Forstå lovgivningen, så du kan give borgeren det rigtige tilbud. Kursus med fokus på intentionerne bag og indholdet i de seneste lovændringer, og hvordan de kan udmøntes i god praksis.

De seneste år er danskuddannelsesloven blevet ændret flere gange. Danskuddannelserne er blevet mere erhvervsrettede og skal indgå i et tættere samspil med integrationsloven og dens krav om en beskæftigelsesrettet indsats. Uddannelsesperioden er blevet justeret, og for nogle målgrupper er der indført en klippekortmodel, depositumordning samt bestemmelser om egenbetaling. Området har desuden været præget af øget konkurrence og udbud.

På dette kursus får du et samlet overblik over reglerne i danskuddannelsesloven og samspillet med integrationsloven, så du kan give det rigtige tilbud til de udenlandske borgere. Du lærer at forstå intentionerne bag loven, og vi går særligt i dybden på områder, hvor der kan være usikkerhed om fortolkningen f.eks. i forbindelse med henvisning, forlængelsesbestemmelser, flytning til anden kommune og ophør af ret til uddannelse.

På kurset vil vi arbejde med følgende temaer:

  • Danskuddannelseslovens målgrupper
  • Uddannelsesperioden
  • Henvisningsregler
  • Klippekortmodellen
  • Depositum og betalingsregler
  • Krav til udbydere
  • Finansiering og udbud
  • Tilsyn med undervisningen.

Sammen ser vi på, hvordan reglerne i danskuddannelsesloven anvendes i praksis og samarbejdet mellem kommune og sprogcenter. Der er afsat god tid til, at deltagerne udveksler ideer og erfaringer med hinanden.

Kurset er særlig relevant, hvis du er ny på området og har brug for grundlæggende viden, men også, hvis du som erfaren medarbejder har brug for en opdatering af og et overblik over lovreglerne.

Tilrettelæggelse

Kurset varer en dag og veksler mellem oplæg fra underviser, opgaver og dialog i grupper og i plenum samt erfaringsudveksling om god praksis på området.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviseren på kurset er Admir Muratovic, der er uddannelseschef på Sprogcenter Midt, Herning, og som har mange års erfaring inden for lovgivningen på integrationsområdet, herunder integrationsloven, danskuddannelsesloven mv.

2.495 kr.
Sted og startdato
Herlev: 10. oktober 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Herlev
10. oktober 2024 kl. 09:00-16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig både til medarbejdere i kommuner og på sprogcentre, der skal give eller administrere tilbud til udlændinge om danskundervisning.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard