KL og Komponent inviterer til partnerskaber om inkluderende almene børnefællesskaber og specialtilbud i dagtilbud og skole. Deltag i et eller begge partnerskaber og få ny viden samtidig med, at I udveksler erfaringer med andre kommuner.
Udgivet den 01-07-2022

Det presser kommunerne både fagligt og økonomisk, når flere og flere børn segregeres fra de almene læringsmiljøer i skoler og dagtilbud. 

Fagligt, fordi udviklingen stiller krav om stærkere og endnu mere inkluderende fællesskaber samtidig med, at der stilles krav om en langt mere nuanceret vifte af mellemformer og specialundervisningstilbud, der skal sikre præcise match til forskellige behov. 

Økonomisk, fordi børnenes behov presser de kommunale budgetter på hele 0-15-årsområdet, fordi der er behov for pædagogiske ressourcer og mere specialiserede kompetencer. 

Det skaber en kompleks ledelses- og styringsudfordring i alle kommuner, hvor det er nødvendigt at fokusere på en tredobbeltbundlinje i form af et ligeværdigt fokus på: 

  • Det enkelte barns tarv
  • Alle børns læring, trivsel og udvikling
  • Den økonomiske udvikling. 

Det er en udfordring, kommunerne er fælles om. Og det er en udfordring, som er både for kompleks som for vigtig til forsøge at løfte alene. 

På baggrund af dialoger med kommuner, Børne- og Kulturchefforeningen og KL's direktørtræf tager KL og Komponent nu initiativ til et etablere to partnerskaber, der understøtter kommunernes fælles arbejde med at udvikle inkluderende læringsfællesskaber inden for rammerne af både almen- og specialområdet: 

  • Partnerskab om inkluderende almene børnefællesskaber og specialtilbud i dagtilbud
  • Partnerskab om inkluderende almene børnefællesskaber og specialtilbud i skolen

Partnerskaberne bygger på en samarbejdsmodel, hvor de deltagende kommuner sammen deler udfordringer, løsninger og gode erfaringer for i fællesskab at få udviklet et grundlag for det lokale arbejde med at udvikle og videreudvikle kvaliteten af de inkluderende fællesskaber på almen- og specialområdet. 

Aktiv deltagelse giver nye perspektiver på kendte udfordringer

Som deltager får man indblik i den nyeste forskning og praksis fra faglige eksperter, men der er i høj grad også lagt op til sparring, erfaringsudveksling og aktiv deltagelse fra kommunernes side. 

- Alle kommuner kender udfordringerne, og alle kommuner har gjort sig erfaringer - både gode og dårlige. Det stærke ved at gå sammen i et partnerskab er, at vi får alle de her erfaringer frem i lyset. Vi får så at sige vendt hver en sten, og deltagerne opdager nye perspektiver på kendte udfordringer, siger Rune Schack Ahlmann, som er chefkonsulent i Komponent og en af drivkræfterne bag de to partnerskaber. 

Kommunerne kan deltage i et af de ovenstående partnerskaber, eller de kan vælge at deltage i begge partnerskaber og på den måde sætte fokus på hele 0-15-årsområdet. Partnerskaberne består af fire netværksdage med deltagelse af en chef og op til fire medarbejdere. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Download invitation

KL og Komponent har udarbejdet en invitation til partnerskabet, hvor I kan læse mere om partnerskabets indhold, deltagerkommunernes udbytte og forventninger til aktiv deltagelse

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Rune Schack Ahlmann profilbillede
Chefkonsulent
Rune Schack Ahlmann
SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder