herunder nyeste viden om virksomhedspraktik
 • De særlige ordninger, revalidering, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension (samt job-afklaringsforløb) – samspil mellem ordningerne, nyeste praksis og ny lovgivning på vej
 • Understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, hjælpemidler m.v. – snitflader til blandt andet handicapkompensationsloven
 • Andre lovgivningsmæssige konsekvenser – vi samler op på lov nr. 551 af 7-5-2019 (Kon-sekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats)
 • Værd at vide, hvis du vil vide mere – vejledninger, praksisundersøgelser og praksisnota-ter fra Ankestyrelsen

Hvad siger tidligere deltagere?

 • ….super fint fagligt indhold, underviser skabte godt overblik over de ændringer der er relevante for os
 • …det var lærerigt, underholdende og spændende.
 • Det var et rigtig godt kursus, som kom hele vejen omkring LAB og de lovgivningsmæssige konsekvenser….
 • …meget vidende og kompetent oplægsholder, der forstod at formidle et omstændigt vidensområde.

Tilrettelæggelse

Der veksles mellem oplæg fra underviseren krydret med cases, spotopgaver, praksis fra Ankestyrelsen og spørgsmål fra deltagerne undervejs.

Vi udbyder endvidere kurset som et komprimeret online kursus - Læs mere her

Komponent tilbyder også et Grundlæggende kursus i beskæftigelsesindsatsloven, målrettet nye og mindre erfarne medarbejdere samt øvrige sagsbehandlere, der blot har brug for en opdatering af reglerne.
Har I/din kommune brug for et sådant kursus, er I velkomne til at kontakte chefkonsulent Martin Nielsen (mn@komponent.dk) for at høre mere om indhold m.v.
Kurset kan også rekvireres af flere kommuner i fællesskab.

Underviser

Underviser er cand.jur. Peter Gasbjerg, der arbejder som selvstændig juridisk konsulent og underviser, blandt andet på socialrådgiveruddannelsen. Peter har en mangeårig erfaring fra det kommunale område, hvor han som juridisk chefkonsulent har haft ansvaret for undervisning, kompleks sagsbehandling og generel juridisk rådgivning på beskæftigelses-, ydelses- og social-området. Før dette har Peter i flere år været beskæftiget inden for a-kasseverdenen som faglig/juridisk konsulent.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til teamledere, faglige koordinatorer og erfarne sagsbehandlere, der arbejder med beskæftigelsesindsatsloven (LAB) i kommunernes jobcentre.
Deltagerne forventes at have et grundlæggende kendskab til beskæftigelsesområdet samt de dele af aktivloven, sygedagpengeloven og handicapkompensationsloven, der indeholder regler om tilbud og indsats.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard