Kurset giver dig grundlæggende kendskab til reglerne om betaling i forbindelse med børn og unges anbringelse uden for hjemmet, og hvordan de bruges i praksis. Du får en større forståelse for juraen bag reglerne og et bedre grundlag for at behandle sagerne.

På dette kursus får du en grundig indføring i reglerne om egenbetaling og forældrebetaling efter reglerne i barnets lov og betalingsbekendtgørelsen samt samspillet med honorering af plejefamilier.

Når et barn eller en ung under 18 år er anbragt uden for hjemmet, har forældrene pligt til at betale for opholdet. Tilsvarende gælder for den unge. Betalingens størrelse afhænger bl.a. forældrenes eller den unges indkomst. 

På dette kursus får du en grundig indføring i reglerne om egenbetaling og forældrebetaling efter reglerne i barnets lov og betalingsbekendtgørelsen:

  • Forældrebetaling og bidragspligtiges betaling for anbringelser - Barnets lov § 187
  • Den unges egenbetaling for ophold på ungehjem og i plejefamilier - Barnets lov § 188.

Kurset berører også samspillet med honoreringen af plejefamilier for unge der er sat i egenbetaling.

 

Udbytte

Du får et grundlæggende kendskab til reglerne om betaling i forbindelse med børn og unges anbringelse uden for hjemmet, og hvordan de bruges i praksis. Formålet er, at du får en større forståelse for juraen bag reglerne og et bedre grundlag for at behandle sagerne.

Vi vægter praksisnær læring. Derfor har du mulighed for at sende konkrete problemstillinger ind, som vil blive indarbejdet i materialet. Der vil også være rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

 

 

 

1.255 kr.
Sted og startdato
Online: 9. september 2024
Varighed: En formiddag (3,5 time)
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen