Folkeskolen og socialområdet er ofte fælles om at løfte ansvaret for børn, der mistrives.

Men hvem har det økonomiske og faglige ansvar for forskellige opgaver, som sikrer en fælles understøttende indsats?
Hvilke regler kan komme i spil, og hvordan spiller de sammen?

På 10 år er antallet af 0-17-årige, der får stillet en psykiatrisk diagnose, steget med 45 procent*, hvilket betyder, at både folkeskolen og det specialiserede børn og ungeområde skal forholde sig til nye måder at hjælpe børn og familier i sårbare situationer. I folkeskolen arbejdes med stærkere børnefællesskaber og mellemformer, mens der i serviceloven arbejdes med både indsats- og kompensationsmuligheder. Men hvem har det økonomiske og juridiske ansvar, når f.eks. en elev har skolefravær, eller når en elev har behov for transport til skole og fra fritidstilbud?

På denne temadag sætter vi fokus på reglerne i folkeskoleloven og serviceloven, hvilke forpligtelser der ligger i den enkelte sektor og ikke mindst, hvordan de enkelte fagprofessionelle i samarbejde med familierne kan sikre en sammenhængende helhedsorienteret indsats for børnene på tværs af sektorerne.

Formålet med dagen er, at skolesektoren og socialsektoren får kendskab til hinandens muligheder og begrænsninger, samt at vi får drøftet, hvordan vi kan udnytte samarbejdsfladen og dermed sikre, at også børn med f.eks skolefravær vil komme i gang igen og modtage den undervisning, de har ret til.

Udbytte

  • Indblik i hvordan reglerne i de forskellige sektorer kan spille sammen.
  • Indblik i reglerne ud fra aktuelle problemstillinger på skoleområdet og i socialforvaltningerne.
  • Ny inspiration til hvordan arbejdet kan tilrettelægges,
  • Fif og inspiration til at udarbejde procedurer og egen praksis for arbejdet med disse børn.

Det viser en ny opgørelse, som Momentum har lavet på baggrund af resultater fra rapporten ’Udviklingstendenser i forhold til børn og unge med psykiatriske diagnoser’, som Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har udgivet.

Undervisere/ Oplægsholdere

Inge Louv
Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent med mange års erfaring fra den kommunale verden.
Har siden 2006 et firma www.ingelouv.dk, hvor Inge yder konsulentbistand, undervisning og sparring for kommunale sagsbehandlere og andre fagfolk, og de senere år er snitflader og samarbejde på tværs af sektorer kommet mere i fokus.
Sammen med Lene Hausted, Komponent og Rigmor Lond, KL har Inge etableret et Ledernetværk på børnehandicapområdet, hvor snitflader og samarbejde er et fast punkt på møderne.

2.990 kr.
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
23.11.2022 kl. 08:30 - kl. 15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

 

Målgruppen er ledere, konsulenter, lærere og socialrådgivere, som arbejder med sårbare børn.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst og præsentation
Kort om de handicappolitiske grundprincipper med fokus på sektoransvaret
Befordring
Kørsel til skole - hvem betaler hvornår og hvorfor?
Kørsel til SFO - hvem betaler hvornår og hvorfor?
Undervisningsret og -pligt
Hvem kan få nedsat undervisningstid, hvornår og hvor længe?
Hvem har ansvaret for undervisning, når eleven er sygemeldt helt eller delvis?
Hvem har ansvar for, at eleven kommer i skole igen?

Vi påbegynder temaet.
Tilbage til skole
Hvordan kan vi samarbejde mellem skole- og socialforvaltning, når eleven har helt eller delvis skolefravær?
Hvem skal inddrages?
Hvem har ansvar for hvad, og hvordan kan samarbejdet tilrettelægges?
Frokost
Eftermiddagens program
Vi fortsætter temaet: Tilbage til skole
Opsamling og afslutning
Kursusdagen slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen