Robusthed er et relationelt begreb. Børn træner robusthed i fællesskaber. Du tilbydes nu et praksisnært kompetenceløft i robusthed, mentalisering og fællesskaber.

Mental robusthed skaber generelt bedre trivsel, læring og udvikling hos børn og unge, som derved i højere grad bliver i stand til at indgå i fællesskaber. Robusthed handler også om at turde møde udfordringer, kunne sætte sig mål og øve sig, også når noget er svært.

En vigtig faktor for robusthed er at få adgang til støtte og ressourcer på en meningsfuld måde (Michael Ungar, 2005). I den forståelse er robusthed et socialt fænomen, som betegner de processer og mål, der øger og fastholder trivsel. Robusthed betegner på den måde både at kunne finde vej til egne ressourcer og at få mulighed for den rette støtte i det omgivende fællesskab.

Temadagen hjælper dig til at blive konkret på, hvordan du som fagprofessionel kan understøtte børns robusthed. Vi fokuserer på det fællesskab, som professionelle sætter rammerne for. Dagen består af korte teoretiske oplæg, men den har primært fokus på refleksion og træning, der giver kraftig inspiration til, hvordan du kan arbejde med børns robusthed.

Temadagens omdrejningspunkter er:

  • Robusthed: At kunne håndtere små og store udfordringer – især når livet er svært
  • Regulering: At kunne regulere impulser og affekter. Læres udefra og ind
  • Mentalisering: At have sit eget og den andens sind på sinde. At kunne se verden både fra eget og andres perspektiv

Underviser/oplægsholder

Lis Fenger er konsulent og projektleder i Børn og Unge, Aarhus Kommune. Hun har mere end 10 års erfaring med at undervise i robusthed, mentalisering og fællesskaber – og har specialiseret sig i praksisnære forløb på almenområdet.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Dagen er målrettet pædagoger og lærere, som ønsker at blive klogere på, hvordan de kan styrke børns robusthed og mentaliseringsevne.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen